Ami sohasem késő

2020. június 26., péntek, Nyílttér

Ha egy kicsit meg akarjuk zavarni a közismert közmondás értelmezését, sok mindenre rá lehet mondani, hogy amit ma megtehetsz, holnapra is halaszthatod, egy dologra azonban ezt a ferdítést nem szabad alkalmazni. Ez pedig a tanulás, az örökös tudás- és ismeretgyarapítás.

Különösen érvényes ez egyrészt a tanulókra, de ugyanolyan érvénnyel a tanítókra is. Éppen a mostani csonka tanév, az igen furcsára sikeredett idei iskolazárás és tanmenet rázhatott fel sokakat, arra figyelmeztetve mindannyiunkat, hogy az oktatás folyamatában egy elpocsékolt napot sem engedélyezhetünk magunknak. Ki gondolta volna, hogy eljön az a pillanat, amikor a gépi vezérlésű okítás válik főszereplővé, egy időre félresöpörve a hagyományos tanítási és tanulási eszközöket, kiküszöbölve a pedagógus és a diák megkerülhetetlennek hitt kapcsolatát, a közvetlen találkozás kínálta előnyöket? És lehet, hogy ennek egyelőre nem is lesz vége.

Vannak, akik számára ez a lenyűgözően korszerűnek kikiáltott megoldás a jövő egyetlen járható útja, mások viszont esküsznek a hagyományos tantermi ismeretátadásra. Ugyebár, amiért eddig szidtuk, elmarasztaltuk a fiatalokat – a telefon- és számítógép-használat túlhajszolása –, az mára elsöprő sikertényezővé lépett elő, s azok a diákok jártak jól, akik minden tanári, tanítói és szülői tiltás ellenére kütyüvel keltek és feküdtek, akik éjszakákba nyúlóan bámultak különféle képernyőkbe. Igen, azok most könnyűszerrel és nevetve térhettek át a világhálós találkozásokra, miközben kevésbé jártas társaik, de nevelőik is hosszú időt töltöttek azzal, hogy valamennyire megfeleljenek ennek az „újmódi” követelményrendszernek.

Tanulni sohasem szégyen, s éppen ennek aláhúzását szolgálja a Romániai Magyar Pedagógusszövetség elhatározása, hogy mindezen körülmények dacára huszonnyolcadszor is megszervezi a Bolyai Nyári Akadémiát, átmentve azt a világhálós világba. Bárki, akit érdekel ez a lehetőség, e hónap végéig feliratkozhat a szervezet csíkszeredai központi irodájánál. Az előző évektől eltérően létszámkeret nincs, a hetes tanmenet viszont éppen olyan eszközrendszert, a világháló felhasználásával értékesíthető ismereteket próbál nyújtani, amelyek a mostanihoz hasonló, váratlan megtorpanások alkalmára utat, segítséget jelenthetnek. Három nagy témakörben lesznek előadások, gyakorlatok: Együttműködő tanulás és tanítás, A differenciálás módszerei, Az online mérés, online értékelés. Az országos elnökség sajtóban közzétett felhívása, közleménye bővebben is kitér a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókra. E kis írás célja a pedagógusok biztatása a felajánlott le­hetőségek kihasználására.

Péter Sándor

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2371
szavazógép
2020-06-26: Nyílttér - :

Nem kellene csúsztatni (Vita)

Soha nem szerettem semmilyen problémát üzengetéssel vagy a sajtón keresztül rendezni, mindig azt tartottam korrektnek, hogy az ember szemébe nézzek és vállaljam a felelősséget döntéseimért, tetteimért. Sajnos, az örökös kézdivásárhelyi vízgondokat a Közüzemek vezetősége inkább hárítja – olyan állításokkal, amelyek enyhén szólva csúsztatások –, mintsem megoldja.
2020-06-26: Nyílttér - :

A Mikó épületének alapkőletétele

Megnyitása óta nem volt akkora ünnepe a sepsiszentgyörgyi Református Tanodának – a későbbi Székely Mikó Kollégiumnak –, mint 1870. június 27-én, amikor letették az iskolaépület alapkövét. E napot hosszadalmas alapítási időszak, bonyolult telekszerzési ügyek előzték meg, de az alapkőletétel napja valódi ünnepévé vált nemcsak az iskolának, hanem Sepsiszentgyörgynek és egész Háromszéknek is. Finta István pávai lelkész a szemtanú hitelességével számolt be az eseményről a Pesten megjelenő Protestáns Egyházi és Iskolai Lap július 10-i számában, e cikkből, néhány más forrást is figyelembe véve, rekonstruálhatjuk a 150 éve történteket.