Kárpát-medencei gombásztáborozás Székelyvarságon

2020. július 30., csütörtök, Család

Idén július 10–15. közt rendeztük meg 21. nemzetközi gombásztáborunkat és mikológiai-etnomikológiai konferenciánkat a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gombászegyesület (LKG) szervezésében Székelyvarságon, mintegy hetven állandó és húsz időnkénti résztvevővel a Kárpát-medencéből. Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve. Előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket.

  • Műhelymunka a táborban
    Műhelymunka a táborban

Társszervezőnk volt a Varságért Egyesület. Fő támogatóink: Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) és Székelyvarság Önkormányzata, de segített bennünket a Corvin Kiadó Déváról, a Herasib Kft. Medgyesről, a Dália Kft. és a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről. Fő házigazdáink voltak: a Csorgókő és a Három Bocs Panzió, ahol a rendezvényeink nagy része zajlott (a járvány miatti óvintézkedések betartásával). 10-én Tamás Ernő polgármester nyitotta meg a tábort, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket.

Naponta volt legalább öt gombásztúra helybeliek kalauzolásával (a túravezetők dolgát Tóth Márton főerdész hangolta össze), azonosítás, gombás játék, a gombák szépe kiválasztása. Gombás vonatkozású könyvet mutatott be Kőszeginé Tóth Judit. Rimóczi Imre (Budapestről online) a Kárpát-medence orchideáinak szomszédságában élő nagygombáinkról, Kicsi Sándor András állat és gomba kapcsolatáról, Zsigmond Győző az udvarhelyszéki népi gombászatról tartott előadást, Macalik Kunigunda a kolozsvári mikológiai és etnomikológiai kutatásokról, Fehér Kinga és Babos Krisztina a Szatmár megyei gombászok körének mikológiai, etnomikológiai munkásságáról számolt be, Bélfenyéri Gábor a marosi Gombász Baráti Körről beszélt, Szász Gábor Varság történetét mutatta be, Pál-Fám Ferenc, valamint Zoltán Sándor és Fedor Ilona a vidék gombáiról frissen szedett példányok alapján tartott előadást. A gombafelismerési verseny (Zoltán Sándor, Soós Barna), a szabadtéri gombás játékok (Zsigmond Győző), a hozott gombasavanyúságok versenye (Mihály Mónika) is összejött, s a szabad program sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombapreparátum- és gombafotó-kiállításra (Téglás Zoltán, Bélfenyéri Gábor). Szervező egyesületünk Búzás Mihály Barnának átadta a Veress Magda-díjat, és ismertettük a dévai Corvin Kiadónál megjelent új gombanaptárunkat is. Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban.

Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Pál-Fám Ferenc, Oross Kinga, Fedor Ilona stb.) történt a gombaazonosítás, a terepmunka. Titkárunk Tamás Tünde volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 250-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban, és ki is állították feliratozva ezek nagy részét.

Szinte semmi sem úgy történt, ahogy terveztük, visszatérő jelenség volt az újratervezés, de a szükségmegoldások miatt nem görcsöltünk be, egymást bátorítva hoztuk meg a döntéseket, melyek egy része jobbnak bizonyult a rendes körülmények között alkalmazottaknál is.

Mi tagadás: veszélyes vállalkozás zajlott le tünetmentesen a betegségeket illetően, másfelől pedig öröm volt látni és hallani a felszabadult társaság megnyilatkozásainak majd mindegyikét. Eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Zsigmond Győző,a László Kálmán Gombászegyesület elnöke

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1900
szavazógép
2020-07-30: Történelmünk - :

Interetnikai konfliktusok Erdélyben, 1918–19

Múlt szombaton, július 25-én lépett érvénybe a 2020. július 21-i 138-as törvény, amely Vasile Nicula, Ion Oargă és Gheorghe Crișan történelmi személyiségeket, ismertebb néven Horeát, Cloșcát és Crișant, az 1784-es parasztfelkelés vezetőit a román nemzet mártírjainak és hőseinek nyilvánítja. Megjelent a 2020. július 22-i 647-es Hivatalos Közlönyben. (Ugyanott lépett érvénybe a 137-es törvény is, amely Mihály vajdát, Mihai Viteazult szintén a román nemzet mártírjának és hősének nyilvánítja, de ez egy más történet.) Említett törvény 3. cikkelye így fogalmaz: a román nép Erdélyi-középhegységben hozott áldozata folytonosságának hangsúlyozására, Horea, Cloșca és Crișan mártír hősök emlékének ápolására november 8-át a jósikafalvi román mártírok emléknapjává nyilvánítják. A Bélesként is ismert, teljesen román lakosságú Jósikafalván 1918 novemberében szökött román katonák és parasztok kifosztották az Urmánczy-kastélyt, meggyilkolva az épületet védő három csendőrt. Ezt követően Urmánczy Nándor képviselő különítménye kivégzett mintegy harminc lázadó parasztot. Annak ellenére, hogy osztályalapú konfliktusról volt szó, nemzeti síkra terelték, románok elleni magyar vérengzésként tüntették fel, sőt, a köröstárkányi vérengzés magyar áldozatainak számát, 91-et említenek itt is. Az alábbiakban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen készült, Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19–20. században című modul Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások című anyagát közöljük a Digitális Konfliktus Adatbázis alapján.
2020-07-30: Család - :

Gyermekeink