Közvita a piac és környéke rendezésérőlPontosabb képet szeretnének a helyiek

2020. szeptember 14., hétfő, Közélet

Ha félelmek nem is, de kétségek és kifogások felmerültek azon a múlt heti közvitán, melyet a sepsiszentgyörgyi önkormányzat szervezett a Bánki Donát, Császár Bálint és Kriza János utca által határolt területen tervezett, a Nicolae Iorga út meghosszabbítását is magában foglaló beruházás övezeti rendezési terve kapcsán. A meghívottak azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosai voltak, amelyek a beruházás tervezett helyszíne környékén helyezkednek el. A szóban forgó területen az önkormányzat vásárcsarnok, parkolóház, valamint kisebb park kialakítását tervezi.

  • A közszállítási vállalat telephelyét is elköltöztetik. Fotó: Albert Levente
    A közszállítási vállalat telephelyét is elköltöztetik. Fotó: Albert Levente

Az övezetre vonatkozó új szabályzási elképzelést – melyet még a városi képviselő-testületnek is el kell majd fogadnia – Birtalan Csilla, Sepsiszentgyörgy főépítésze ismertette.

Az önkormányzat elképzelései kizárólag azokra a területekre szorítkoznak, melyek a város vagy az alárendeltségében működő vállalatok, esetleg  a román állam tulajdonában vannak (a jelenlegi teniszpályák és a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság székhelye). Birtalan Csilla elmondása szerint a központi piac, a városi közüzemek, a közszállítási vállalat (a Multitrans), valamint a Bánki Donát utcai sporttelep helyére tervezett beruházás érdekében állították össze az övezeti rendezési terv azon változatát, melyet a keddi közvitán az érintettek elé tártak.

A jelzett területen – amint azt Antal Árpád polgármester is megerősítette a jelenlévőknek – az önkormányzat vásárcsarnok, parkolóház, valamint kisebb park kialakítását tervezi.

A közlekedési lehetőségek javítása érdekében a Nicolae Iorga utat meghosszabbítanák a Bánki Donát utcáig, illetve körforgalmat alakítanának ki a Kriza János utca és Bánki Donát utca kereszteződésénél. Utóbbi kapcsán az is elhangzott, hogy a körforgalom esetében a rendezési terv nem számol a sarkon található, önkormányzati tulajdonban lévő ház lebontásával.

Az ismertetést követően a meghívottak több, a majdani beruházás kiszemelt területével kapcsolatos problémát is felvetettek. Az egyik ezek közül, hogy a sporttelep által használt terület rátevődik az egyik szomszédos parcellára, mely egy család magántulajdona. A másik jelzett gond, hogy a közszállítási vállalat által használt parcellák közül kettő még mindig visszaszolgáltatás tárgyát képezi. Volt, aki arra volt kíváncsi, mennyi időbe telik az új rendezési terv elfogadása, mivel addig a szomszédos ingatlanok esetében is tilos például építkezési vagy bővítési engedélyek kibocsátása. Hat Nicolae Iorga utcai lakos ügyvédjükön keresztül több kifogást is megfogalmazott, egyebek mellett azt, hogy nem tartják jó megoldásnak a Nicolae Iorga út tervezett meghosszabbítását, valamint az említett körforgalmat. Szerintük a kereszteződésben jelzőlámpák elhelyezése lenne az észszerűbb.

Szintén a hozzászólók részéről felmerült, hogy a rendezési terv nem pontos, ami a tulajdonhatárokat illeti. Erről Birtalan Csilla elmondta: a rendezési tervben ezeket nem tüntetik fel pontosan, ez csak később az építkezésre vonatkozó tanulmányokban, tervekben jelenik meg, de a jelzett problémáknak mindenképp utánanéznek.

Antal Árpád a visszaszolgáltatási kérdéseket illetően elmondta: a maga részéről annak a híve, hogy ahol lehet, természetben szolgáltassák vissza az egykori tulajdonosoknak a területeket. A jelzett parcellák jelenleg a Multitrans tulajdonában vannak, ezt a város így „örökölte meg” 1989 után a közszállítási vállalattal egyetemben, de a cég elköltözése után ezt a problémát is igyekeznek rendezni. A rendezetlen jogviszonyú parcellákra egyébként a város csak zöldövezetet vagy parkolót alakíthat ki, épületet nem – tette hozzá. A sugárút meghosszabbítását illetően úgy vélte, nem normális, hogy egy négysávos út egy kerítésben és egy romos garázsépületben ér véget, majd két szűk utcában folytatódik. Emellett az egész övezet jelenleg mindennek mondható, csak rendezettnek nem. Hozzátette:  konkrét beruházás egyelőre csak elképzelésként létezik, előfeltétele viszont, hogy az övezeti rendezési tervet elfogadják.

Lapunk érdeklődésére Antal Árpád felidézte, hogy a vásárcsarnok kialakítása nem új ötlet, már 2018 elején felvetődött a központi zöldségpiac ilyen átalakítása. A parkolóház kapcsán a polgármester elmondta, hogy egy legtöbb négyszintes létesítményben gondolkodnak, de ez majd a szükséges tanulmányok és tervek elkészülte során dől el. A teljes beruházást egyébként önkormányzati, kormányzati vagy esetleg uniós forrásokból finanszíroznák, már csak ezért is kivitelezési határidőkről egyelőre nagyon korai beszélni. Ami biztos, hogy a végleges övezeti rendezési tervet jövő év tavaszáig szeretnék elfogadni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2288
szavazógép
2020-09-14: Máról holnapra - Fekete Réka:

Hamisan szól a csengő

Minden szeptember legnagyobb ünnepe a tanévkezdés. Igaz, a népi hagyomány szerint szeptember a Földanya hava, mivel ennek első napjaiban vetik a jó termő búzát, ezt követi Kisboldogasszony napja és a Mária-ünnep, de nevezik Szent Mihály havának is, amihez a nyájak legelőelhagyása fűződik.
2020-09-14: A múlt hét - Kuti János:

Megvan a véleményük

Nemrégiben, 2019–2020-ban 2810 erdélyi magyart kérdeztek meg többek közt román nyelvtudásukról és a magyar nyelvű oktatásról alkotott véleményükről. Kár bolygatni, egyértelmű, egyre inkább szerencsésebb, ha a romániai magyarok nem is tudnak magyarul, ha így haladunk nemsokára tiszta felesleges lesz.