Elhalálozás

2008. október 17., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a berecki

BODÓ OTÍLIA

életének 30. évében 2008. október 15-én, szívünkben gyógyíthatatlan sebet ejtve, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Drága halottunkat 2008. október 18-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a berecki temetőben.

Áldott emlékét szívünkbe zárva örökre őrizzük.

A gyászoló család

7252681

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, élettárs, testvér, az oltszemi születésű angyalosi

MOLNÁR ROZÁLIA

(született LUNGULY)

életének 76. évében 2008. október 16-án rövid, de súlyos betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait október 18-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az angyalosi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4213374

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagytata, apatárs, jó szomszéd és ismerős, a szentléleki születésű barátosi

id. MÁTYUS ANTAL

életének 72. évében türelemmel viselt, hosszú szenvedés után csendesen elhunyt.

Temetése 2008. október 18-án, szombaton 14 órakor lesz a családi háztól a barátosi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

Bánatos hozzátartozói

4213393

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, a köpeci születésű sepsiszentgyörgyi

özvegy SOVÁRD KÁROLYNÉ

BEKE IRÉN

hosszú szenvedés után 74 éves korában 2008. október 16-án elhunyt.

Temetése 2008. október 18-án 14.30 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés napján 13.30 órától.

A gyászoló család

4213395

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, após, nagytata és rokon, a fotosmartonosi

id. SZÁSZ MIKLÓS

életének 66. évében 2008. október 15-én elhunyt.

Temetése 2008. október 18-án, szombaton 13 órakor lesz a családi háztól.

A gyászoló család

1322

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi

id. ORBÁN ISTVÁN

a Közüzemek volt alkalmazottja

életének 63., házasságának 40. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2008. október 18-án 15 órakor lesz a katolikus ravatalozóháztól református szertartás szerint a katolikus temetőben.

A gyászoló család

7252682

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik EGYED VIOLA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4213398

Megemlékezés

Megpihenni tértél, fájdalmad elhagyva, melyet viseltél magadban. Senki nem gondolta, hogy ily hamar üt az óra. Ma két éve, hogy id. MADÁR ATTILA szíve megszűnt dobogni. Könnyes szemmel tekintünk az égre, és kérjük a jó Istent, hogy nyugodjál békében.

A gyászoló család

4213388

Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi születésű baróti KÁTAI PÁLRA halálának első évfordulóján. Emléke örökké élni fog.

Szerettei

26/b

Szomorú az út, melyen hozzád járunk, de még szomorúbb, hogy egy néma sírt találunk. Megállt egy szív, mely élni akart és élni vágyott, pihen egy dolgos kéz, mely dolgozni imádott. Virágot viszünk egy néma sírra, pedig tudjuk, hogy onnan nem hozhatjuk vissza. Szomorúan emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára, az árkosi id. KERESZTES VILMÁRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

25/b

Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai id. MÁTHÉ IMRÉRE halálának tizennyolcadik évfordulóján.

Szerettei

4213200

Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit igazán szeretnek. Szomorú szívvel emlékezünk a rétyi BORBÁTH LAJOSRA, aki ma egy éve távozott szerettei köréből. Áldott emléke örökre köztünk él.

Szerettei

4213338

Fájó szívvel emlékezünk drága kicsi leányunkra, a két éve elhunyt GÖDRI HANNÁ-RA. ,,Urunk hazahívta az égi hazába, de mi láthattuk ajándékként, hogy milyenek az angyalok." Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4213343

Hiányzol nekünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat megölte szívedet. Magadba zártad a sors ezernyi baját, és váratlanul minket itthagytál. Fájdalommal emlékezünk id. BARTI ISTVÁNRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára.

Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos özvegye, fia és családja

4213364

Kegyelettel emlékezünk a ma hat hónapja elhunyt id. MÁRKOS ANDRÁSRA. Drága emlékét szeretettel megőrizzük egy életen át.

Szerettei

4213373

Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk ifj. SZABÓ FERENCRE halálának kilencedik évfordulóján. Legyen áldott a föld, ahol örök álmát alussza.

Szülei és testvére

4213411

Úgy szerettél volna élni, a betegséget legyőzni, búcsúztál volna, de erőd nem engedett. Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat megölte szívedet. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Hiányod nagyon fáj, mert akit szerettünk, nincs köztünk már. Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó édesapánkra, a mikóújfalusi SZIMJON JÁNOSRA halálának első évfordulóján.

Bánatos özvegye, gyermekei és azok családja

4213446

Fájó szívvel emlékezünk GOTHÁRD ÁGNESRE, aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes.

Bánatos hozzátartozói

133

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint milyen lesz a járvány negyedik hulláma?eredmények
szavazatok száma 1028
szavazógép
2008-10-17: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Wass Albert-hét
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ma 19 órától Zorkóczy Zenóbia művésznő bemutatja Wass Albert-estjét, majd beszélgetés következik Bartha József holtmarosi református lelkésszel a Wass Albert-szobor kálváriájáról. (A lelkészt többször kihallgatták a szobor ügyében.)
2008-10-17: Nyílttér - x:

Színvallást az autonómia ügyében (Visszajelzés)

Kedves Farkas Réka!
Nagy tisztelettel és rokonszenvvel olvastam mindig az írásait. Esztendők során nemcsak én, de az újság minden olvasója egy nemzeti elkötelezettségű újságírónak ismerte. Az újságírásnak manapság vannak olyan nagyon modern és tőlem nagyon idegen szabályai, amelyek az újságírót kötődés nélküli, szenvtelen, adat- és hírközlő robottá tennék. Viszont a magyar újságírásnak megvannak a maga, ettől igencsak eltérő hagyományai. Nagy újságíróink sosem voltak elfogulatlanok vagy épp közömbösek, ha a magyarságról vagy a magyar nyelvről volt szó! Ők nemcsak tájékoztattak, de tanítottak és neveltek, irányították, vagy legalább befolyásolták a magyar közgondolkodást.