Elhalálozás

2020. október 2., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, vő, testvér, sógor, a málnási születésű sepsiszentgyörgyi
MIHÁLY MÓZES
életének 73. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. október 3-án 13 órakor lesz a málnási ravatalozóból a református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1767
Fájdalommal tudatjuk, hogy a kisborosnyói születésű
sepsiszentgyörgyi
özv. FAZAKAS EMMA
(szül. JORDÁKI)
életének 92. évében rövid
betegség után elhunyt.
Temetése 2020. október 2-án 11 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.
A gyászoló család
1765
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, keresztapa, közeli és távoli rokon, szomszéd és jó barát, a bözödi
születésű sepsiszentgyörgyi
özv. TAMÁSI JÓZSEF
életének 72. évében hosszú betegség után 2020. szep­tember 28-án távozott
szerettei köréből.
Temetése október 3-án 13 órakor lesz a közös ­temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4318901
Köszönet
„Szól a csengő most is
hallom / folyton hallom
hallom ­régen/ Hallottam
az anyaméhben.”
Kányádi soraival szeretnénk megköszönni mindazoknak,  akik utolsó útjára elkísérték, lélekben velünk voltak,
szeretettel gondoltak
PREZSMER IMOLÁRA.
A gyászoló család
1763
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
halottunk, a baróti
JÓZSA MÁRIA MAGDOLNA temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
20428
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi
VÁRADI MIHÁLY
temetésén részt vettek, ­sírjára virágot helyeztek, részvétet nyilvánítottak, ­utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4318904
Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a baróti
id. HEGEDŰS LAJOSRA,
akit hat hete kísértünk
utolsó útjára. Hiányát érezzük és szeretetét szívünkben örökre megőrizzük.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1115999
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, a komollói ZOLTÁNI ZSUZSANNÁRA, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Gondoskodó szeretetét soha nem feledjük. Emléke legyen áldott.
Gyermekei és azok családja
4318921
Emlékét szívünkbe zárva és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki
KISS ANNÁRA (Anyucira) halálának ötödik évfordulóján. Önzetlen gondoskodása örökre megmarad
emlékezetünkben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4318925
Fájó szívvel emlékezünk a borszéki születésű
sepsiszentgyörgyi
KRISTÁLY KLÁRÁRA ­halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
4318878
Kegyelettel és szívünk mély fájdalmával emlékezünk a sepsikőröspataki
KARÁCSONY ANDRÁSRA,
aki 11 éve távozott szerettei köréből. Szeretetének,
jóságának, nemes lelkének, önfeláldozó gondoskodásának emléke végigkísér egy életen át.
Nyugodjon békében.
Szerettei
4318882
Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökre megmaradt. Voltak terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokáid felnőni. Van fájdalom, mely a földön marad, szeretet, mi a síron túl is ugyanaz. Van élet a lelkednek odaát, ahová küldünk érted egy imát. Halálának harmadik évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a vargyasi
ANDORKÓ IRMÁRA
(szül. KOLUMBÁN).
Legyen nyugalmad csendes, emléked áldott.
Szerettei
4318884
Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, az illyefalvi KUTI ERZSÉBETRE (szül. MUNTYÁN) halálának 23. évfordulóján. Hiányát minden percben érezzük.
Pihenése legyen csendes.
Szerettei
4318880
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KISS GÁBORRA (Gabikára) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4318899
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk TAMÁSI JOLÁNRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4318902
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. BEDER ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Nyugodj békében.
Bánatos özvegye
és gyermekei
4318908
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az angyalosi
özv. VIRÁG JÓZSEFNÉ
INCZE ÁGNESRE (Bertára) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4318910
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai születésű
NAGY IBOLYÁRA
(szül. SZABÓ), akit hat éve kísértünk utolsó útjára. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Fia és családja
4318911
Szomorú szívvel emlékezünk a tíz éve elhunyt sepsiszentgyörgyi KÓSA BÉLÁRA. ­Hiányát minden percben érezzük. Nyugodjék békében.
Szerető családja
4318898
„Csillagok közt élsz már, / Angyalok közt jársz, / Ott hol csendből épül vár, / S igaz lelkedre / Isten vigyáz már. / Uram! Adj neki nyugodalmat, / S egy csendes felhőn
párnát, / Fogadd be őt, Uram, / S vigyázd örök álmát!”
Ma hat hete eltávozott
szerettei köréből a drága jó édesanya, nagymama,
özv. BODÓ MÁRIA-MAGDOLNA.
Emléke legyen áldott.
Lánya, veje és unokái
4318917
Szeretettel emlékezünk id. KOVÁCS LAJOSRA, az Electrica Rt. volt alkalmazottjára, aki ma négy éve távozott az élők sorából.
A gyászoló család
4318919

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 571
szavazógép
2020-10-01: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Nincs újabb fertőzött a városházán

Letesztelték a koronavírussal fertőzött Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester legközelebbi munkatársait – Tóth-Birtan Csaba alpolgármestert és a titkárság három dolgozóját –, és mindannyiuk eredménye negatív, a városháza működése pedig zavartalan, közölte érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba.
2020-10-02: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Manus Őrkői Cigány Találkozó
Vasárnap estig zajlik Sepsiszentgyörgyön a Manus Őrkői Cigány Találkozó negyedik kiadása a Borvíz utcai halastavak mellett. A mai program: 11–19 óráig cigány vásár: kézművesség, kirakódóvásár, turkáló, kézműves műhelymunka; 14–18 óráig gyermekfoglalkozások: origami, festés, zsonglőrködés, vásári játékok, kalandpark a Manus játszótéren;