Októberi gondok Rétyen

2020. október 21., szerda, Riport

Tavasszal a hirtelen ránk szakadt járvány volt az üröm az előttünk álló tervek szempontjából, öröm pedig, hogy egymás után nyíltak meg a munkatelepek a község majdnem minden településén. Most azt vettük számba Dombora Lehel újraválasztott polgármesterrel, mit sikerült megvalósítani a nyár folyamán, illetve hogy milyen további tervei vannak az önkormányzatnak Rétyen és a községközponthoz tartozó településeken: Szacsván, Egerpatakon és Bitán. Mint kiderült, a járványhelyzet egyelőre nincs hatással az oktatás szokásos menetére, a zöld forgatókönyvet alkalmazzák, de a közösségi-egyházi életre bizony rányomta bélyegét a koronavírus miatti korlátozás.

  • Járda a főútra. Albert Levente felvételei
    Járda a főútra. Albert Levente felvételei

Valami mindig közbejön

– A megkezdett munkálatok egyik legfontosabbika a rétyi ravatalozó építésének folytatása volt, mégis ez okozza a legnagyobb pillanatnyi gondunkat – vágott bele a számvetésbe Dombora Lehel. – A nyár derekán felgyorsított ütemben folytak a munkálatok, már álltak a falai a ravatalozónak, de a tetőzet építéséhez szükséges épületfa hiányára hivatkozva augusztus elejétől leálltak. A fővállalkozó az erdővidéki Zöld Út Kft., az alvállalkozó pedig a Pofi Clima cég. Az épület tervét Zágoni Aladár készítette, összértéke 11 millió lej. Sürgettük a munkálatot, mert hamarosan küszöbön az építkezések számára kedvezőtlenebb időszak – hangsúlyozta a polgármester.

Az ügyben a helyi egyház képviselőjét is megkerestük.

– Bár a befejezés határideje jövő év áprilisa, a lakosság és a presbitérium is nehezményezi a munkálatok leállását – nyilatkozta Deák Botond helyi református lelkipásztor –, főleg annak tudatában, hogy a közeledő hideg időszak nem a legalkalmasabb igényes munkálatok elvégzésére. A gyülekezet időlegesen a templom portikusát használja ravatalozó gyanánt, amit eddig sikerült úgy megoldani, hogy ne akadályozza a templomi szertartások rendjét.

A megkésett építkezés dolgában telefonon kerestük meg Rácz Gábort, a kivitelező vállalkozás tulajdonos vezetőjét. Mint mondta, a késést az épület tetőzetéhez szükséges faanyag egy részének méretezése okozza. Emiatt eddig csak a kis méretű darabokat tudták kivágatni, s a tetőt tartó gerendázathoz szükséges anyagot csak most sikerült méretezni.

– Nincs ok aggodalomra, ugyanis a hiányzó főelemeket a jövő hét elején leszállítjuk a helyszínre, és ígérni tudjuk, hogy a ravatalozót egy hónap leforgása alatt lefödjük.

Egyébként még két ravatalozó építését tervezik a községben: Egerpatakon és Komollón.

Végre teljesülhet az a régi óhaja is a községvezetésnek, hogy gyalogjárót és vízelvezető sáncokat építhessen a településen áthaladó 13E jelzésű műút két oldalán. Önerőből valósítják meg ezt a beruházást. A településkép jobbítását szolgálja az is, hogy sikerült leaszfaltoztatni Réty két utcáját, a Porondot és a Gatyaszár utcát, melyeket majd – a lehetőségekhez mérten – újabbak követnek.

 

Dombora Lehel polgármester

 

Szacsvai tervek

Rétynek még két, mondhatni, közös fejlesztési csomagja van, amely Szacsvát és Bitát érinti. Maguk a szacsvaiak is alig hittek a szemüknek, amikor a Valdek cég aszfaltozni kezdte a szacsvai bekötőutat – a munkálat költségeit a fejlesztési minisztérium finanszírozza. Aszfalt kerül mintegy 800 m hosszúságban a mellékutcákra, ennek folytatásában 1,5 km erdei útra és egy keskenyebb hídra. Azt is tudni kell, hogy elkészült a falu utcahálózatának felmérése és telekkönyveztetése, ami az aszfaltozás előfeltétele. A bekötőutat csak a falu bejáratáig készítették el, mert szándékukban áll kiépíteni az ivóvíz- és a kanálishálózatot, s ne kelljen majd feltörni az új aszfaltszőnyeget. Az Egerpatak és Szacsva közötti útszakasz szélesebb, mint Szacsva főutcája, két oldalán sáncokat ástak, ezekben lehet majd elhelyezni a víz- és kanáliscsöveket.

Egerpatak és Szacsva az a két település, ahol az anyagiak és pályázatok hiánya miatt évek óta késik az ivóvíz- és a csatornahálózat kiépítése. A tervező mind a két falu számára fúrásokból oldaná meg a vízellátást. A Bibarc-hegy nyugati lábának övezetében, a Szacsva-patak menti Oláhülés nevű helyről jutna el az ivóvíz két tartályba, amely a két falu feletti magaslaton kapna helyet, innen pedig szabadeséssel a két településre. A szennyvízcsatornát majd a Bita mellett már megépített derítőállomásra fogják rácsatlakoztatni.

Érdekes módon alakul ennek a festői helyen fekvő településnek a demográfiai helyzete. Lakossága 125–130 lélek között ingadozik, a természetes szaporulat annyira alacsony, hogy ebben az évben az iskolája-óvodája is megszűnik. Régi iskolájának épületét le kell bontani. Azt, hogy a falu lélekszáma ne apadjon, többnyire a más vidékekről ide telepedett, hétvégi házakat építő ún. fészekrakók biztosítják.

Vadaskert és vendéglátóipari egység működik Szacsván, készül kora középkori műemlék temploma teljes felújításának-restaurálásának megvalósíthatósági terve. Jó ideje folyik önerőből, önkormányzati és más támogatások révén az anyagiak összegyűjtése az A besorolású műemlék templom tatarozására és freskós-festett kincseinek restaurálására – magyarázta Dezső László Levente egerpataki, de Szacsvára is beszolgáló református lelkipásztor. A több alkalommal javított templomépület használhatatlan, megmentése meghaladja a kis létszámú gyülekezet anyagi erejét, ami csak annyira volt elég, hogy – lelkes gondnoka, Gáll Zsigmond irányításával – kijavíthassa omladozó egykori papi lakását, ahol most az istentiszteleteket tartják. A romos templom még őrzi a Szent László-legendakörhöz kapcsolódó falképtöredékeket és a XVIII. századból származó festett virágmintás kazettás mennyezetet.

 

Aszfalt Szacsvára

 

Mi lesz Bitával?

Eljött az ideje annak is, hogy a Mezőföld peremi kicsi, de vaskos egyháztörténettel rendelkező település is könnyebben elérhető, megközelíthető legyen az ide látogatók számára. Mert ilyen is van már: akadnak családok, amelyek nagyobbacska gyerekeik társaságában megtekintik, hogy mit is kínál számukra egy-egy háromszéki falu, elindulnak egy hétvégi kis kiruccanásra, hogy megismerjenek egy-egy olyan falut, melynek létezéséről aligha hallottak valaha. De maradva Bitánál: elég, ha elmennek a falu határában található, Balaton névre hallgató tavacskához, elmélkedhetnek annak keletkezésén, de még inkább azon, hogyan is kerül egy ilyen hangzású helynév a magyar Balaton-vidéktől olyan messze, mint Bita.

– Terveink szerint újjáépülne 1,2 km hosszúságban a bitai aszfaltos bekötőút és folytatásában a falucska főútja fel egészen a bitai elemi iskoláig. Ezen a szakaszon épülne meg egy teljesen korszerű híd a Feketeügyön – részletezte Dombora Lehel. – Előkészítettük a helyet közvetlen a jelenlegi megrozzant régi híd mellett, abból a meggondolásból, hogy ameddig megépül az új híd, használni lehessen a régit. Megkésett a kivitelezés, mert várni kell egy olyan speciális munkálatokat végző fúróvállalatra, amely elkészíti majd a 16 nagy átmérőjű, közel 20 méter mély lyukat, ezek betonoszlop magja fogja tartani a nagyobb teherbírású hidat. A Feketeügy két szélén ugyanis puha, folyami eredetű kavics, homok és megkeményedett iszapból álló gyenge talaj található. A csomagban levő munkálatok összértéke 11 millió lejre rúgna, amelyhez az önkormányzatnak jelentős összeggel kell hozzájárulnia. Ez a közös csomag egyik olyan beruházása, melynek munkálatai kb. két évig fognak tartani.

 

Felsorakozik Egerpatak

Közös erővel arra törekedik a helybeli református egyházközség és a rétyi önkormányzat, hogy ravatalozót építhessenek a falunak. A költségek zömét, akárcsak Rétyen, a községvezetés vállalta fel, és egy 7 árnyi területet sikerült átadni a községi önkormányzatnak. Akárcsak a lelkészi lakást körülvevő kert egy távolabbi részén, Tusa Attila készíti a tervezetet. A lelkész elmondta, hogy végre megújult és közmunkával rendezték azt a Várkertben levő gyertyánköröndöt, amely helyszíne volt az egykori ezredévi ünnepségeknek, és hosszú időn át majálisozó helye az egerpatakiaknak.

– Nem fogyunk ki más elképzelésekből sem – folytatta Dezső László Levente lelkész –: belső felújítás előtt áll gyülekezeti házunk, s anyagiak lesznek szükségesek arra, hogy menthessük a romlástól a funkció nélkül maradt ún. öregotthon épületét. Folyamatosan megjelenik IKE-újságunk, Szacsván folyik a kátésok felkészítése, Egerpatakon a vallásórák zajlanak.

 

Tető alá kerül a rétyi ravatalozó

 

Nincs gond a járvánnyal, elmaradt rendezvények

Járvány dolgában a rétyi központi iskola igazgató-tanárától, Már Osolyától érdeklődtünk.

– Iskolánkban nincsen beteg gyerek, folyamatosan folyik zöld forgatókönyv alapján az oktatás, de bármilyen jellegű változásra fel vagyunk készülve. A komollói kötődésű Bagoly Miklós mérnök és cégtulajdonos húsz egyszemélyes iskolai székkel-asztalkával támogatta az iskolát, mely adomány révén egy osztályban meg tudtuk spórolni a kettős padok esetében kötelező plexiüveg költségeit. Köszönjük szépen.

Kissé lehangoló hírekkel is fogadott az igazgató, aki elmondta, hogy ebben az iskolai évben gyerekhiány miatt bezárták a szacsvai elemi iskolát és óvodát, a gyerekeket iskolabusz szállítja az egerpataki egységükbe. Kérvényezték, hogy a nyáron újítsák fel az udvaron működő sportpályát, de amint megtudtuk, erre az egyre sokasodó munkálatok miatt csak a jövő évben tud alkalmat keríteni a községvezetés. Sajnos, a járvány miatt elmaradtak a számukra nagyon fontos pedagógiai és metodológiai jellegű beütemezett rendezvények, a közös bicskei–óbaroki találkozó.

– A helyi nőszövetségünk, kórusunk és színjátszó csoportunk minden fellépése meghiúsult ebben az évben – folytatta a gondok sorolását Deák Botond református lelkipásztor. – Az amatőr színjátszók előadása húsvétkor szokott lenni, ami szintén elmaradt. A nőszövetség kórusa még a tavalyi évben meghívást kapott a Bicskei Napok 2020. évi rendezvényére, de azt is elnapolták. Mindkét csoport kénytelen szüneteltetni a tevékenységét, már csak azért is, mert nem lehet tudni, hogy 2021 húsvétján fel lehet-e majd lépni. De ha ismét lehet majd kulturális programokat szervezni, akkor könnyen felrázható, felébreszthető az egyébként most szunnyadó hozzáállás. Legalábbis ez érezhető azokból a véleményekből, amelyeket a tagok időnként kinyilvánítanak. Mindenki türelmesen várja a visszatérést. Az egyházi ünnepeket tekintve, némi késéssel, de május helyett júliusban megtartottuk a konfirmációt, ahol öt ifjú tett fogadalmat, szeptemberben sor került az aranykonfirmációs jubileumi istentiszteletre és úrvacsorára. Október 31-én, a reformáció napján tartjuk az ezüstkonfirmációs jubileumi találkozót. Presbiteri és nőszövetségi bibliaórákat egész nyáron tartottunk havonta egyszer – ecsetelte a lelkipásztor.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1170
szavazógép
2020-10-21: Magazin - :

Újraválasztották Tompa Gábort az Európai Színházi Unió élére

Újraválasztották Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját az Európai Színházi Unió elnöki tisztségébe – közölte hétfőn a színház sajtóosztálya.
2020-10-21: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Stagnálunk (Cégek toplistája)

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is összeállította a cégek toplistáját. Az október elején lezajlott díjkiosztón 813 vállalkozás vehette át a kategóriájában, illetve tevékenységi területén elért helyezésért járó elismerést, ugyanakkor a kamara három alapvető szempont szerint rangsorolta a vállalkozásokat. A 2019-ben elért üzleti forgalom, nyereség és az alkalmazottak számát tekintve a korábbi, 2018-as eredményekkel összehasonlítva igyekszünk korántsem teljes képet adni a háromszéki gazdaság „zászlóshajóinak” teljesítményéről, illetve azok változásáról. A listák a kamara honlapján is elérhetőek.