Az 1956-os magyar forradalom emléke bélyegeken

2020. október 23., péntek, Emlékezet

A nemzetközi közvélemény felfigyelt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mindössze húsz napjára, amikor a kommunizmus legsötétebb időszakában egy kis nemzet nemet mondott az elnyomásra, szembeszállt az önkénnyel, a világ talán leghatalmasabb országával. A világ politikai együttérzéssel, mi több, aggodalommal követte az eseményeket, anyagi segítséggel igyekezett támogatni a rászoruló lakosságot, a Nyugatra menekülteknek szállást, menedéket, ellátást biztosított.

Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, de Argen­tínában és Ausztráliában is segélyszervezetek alakultak, amelyek felhívással fordultak a lakossághoz a rászorult menekültek mindennemű támogatására.

A világraszóló eseményre való odafigyelésre a minden határon átnyúló postaforgalom is lehetőséget teremtett. Elsőként a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem diákparlamentjének kezdeményezésére a helyi nyomdában „Hazádnak rendületlenül…! Sopron, 1957. okt. 22.” felülnyomással látták el az akkori forgalmi bélyegsorozat 25 darabját, és küldték szét levelekre ráragasztva a nagyvilágba (1). Decemberben az osztrák posta is Ungarnhilfe 1956 felirattal bocsátott ki felértékkel ellátott bélyeget (2). 1959 őszén Nagy Imrére a görög posta emlékezett két bélyeggel (4). A magyar forradalom hatására indította 1957-ben Kossuth Lajos arcképével az Egyesült Államok postája A szabadság bajnokai elnevezésű, évente más-más személyre emlékeztető sorozatát (3). A svájci posta is 3,20 (!) frankos segélybélyeget ragasztott a támogatást elfogadók által feladott levelekre (8).

A Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban alakult segélyszervezek az anyagi segítség mellett a levelekre ragasztott, értékjelzés nélküli, segélyezésre felszólító, ún. levélzárókat készítettek és osztottak szét a postahivatalokban (5, 6, 7). Az Egyesült Államok 1959-ben postai emlék­ívet bocsátott ki A szabadság bajnokai címmel Kossuth Lajos, Nagy Imre és Maléter Pál arcképével és a Freedom for Hungary – Szabadságot Magyarországnak kétnyelvű felirattal a bélyegeken.

Az 1989-es rendszerváltás után a Magyar Posta (és nem csak) évente bocsát ki emlékeztető sorozatokat.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 126
szavazógép
2020-10-23: Emlékezet - :

Kőtenger

Apám, Szakács András 1938. december 22-én született Háromszéken, Mikóújfaluban. Szüleit 1950-ben kuláknak nyilvánították, a családot deportálták, kényszermunkára ítélve, a zebili kőbányába, Tulcea megyébe, négy másik családdal együtt. 1956-ban szabadultak.
2020-10-23: Történelmünk - Benkő Levente:

A forradalom előtti erdélyi időszakról (2.) (’56-tól ’56-ig)

Ha már egyetemi diákságról esett szó, akkor ne menjünk el amellett sem, hogy a nyitást és különösen a nemzeti kisebbségek – korabeli szóhasználatban: nemzetiségek – irodalmának népszerűsítését szorgalmazták a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár párt-alapszervezetének 1956. október 6-i tisztújító gyűlésén is.