Elhalálozás

2020. október 23., péntek, Elhalálozás

Szerető Férj, Édesapa, Nagytata, Tanár volt a mi apánk. Ha vidéken járt, gyerekek
köszöntötték ősz fejét, kicsinyek és nagyok, egykori tanítványok, régi életükre emlékezve, lassan levették a kalapjukat. Nagy volt az ő családja. Kelettől nyugatig, nyugattól keletig. Mikor vele voltunk, szívünk, lelkünk kitárult.
Összetört szívvel tudatjuk, hogy Ő, a drága férj, édesapánk, nagytatánk, az abásfalvi születésű
MÁTHÉ DÉNES
tanár úr
életének 81. évében 2020. október 21-én Budapesten hirtelen elhunyt.
Pályáját 1960-ban kezdte a szentkeresztbányai líceumban biológus tanárként, majd igazgatóként. 1978–1990 között a sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Líceum tanára, majd igazgatóhelyettese. 1990-től nyugdíjba vonulásáig a Székely Mikó Kollégium biológia szakos tanára. Életét a családjának és tanítványainak szentelte. Közel 170 diákot készített fel és indított útjára a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemre.
Drága Édesapánk! Drága Nagytatánk! Hiányodat már semmi sem pótolja, de bízva a feltámadás reményében, találkozunk. Isten legyen veled. Nyugodjál békében!
Gyászolja felesége, Ica, gyermekei, Zoli és Réka, unokái: Csongor, Hunor, Tiborka, Bogi és Zéti, menye, Enikő, veje, Tibor, rokonai, barátai. Temetéséről később intézkedünk.
1116047
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér,
HOSSZU ANDRÁS
életének 74. évében rövid szenvedés után 2020. október 22-én elhunyt.
Temetése október 24-én, szombaton 13 órakor lesz a közös temetőben.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
A gyászoló család
4319196
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, após, testvér, apatárs, keresztapa, szomszéd,
KOVÁCS ISTVÁN
szíve életének 75., özvegységének 2. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2020. október 24-én14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdikővári ravatalozóháztól a katolikus temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
803
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, rokon és jó szomszéd, az eresztevényi
KOCSIS FERENC
életének 93., házasságának 59. évében rövid és méltósággal viselt szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2020. október 23-án, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
1116043
„Elmentél tőlünk a csillagok felé, / Aranyló csillagpor hull már a lábad elé. / Arcunkat könny mossa, / Mert nem vagy már többé, / De szívünkben emléked élni fog örökké.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szárazajtai születésű sepsiszentgyörgyi
GECSE BÉLA
életének 67. évében 2020.
október 21-én visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése október 26-án 13 órakor lesz a közös temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4319201

Részvét
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak BÖLÖNI-KELEMEN ÁGNES elhunyta alkalmából.
Szomszédasszonyai,
Erzsike néni és Gizi néni
4319175

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
SZABÓ ERZSÉBET temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a szomszédoknak, a lakóközösségnek, akik osztoznak fájdalmunkban.
A gyászoló család
11106044

Megemlékezés
„Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökké ott marad.” Fájó szívvel emlékezünk MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül. KICSI) halálának 13. évfordulóján.
Lóránt és Hanna
4319191
Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökre megmaradt. Voltak terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokád felnőni. Van fájdalom, mely a földön marad, szeretet, mi a síron túl is ugyanaz. Van élet a lelkednek odaát, ahová küldünk érted egy imát. Halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a szotyori GYÖRBIRÓ JOLÁNRA. Legyen nyugalmad csendes, emléked áldott.
Lánya, veje és unokája
4319197
Egy csendes őszi reggel hirtelen elmentél, elhagytad a házat, amit olyan nagyon szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. Fájó szívvel
emlékezünk a nagyajtai
id. TÓTH GÁBORRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319199
Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökre őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. Fájó lélekkel, szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk VINCZE BENJÁMINRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
1216
Örök hiányát érezve, jóságát, mosolyát szívünkbe zárva emlékezünk UGRON (FRIED) ÉVÁRA, akit 2020. április 24-én kísértünk utolsó útjára.
Szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
du.
Kegyelettel emlékezünk a hat hete elhunyt sepsiszentgyörgyi id. BABOS IMRE asztalosmesterre. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4319149
Voltak terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokáid felnőni.
Fájó szívvel emlékezünk
BILIBOK GERGELYRE halálának második évfordulóján.
Pihenése legyen csendes.
Szerettei
4319150
Szomorú szívvel és tisztelettel emlékezünk a hét éve elhunyt id. KRIVOSIK ZOLTÁNRA. Emlékét örökre megőrizzük.
Özvegye, gyermekei,
és unokái
4319163
Kegyelettel emlékezünk
a rétyi születésű
PAKUCS ANDRÁSRA halálának ötödik évfordulóján. Szeretetét, jóságát nem feledjük, emléke bennünk örökké élni fog.
Istenünk, kérünk, add meg neki az örök békét, nyugodalmat.
Szerettei
4319166
Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek elkísérnek egy életen át. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké él szívünkben a rád emlékezés. Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Egész életen át a jóságot két kezeddel szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Fájó szívvel és
könnyes szemmel emlékezünk a szerető férjre, drága édesapára, nagytatára, apósra, a bölöni NÉMETH LAJOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, fia, menye, unokái és családja
4319168
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi születésű
sepsiszentgyörgyi
LŐTE LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerető édesanyja
4319183
Fájó szívvel emlékezünk VÁNCSA ETELKÁRA halálának 30. évfordulóján. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott.
Leánya, Márta, unokái,
Heinrich és Attila
4319187
„Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet. / Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. / Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk senki soha el nem vehet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk id. FARKAS ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4319174
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja meg drága jó szíved, angyalok simogassák két dolgos kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Emlékezünk az ozsdolai DOGĂRESCU ANNÁRA (szül. RÉMÁN) halálának második évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető testvére,
Amália és gyermekei
4319186
Soha el nem múló szeretettel, kegyelettel emlékezünk
FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának 8. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319178
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a zágoni
születésű sepsiszentgyörgyi
CSOMA ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319179
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. 13 éve kísértük utolsó útjára a mikóújfalusi születésű sepsiszentgyörgyi MÁTYÁS TÜNDÉT
(szül. KICSI). Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk.
Szülei, testvére és családja
4319181
Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen kezem. A neved a szél simítja egy hideg fejfán, a kék ég alatt az örök magány. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, de mégis bennünk élsz, mert az emlék erősebb, mint a halál. Kegyelettel, fájó szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
HIDEG-LUKÁCS ILONÁRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott és örök
 Özvegye, fia, menye,
unokái és dédunokái
4319177

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 652
szavazógép
2020-10-23: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Emlékezés az 1956-os eseményekre
SEPSISZENTGYÖRGY önkormányzata és a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Kovászna megyei szervezete szűk körű megemlékezést tart ma az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából.
2020-10-23: Sport - :

Az FC Dinamo érkezik Sepsiszentgyörgyre (Labdarúgás)

A zsinórban három mérkőzést megnyerő Sepsi OSK szombaton 21.45-től a legutóbbi három mérkőzésen vereséget szenvedő FC Dinamo csapatát fogadja a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában.