Az erdélyi magyar cserkészet múltjából

2020. november 13., péntek, Élő múlt

Már-már humorosnak is tekinthető, hogy rendre elmaradó felkéréseken kell magányomban mosolyognom. A sepsiszentgyörgyi Kórház utcában berendezett cserkészotthon ismert-ismeretlen látogatói jelezték meghívásomat egy beszélgetés és tárgyi bemutatás erejéig a magyar cserkészet múltjáról. Ezek a meghívások nyilván jóindulatból és a régiek megismerésének őszinte szándékából fakadnak, ezért nem haragszom elmaradásuk miatt. Ehelyett néhány nálam maradt régi írásra utalnék a következőkben.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Édesapám, Puskás Lajos a magyar négy év alatt (1940-44) a magyarországi cserkészet alapembere volt, a IX. Cserkészkerület (Észak-Erdély) elnöke. Érthető, ha ennek a négy évnek fontos cserkészdokumentumai megmaradtak, és egy részük a Kórház utcai barátságos kis cserkészotthonba került. Néhány, még birtokomban maradt dokumentumról szólnék.

1. Megalakul Sepsiszentgyörgyön a romániai magyar cserkészet. 1990. július 17-én 17 órakor 44 támogatóval létrejön – Romániában először – a magyar cserkészszövetség. Néhány név a  jelen lévő ismert személyiségek közül: Balázs Antal, dr. Bálint Jenő, Damó Gyula, Dimény János, Fábián Ernő, Fejér Ákos, Gaál Sándor, Haszmann Pál, Keresztes László, Kónya Ádám, Kakas Zoltán, Nagy István, Salamon Sándor, Török Árpád, jómagam. A teljes névsor megvan, és szívesen átadom annak, aki a diktatúra utáni cserkészet történelmével behatóbban foglalkozik.

2. Talán még érdekesebb az 1942-ben keletkezett kimutatás az akkori cserkészcsapatokról: a 39 csapat neve, működésének helye, levelezési címe és parancsnoka szerepel benne. Lássunk néhány példát: Z. Mikes Kelemen, Kézdivásárhely, Római Katolikus Gimnázium, parancsnok Pokorny László; Turóczi Mózes, Kézdivásárhely, Kanta 10. sz., parancsnok Csapó József; Gábor Áron, Kolozsvár, Unió utca 3–5., parancsnok Dobri János stb.

3. Jelenkori működésében oroszlánrésze volt Gaál Sándornak, akinek korán bekövetkezett halála súlyos csapás volt az erdélyi magyar cserkészmozgalomra.

4. Az édesapám nevét viselő kolozsvári kerekdombi cserkészcsapat parancsnoka, Kapdebó Bibens Alajos „Ívó bá” elküldte nekem a csapat fogadalomtételére összegyűlt kiscserkészeknek előadott történelmi áttekintést. Értékes dokumentum az 1991. december 29-i eseményről.

5. Él a törvény címmel megjelent egy kiadvány, amely a történelmi nagyságokat cserkészszemmel mutatta be, ez akár újra kiadható lenne.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1143
szavazógép
2020-11-13: Közélet - :

Vándorbölcsőt adtak át Gelencén

November 8-án adták át az első gelencei vándorbölcsőt. Gelence a legnépesebb, 5000 lelkes községközpontja Háromszéknek.
2020-11-13: Nyílttér - Pálmai Tamás:

Érdekes? (Békési levelek)

Ismét mi. Lehet, hogy pontosan, szabatosan kevesen tudnák megmondani, miért is ez az aláírásgyűjtés a kisebbségekért. Hogy régiók, pénzbeli támogatás? Nem hiszem, hogy tisztában lenne ezzel az aláírók zöme. Az ellenzők „megint valami székely hőbörgős” felkiáltással elintézik a dolgot. Még a támogatók derékhadának is igen vázlatos, hiányos és igen pontatlan válasza lenne erre a kérdésre – azt hiszem.