Elhalálozás

2020. november 20., péntek, Elhalálozás

„Mikor a lelkemet roskadozva vittem, csöndesen
és váratlanul átölelt az Isten.”
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk a rokonokkal és
 ismerősökkel, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, keresztapa, testvér, rokon és ismerős, az árkosi
id. TÓTH JÓZSEF
életének 76. évében hirtelen visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2020. november
21-én, szombaton 14 órakor lesz az árkosi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1775
„Ha meghal az életerős férfi, vajon élhet-e újra? Kényszerű szolgálatom minden napján várakozni fogok, míg el nem jön szabadulásom. Szólítani fogsz, és én válaszolok neked. Vágyakozol majd
 kezed műve után.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető apa, rokon, barát, szomszéd és
volt munkatárs,
POLICSEK JÁNOS
életének 80. évében
türelemmel viselt, rövid
 betegség után elhunyt.
Temetése 2020. november 20-án 14 órakor lesz a sepsibükszádi felső,
közös temetőben.
Szerető lánya, Rodica,
 unokaöccse, György,
 testvére, Éva és a rokonai
1116118
„Istenünk, kérünk, vedd
helyettünk oltalmadba őt, / tárd ki karodat nyugodni
vágyó lelke előtt.”
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
JANKÓ CAROL
életének 91. évében átadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait 2020.
november 21-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a sepsiszent­györgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától a
ravatalozóháznál.
Emléke legyen tiszta
és áldott.
A gyászoló család
4319576
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd, a kökösi születésű
COCIODAR ILONA
(szül. FARKAS)
életének 73. évében elhunyt.
Temetése 2020. november 20-án 14 órakor lesz a kökösi temetőben.
Részvétfogadás a
ravatalozóháznál.
A gyászoló család
4319557
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BODOKI ROZÁLIA
(szül. SOÓS)
életének 72. évében elhunyt.
Temetése 2020. november 21-én 14 órakor lesz a kökösi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4319560

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
id. KOPACZ PÉTER temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és mindazoknak, akik távolról osztoztak
fájdalmunkban.
A gyászoló család
4505/b
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett
SZÉKELY VILHELMINA (Vilmika) temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, emlékét megőrzik.
Szerettei
4319551
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
id. ÜTŐ ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, emlékét megőrzik.
Szerettei
4319563

Megemlékezés
Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Hirtelen halálod megtörte szívünket. Nem múlhat el nap, hogy ne
gondolnánk reád.
Fájó szívvel emlékezünk a szemerjai
ifj. PAPP DEZSŐRE (Öcsire) halálának harmadik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Bánatos testvére
és családja
4319571
Feledni valakit lehetetlen
csoda, mert akit szeretünk, nem felejtjük soha. Fájó szívvel emlékezünk a szacsvai
PÁSZTOR RÓZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben örökké éni fog.
Szerető leánya, veje, unokája, István és családja
4319573
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bölöni id. GECSE ANDRÁSRA, aki november 19-én egy éve távozott el a földi életből.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Bánatos özvegye,
négy fia és azok családja
4319574
„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagytak, akik elmentek.” (Alyson Noel)
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA halálának 7. évfordulóján és LUPULY SAROLTÁRA
halálának 12. évében.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
20439
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, hiába
szállnak, árnyak, álmok, évek...” Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi
VUJKUJ GYULÁNÉRA halálának hatodik hónapjában, valamint VUJKUJ GYULÁRA és CSŰRÖS ÁDÁMRA haláluk 17., illetve 7. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4319485
Ma hat hónapja, hogy eltávozott szerettei köréből édesanyám, özv. ÁDÁM VERONA. Akik szerették és ismerték, áldozzanak egy percet
az emlékére.
Lánya, Ildikó, unokái: Barna, Zsolt, testvére, Ilonka
4319536
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SZILÁGYI JÓZSEFRE, aki hat hónapja távozott családja
köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319553
Szomorú szívvel emlékezünk az uzoni születésű
SZILVÁSI ERZSÉBETRE
halálának 20. évfordulóján.
Szerettei
4319566
Hol van az otthon, / hova hazajártam... / Hol mindig ölelő karokat találtam, / Hol van, ki egykor hazavárt? / Hol az otthon, hova hazatértem, / Hol annyi szépet s jót megéltem? / Rég üres az a ház, / Mégis látlak benne, drága ÉDESANYÁM! / Hiányzik az otthon, hova hazajártam, / Szépségét megőrzöm e háznak! / És még sokszor visszajárok, / Mert ölelő karjaidra nagyon vágyom! Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a legdrágább ÉDESANYÁRA, a kőröspataki
PARA KATALINRA
halálának első évfordulóján.
Emléke szívünkben örökké él!
Leányai, Noémi és Adél
4319559

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 570
szavazógép
2020-11-19: Belföld - :

Mérséklődött a vírus terjedése

Tízezer fölött van ma is a napi koronavírus-fertőzöttek száma (10 108), a grafikonok azonban azt mutatják, hogy utoljára november 6-án ugrott nagyot az új esetek száma, azóta kisebb kilengésekkel stabilizálódni látszik a terjedés mértéke. Az elmúlt 24 órában országszerte 36.963 tesztet végeztek el, tehát 27,3 a pozitívak aránya – közölte a stratégiai kommunikációs törzs (SKT). Háromszéken 97, Hargita megyében 76, Maros megyében pedig 401 új fertőzést igazoltak a tegnap óta.
2020-11-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Harmincéves a Háromszék Táncegyüttes
A Háromszék Táncegyüttes idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A járványügyi helyzetre való tekintettel virtuális térben tartják meg az ünnepi programsorozatot.