Elhalálozás

2020. november 27., péntek, Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk a rokonokkal és
ismerősökkel, hogy a szerető gyermek, férj, édesapa,
nagyapa, testvér, após,
a sepsiszentgyörgyi
ifj. LAKATOS PÁL
életének 64. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Drága halottunkat november 28-án, szombaton 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római
katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Életünk egy része voltál,
nyugodjál csendesen.
A gyászoló család
4513/b


Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága jó gyermek, feleség, édesanya, nagymama, testvér, rokon és ismerős, a kisborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi
FEJÉR ERZSÉBET
(szül. TÁNCZOS)
életének 64. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait 2020.
november 28-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi temetőben.
Részvétfogadás 12 órától
a sírhelynél.
A gyászoló család
4319687


Szomorú szívvel értesítjük ismerőseinket, hogy
a sepsiszentgyörgyi
JÓZSA ATTILA
életének 72. évében hosszas betegség után november 24-én Németországban elhunyt.
Temetéséről később
intézkedünk.
A hozzátartozói
1116137


Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a nagybaconi születésű
MIHÁLY PIROSKA
szerető szíve életének 49. évében türelemmel viselt betegség után megszűnt
dobogni.
Drága halottunk földi
maradványait 2020.
november 27-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagybaconi ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
20501


Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy küzdelmes életútja végén, súlyos betegség után
KENYERES MÁRTA,
a postahivatal
volt alkalmazottja
életének 66. évében nemes lelkét visszaadta
Teremtőjének.
Szeretett halottunktól 2020. november 27-én, pénteken 15 órakor búcsúzunk a sepsiszentgyörgyi vártemplom református temetőjében.
Pihenése legyen csendes,
áldott emléke szívünkben örökké élni fog.
Fia, Loránd és családja
4511/b


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó
szomszéd, a vágási születésű sepsiszentgyörgyi
özv. ANTAL GIZELLA
szerető szíve életének 86. évében hosszú betegség után csendesen megszűnt dobogni.
Szeretett halottunk földi maradványait 2020. november 27-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozójából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Búcsúznak gyermekei:
Lázár, Ibolya, Csaba,
unokái, menyei és szerettei
4319660


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
a tordai születésű
sepsiszentgyörgyi
SÁNDOR MÁRIA
életének 86. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2020. november 27-én 11 órakor lesz
a vártemplomi református temetőben.
Özvegye és szerettei
4319683


Részvét
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LAKATOS JUDIT elhunyta alkalmából.
Boda Csaba és családja
4319686


Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DACZÓ BÉLA elhunyta miatt érzett fájdalmában.
Az 1954-ben érettségizett osztálytársai
4512/b


A Kovászna megyei Csutak Vilmos Pedagógusok Házának munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Fejér
Zoltánnak édesanyja
elhalálozása miatt.
4510/b


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Fejér Zoltánnak és családjának édesanyja elhunyta alkalmából.
A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és ­munkaközössége
4319680


Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, id. PORZSOLT LÁSZLÓ temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz
percekben mellettünk álltak.
A gyászoló család
1116139


Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a bölöni
özv. BIRÓ JÓZSEFNÉ
VAJDA IRÉN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet Szabó Etelkának és családjának, akik a nehéz perceinkben végig mellettünk álltak.
A gyászoló lányai: Jucika és Borika, valamint azok családja
4319667


Megemlékezés
„nem haltál meg, Terelgető / az élet csak álomidő / mind elalszunk, mind követünk / szülőföldet nem cserélünk / (...) mind elmegyünk, mind elmegyünk / ott majd veled Egyek leszünk...” Szomorúan emlékezünk id. SÁNTA ­ISTVÁNRA, aki ma öt éve távozott közülünk. Drága emlékét őrizzük egy életen át.
Szerettei
1116133


Kegyelettel emlékezünk
a komollói
DIMÉNY ZSUZSÁNNÁ­RA
halálának 5. évfordulóján.
Szerettei
1116131


Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.
Fájó szívvel emlékezünk
drága édesanyánkra, a baróti ­VAJDA IBOLYÁRA
(szül. SZABÓ) halálának 3. évfordulóján. Emléke
szívünkben örökké élni fog.
Gyermekei és azok családja
20438


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a gyergyóremetei születésű illyefalvi PÁL GYULÁRA
halálának negyedik évfordulóján. Adjon a jó Isten csendes nyugalmat testének a földben, lelkének örök üdvösséget a mennyek országában.
Özvegye, Margit,
 leányai, Terike, Erika
és azok családja
4319472


Örök szeretettel emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, nagytatára ANTONOVICI ADRIANRA, aki hat hete hagyott itt
bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1116135


Fájó szívvel, el nem múló
szeretettel emlékezünk
FÁBIÁN ÉVÁRA
(szül. FOGARASI), aki november 29-én 16 éve hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4319511


Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, az árapataki ­DÉNES ANDRÁSRA
halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, lánya, veje
 és unokája
4319541


Könnyes szemmel, fájó
szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ELEKES MÁRIÁRA (szül. CSÁSZÁR) halálának első évfordulóján. Jóságát és szeretetét szívünkben őrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319583


Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TIMÁR IBOLYÁRA (Piroska nénire) halálának 20. és id. TIMÁR JÁNOSRA halálának 12.
évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Szeretteik
4319604


„Volt emberek. / Ha nincsenek is, vannak még.” (Kosztolányi Dezső) Kegyelettel emlékezünk id. KELEMEN ANTALRA, a rétyi fúvószenekar néhai karnagyára halálának
kilencedik évfordulóján.
Szerettei és tisztelői
4319625


Fájó szívvel emlékezem drága jó férjemre, a keresztvári
születésű BÓDI GÉZÁRA
halálának 18. évfordulóján.
Jóságos szeretete
szívemben megmarad.
Özvegye
4319648


Egy nap életed hirtelen véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, sohasem halványul szívünkben emléked. Kegyelettel emlékezünk a sepsibükszádi születésű sepsiszentgyörgyi MÁRTON JÓZSEFRE halálának második évfordulóján.
Örök hiányát érezve, drága emlékét szívünkbe zárva
őrizzük, amíg élünk.
Bánatos özvegye
és szerető családja
4319649


Fájó szívvel emlékezünk a nagyajtai születésű KOVÁCS MIHÁLYRA halálának hatodik évfordulóján.
Szerettei
4319651
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a lemhényi
ZSIGMOND ­ENDRÉRE
halálának 18. évfordulóján.
Szerettei
4319679


Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre és jó barátra, ZÖLDI EMÍLIÁRA, aki ma egy éve hagyott itt bennünket.
Szerető hozzátartozói
4319653


Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH TERÉZIÁRA
(szül. VERESS) halálának második évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319655


Kegyelettel, szeretettel
emlékezünk az árkosi
születésű sepsiszentgyörgyi
KATÓ SÁMUELRE, aki hat hónapja távozott el közülünk. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319656


„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki születésű
id. DEMETER VERONIKÁRA, aki hat hónapja eltávozott szerettei köréből.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319662


Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borul ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki id. RUZSA LAJOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szerettei
4319665


Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva emlékezünk a
szerető édesanyára, az uzoni ­MÁRKOS IRÉNRE, aki egy éve távozott szeretett családja köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4319670


Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk. Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Mindig egy célod volt: a családért élni, ezt a kegyetlen valóság tudta csak széttépni. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz Te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a felejthetetlen, drága jó férjemre, CSÉPLŐ JÁNOSRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, öt gyereke és azok családja
4319676


Akit szeretünk, azt soha nem felejtjük. Fájdalommal emlékezünk édesapánkra, a nagyajtai VALÁDI MIHÁLYRA halálának 14. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Családja
4319678

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 652
szavazógép
2020-11-26: Közélet - Nagy D. István:

A nemzet lelkiismeretének székelyföldi hangja (Gábor Áron-díj Farkas Árpádnak)

A koronavírus járvány megfékezésére elrendelt korlátozások miatt a hagyományos, a székely vértanúk márciusi napjára tervezett ünnepség helyett a Székely Nemzeti Tanács vezetői csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, szűk körben adták át a szervezet által alapított Gábor Áron-díjat Farkas Árpád költőnek, lapunk munkatárásnak, volt főszerkesztőjének. A több mint félszázadnyi költői, valamint meghatározó közéletformáló pályát maga mögött tudó Farkas Árpád – aki egészségi állapota miatt nem tudott személyesen megjelenni - „a székelység közérzetének hiteles irodalmi megjelenítéséért, az egyetemes magyar irodalmon belüli székely irodalom távlatnyitó műveléséért, a székely nemzettudat megerősítéséért, irodalmi és közéleti munkásságának elismeréseként” részesült a kitüntetésben.
2020-11-27: Történelmünk - :

Erdély Nagy-Romániában, 1918–19

Erdély huszadik századi történelmének alakulása – a társadalomtudományok egyik elterjedt, mai szakkifejezésével élve – a románok és magyarok közötti „nulla összegű játék” dinamikáját követte, ahol a megbékélés, a kompromisszum csaknem lehetetlen volt. A szemben álló felek teljes győzelemre törekedtek, és a győztes „mindent vitt”.