Adventben Kökösben

2020. december 8., kedd, Faluvilág

Kökös és Kökösbácstelek lakói szeptember végén szavaztak bizalmat Tăraș Silviu megbízott polgármesterüknek, aki úgymond be sem fejezte a megkezdett községfejlesztési munkálatokat, ezek folytatását kell továbbvinnie, miután a szavazatok 93,4 százalékát szerezte meg. A községgazdától elsősorban az infrastruktúra-fejlesztés dolgai felől érdeklődtünk, az iskola igazgatóját a tanoda bővítésének ügyéről és a távoktatás folyamatáról kérdeztük. S mert adventi időszakban járunk, megkerestük a lelkészeket, hogy az egyházi élet alakulásába is betekinthessünk. Bár a járványhelyzet itt is rányomja bélyegét a közösségi életre, a karácsonyváró időszakban megszokott jótékonysági tevékenység nem marad el.

  • A református templom és gyülekezeti ház. Albert Levente felvétele
    A református templom és gyülekezeti ház. Albert Levente felvétele

Téli munkafronton

Most kellene hazalátogatnia Bácstelekre a volt marosvásárhelyi polgármesternek, látni, nézni, hallani szülőfalujáról. Aszfaltos úton mehet most fel végedes-végig bárki. Sáros falu volt ez, de most megváltozott – jegyezte meg egy idős bácsteleki férfi, nenea János, mint bemutatkozott. A járdákat kellene még rendezni, ahol könnyen kitörik a bokája az embernek. Veszélyes így, mert most mindenki az út közepén jár. A főút folytatásában maradt még egy darab olyan szakasz, ahol már nincsen aszfalt, oda még törtkő-réteget hozatott a polgármester. A mellék­utcák rendezése is jó lenne, de arra csak akkor számíthatunk, amikor a víz- és szennyvíz-vezeték a földbe kerül.

– Időközben itt sürgősebb dolgok adódtak – magyarázta Silviu Tăraș polgármester. – Két állami tulajdonban levő épület, a helybeli iskola és a kultúrotthon tatarozásra vár. Az iskola belső felújítását 2018-ban befejeztük, most tetőszerkezetét kellene kicserélni, megoldani a szigetelését és rendezni a központi fűtést. A kultúrotthon épületében működött egy kocsma, ott van a falu óvodája és a nagyterem. A helyi ortodox egyházközségnek per útján sem sikerült bebizonyítania, hogy a megrozzant ingatlan az ő tulajdonukat képezi, így annak részleges belső és teljes külső tatarozása a mi gondjainkra maradt. Forrást kell teremtenünk ezekre a halaszthatatlan munkálatokra. Ha megyei tanácsunk megújítja a kultúrotthonok tatarozását célzó programját, akkor a nagyterem rendezése megoldódik. Ez egy nagyobb épülettömb, uniós forrásokra pályáznánk, és akkor abban kapna helyet egy családorvosi rendelő is, maradna az óvoda, és a kocsma helyét kiadnánk. Bácsteleken még nincsen sem ivóvíz-, sem szennyvízcsatorna-hálózat. Mindkettőnek most készül a megvalósíthatósági tanulmánya egy megyei projekt részeként. Ezeket úgy kell majd megoldanunk, hogy minél kevesebb aszfaltburkolatot törjünk fel.

 

Tăraș Silviu polgármester

 

Építkezés a községközpontban

A kiépített ivóvízhálózat átadása volt soron Kökösben, a folyamat azonban elhúzódott. Időközben felleltároztuk a hálózatot, és egy tanácshatározattal kell átadnunk a sepsiszentgyörgyi Közüzemek kezelésébe – tájékoztatott a polgármester. – Ebben az évben megkezdték a szennyvízhálózat kiépítését is. Elkészült a közműhálózat Brassó megyei elemei, ugyanis a kökösi szennyvíznek a prázsmári ülepítőhöz kell eljunia. Most már a község területén dolgoznak, de sajnos eléggé lelassult a munka, mivel a kivitelező Tricomserv munkáscsoportjai csak akkor dolgoztak, amikor megfelelő volt az időjárás. Jelenleg az Alszegben a román templom és a Gábor Áron-emlékmű közötti szakaszon folyik a munka. A folytatásban a kökösi lakások rácsatlakoztatása következne, ami hosszabb időt igényel, ehhez fel kell törni itt-ott a jó állapotban lévő aszfaltot. Jön újra a sár, de nincs más megoldás. A munkálatok harmadik és befejező szakasza Bácstelekre vonatkozik. Összértéke 17 millió lej.

– A kökösi vezetés készül a télre, mind a központban, mind Bácsteleken kicserélik a közvilágítás égőit. Rövidek a nappalok, korán sötétedik. Készül a település általános területrendezési terve, melynek az engedélyeztetési folyamatát nekünk kellett felvállalnunk. Még az idén fel kell újítanunk a községi tűzoltó szertárt, készül a házszámok elektronikus területi adattára, a közterületek videokamerás megfigyelésére alkalmas készülékek beszerzése. Tervünkben szerepel jövőre egy pályázat a mellékutcák aszfaltozására, a mezei utak feljavítására és természetesen a földgáz bevezetésére a községbe – összegzett a polgármester.

 

Készül a szennyvízhálózat

 

Megújul az iskola, távoktatás járványidőben

Hogy miért vált szükségessé az iskola bővítése, arról Szabó Enikő igazgató-tanárt kérdeztük, aki elmondta, hogy a legfontosabb tényező egy tornaterem hiánya volt, amire az épület folytatásában megfelelő hely kínálkozott. Kibővítik a régi épületrészt egy sportteremmel, lelátókkal, központi fűtéssel. A helybeli önkormányzat megteremtette a pályázati lehetőségeket és követi a munkálatokat.

– Örömünkre a megyei tanács ebben az évben jelentős összeggel támogatott, amiből sikerült elvégezni azt a munkálatot, ami ugyan fontos volt, de nem szerepelt az eredeti felújítási tervben – folytatta Silviu Tăraș. – Ilyen volt például a mennyezet szigetelése, a régi falak újrasimítása, új elválasztó falak létesítése, a villanyhálózat és a régi központi fűtés vezetékeinek kicserélése, ami a nyáron két hónapi munkát igényelt, de szükséges volt a tűzvédelmi engedély beszerzéséhez. Most van füstérzékelő, riasztó, internetes és videokamerás hálózat, jelenleg a csempézés és az osztálytermek parkettázása folyik. Becslésem szerint a következő iskolai évet már itt kezdhetik gyermekeink. Addig még le kell fusson egy másik fontos közös, mintegy 300 ezer lejes uniós projekt, amit ugyan az iskola készített elő, de az önkormányzat önrészével: internetes felszerelések, laptopok, okostáblák stb. beszerzése-felszerelése.

– Mintha itt gördülékenyebben folyna a távoktatás… – vetettük fel az igazgatónak.

– Mindkét óvodánkban Messengeren zajlik a kicsinyek oktatása. Ebben azonban szükség van a szülők segítségére is a rajzok, énekek, mesék értelmezésében, a kézműves-tevékenységekkel való gyakorlatokban, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Kevés az olyan tanuló mindkét tagozaton és mindkét településen, aki ne jutott volna eddig valamilyen felszereléshez, számítógéphez, a szülők okostelefonjaihoz. A nagyobbak a Google Classroom platformot használják, van úgy, hogy csoportonként vagy osztályonként. Öröm számunkra, hogy lesz külön informatikai termünk is. Az elemistáknak ebben az esetben is szükségük van a szülői segítségre. Kiválóak a körülmények; az óvoda épülete új, s az iskola a nemrég épült sportbázisban működik. Teljesen új bútorzatot kaptunk, főleg egyszemélyes iskolapadokat a kökösi osztályok számára, a bácstelekiek már rendelkeznek ilyennel a nagy árvíz utáni időkből. Pedagógusaink rendszeresen részt vettek az online internetes továbbképzőkön. A nehézségek ellenére voltak eredmények is. A tanulóknak is kijutott néhány kikapcsolódási lehetőség: Giráncsi Dorka nyertese volt a mesemondó versenynek, szerepléséről videó is készült, a kicsinyek részt vesznek a sepsiszentgyörgyi Hófehérke Napközi Otthon által hirdetett Rajzolj szeretettel és küldj egy kedves szót nevű vetélkedőn.

 

Szépül az iskola

 

Lélekközelben

Adventben a régi karácsonyokat idézzük, próbáljuk szeretettel betölteni ezt a mozgó ünnepet. Az idei advent november 29-én, vasárnap vette kezdetét, fellobbant az első gyertya, utolsó napja pedig december 24-én csütörtökön, szenteste lesz. A keresztény világ ez évi igazi óhaja bizonyára az lesz, hogy szálljon gyógyító remény minden ember lelkébe.

Bekopogtattunk a történelmi magyar egyházaink képviselőihez is. Kovács Levente református lelkipásztor megajándékozott az idei nyolc konfirmandus csoportképével. Az ünnepi istentiszteletet ugyan a templomban tartották, a népes résztvevői kör azonban idén a korlátozások miatt elmaradt. A lelkész elmondta, hogy közös takarítást szerveztek a temetőben az önkormányzattal, és közmunkával megépült még egy szeméttároló. Megállásra nincsen idő, a templom és a gyülekezeti imaház előtt belekezdtek egy új kerítés építésébe.

A Szűzanya neve napján őhozzá imádkoztak a kökösi római katolikus filia hívei és meghívottjai, szeptember 12-e ugyanis Szűz Mária szent neve ünnepe – tájékoztatott Elekes Szabolcs, az uzoni anyaegyház római katolikus plébánosa, aki beszolgál Kökösbe is, így hát Mária neve az imaház titulusa és ünnepi búcsújának napja is. Az idén búcsús szentbeszédet mondott Márkus András, a sepsiszentgyörgyi Mária Világ Királynője plébánia lelkésze. Kiss Jenő, a filia egyháztanácsosa kérdésünkre elmondta, hogy a búcsúra meghívták Kökös két protestáns lelkészét is. Jelenleg a hívek lélekszáma megközelíti a százat. 2018-ban az imaház átalakítása alkalmával derekasan kivették részüket az anyagiak összegyűjtésében.

– Nagyon szeretjük Elekes Szabolcs plébánosunkat, ragaszkodunk hozzá, és köszönjük áldozatos munkáját Kovács Hajnal mindenesnek is – mondták a hívek. A beszélgetés alkalmával kiderült, hogy a kökösi híveknek van egy óhajuk-igényük is: nagyon szeretnének egy kisebb harangot, amely imára hívja havonta őket.

 

Konfirmáció után

 

A szeretet ünnepének küszöbén kinek ne jutna eszébe az adakozás-segélynyújtás a rászorulóknak? Ennek a karitatív tevékenységnek a gyakorlóját, közkatonáját, a Magyar Unitárius Egyház fiókszervezeteként működő Gondviselés Segélyszervezet önkéntesét, Bartha Alpár helybeli unitárius lelkészt kérdeztük. Mint mondta, 2016-tól többnyire más egyházközségek önkénteseivel közösen visznek alapélelmiszereket, ruhaneműt, a legkülönbözőbb felhasználható dolgokat az anyagiakkal küzdő családoknak, meleg vacsorát a hajléktalanoknak. Sokszínű ez a tevékenység, mert tartanak felvilágosító rövid előadásokat, gyermekeiknek az angol és román nyelv tanulásában nyújtottak segítséget, s minden év februárjában tartanak egy hagyományos önkéntes napot. Györgyillyés Márta, az unitárius nőszövetség elnöke elmondta: „A járvány miatt adventi tevékenységeinkből több elmaradt. Karácsonyi ajándékunk szívünk szerint egy gyapjúból készült színes kézműves szőnyeg lesz, méltó helyeként úrasztalunknak.”

A koronavírus megszorításai miatt elmaradt az unitárius asszonyok köri közgyűlése, a Tordára betervezett országos nőszövetségi konferencia – tájékoztatott Bokor Ágnes, az országos szövetség jegyzője, aki elmondta, hogy kihasználva a világháló nyújtotta lehetőségeket, a Zoom program segítségével unitárius online istentiszteleten vehettek részt, amit az amerikai Unitárius Univerzalista Nemzetközi Nőszövetség biztosított. Az előttük álló időszakra tervbe vettek egy havi egy alkalommal sorra kerülő kiscsoportos beszélgetést előre meghatározott témakörrel az Országos Nőszövetség Facebook-oldalán.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4391
szavazógép
2020-12-08: Magazin - :

Vizeink drasztikus átalakulását bizonyítják az ökológusok

Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) munkatársai egy nemzetközi projekt keretében az Ighiel-tavat (Igeni-tó, a román nevű Ighiel település magyar megfelelője Igenpataka – szerk. megj.) vizsgálták. A kutatók megállapították, hogy Románia legnagyobb karszttavában drasztikus átalakulás zajlott le az elmúlt évtizedekben, amelyben olyan távoli tényezők is szerepet játszottak, mint a légköri szennyezés, a közlekedés és a műtrágyahasználat.
2020-12-08: Gazdakör - Bokor Gábor:

Nagyajtán az Agrár-Vándorbölcső

Első alkalommal adott át Agrár-Vándorbölcsőt a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete. A bölcsőt a nagyajtai Deregus család vehette át szűk körű ünnepség során felújítás alatt lévő lakásuk udvarán. Az ajándékot Becze István SZGE-elnök és Könczei Csaba alapító tag adta át Pálnak és Zsuzsának.