Maksai számadás

2020. december 16., szerda, Riport

Az Óriáspince-tető alatti hármas település szavazói szeptember végén Deszke János polgármesterüket bízták meg továbbra is a község vezetésével. Hosszabb idő kellett ahhoz, hogy az önkormányzat belelendüljön a rengeteg tennivalóba – mondta Deszke János. Hadakozva a jelenlegi pénzügyi és adminisztrációs nehézségekkel, folytathatták a községépítést. Még mindig a legfőbb gond az ivóvízhálózat kiépítése, az évekkel ezelőtt megépült szennycsatorna-rendszer felújítása és kibővítése, valamint annak a megyei rangú útszakasznak a részleges korszerűsítése, amely a vidéket Angyalos érintésével összeköti a 12-es országúttal.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Besenyői újdonságok

A vízhálózat fejlesztése alaposan elhúzódott: a polgármesteri hivatal csak peres úton tudta felbontani a szerződést a besenyői rendszer építését félbehagyó céggel. Az új kivitelezővel, a Tricomserv céggel újra kellett értékelni a hátralévő munkát, az új terv és a szerződés kivitelezése időt vett igénybe.

Régi vágya volt a besenyői faluközösségnek, hogy kicseréljék a vízhálózatot és jó minőségű vizet kapjon a település, ugyanis az udvari kutak vize sok kívánnivalót hagy már maga után. A jövő év kezdetére elkészül a besenyői kultúrház udvarára tervezett, 150 méter mélységű fúrt kút, lábán áll már a 350 köbméteres víztároló tartály az Agyagosban.

Mi lesz a sorsa az egykor közismert Besenyői Büdöskút életet adó gyógyvizének? – teszik fel már évek óta a kérdést az idősebb besenyőiek. E sorok írója is láthatta a hatvanas évek végén, hogy miként értékesítette a faluközösség közbirtokossága ezt a szulfátos és kén-hidrogénes, lúgos kémhatású gyógyvizet. Évekkel ezelőtt a feredő korszerűsítése is a megyevezetés fejlesztési tervében szerepelt. Mivel a gyógyforrás a közbirtokosság területén volt, az önkormányzat cserélt, más helyen adott területet a közbirtokosságnak, hogy pályázni lehessen a feredő felújítására, ami azonban már évek óta késik. Ezt a vizet ivókúraként a gyomorsavtúltengésben szenvedőknek, míg fürdőkúraként a gyulladásmentes reumás fájdalmakban szenvedőknek ajánlották az orvosok. A helyiek abban reménykednek, hogy a járvány elültével a megyevezetés folytatja a népi feredők felújításának a programját, és így a Besenyői Büdös-feredőre is sor kerül.

Az idei útjavítások programjában szerepel a Maksát Angyalossal összekötő megyei rangú útszakasz aszfaltozása a maksai híd és a Besenyő-feltérő közötti szakaszon. Információink szerint a besenyői eltérő és Angyalos között a nyáron megkezdték a leromlott makadámburkolat javítását. A szóban forgó út Gidófalva irányából is megkönnyíti majd a rejtett kincseket őrző Sepsibesenyő és a tó peremvidékének a megközelítését. A maksai önkormányzat tudatában van annak, hogy ezzel a munkálattal párhuzamosan ki kell építeni a Besenyői-tó Maksa felőli partvidékét. A községvezetés nem mondott le arról, hogy a mezőgazdasági öntözés céljából létrehozott mesterséges tavat a község tulajdonába visszaszerezze.

 

Víztartály Besenyőn. Fotó: Deszke János

 

Új vízhálózatot terveznek, várják a családorvost

Változtak a Maksa-Eresztevény ivóvízellátásával kapcsolatos távlati tervek is. Deszke János polgármester ismertette az ügy hátterét: a megyei mesterterv megvalósítására évekig kellene várni, így ők arról lemondtak, és a megyei tervezőintézetnél megrendeltek egy olyan tervezetet, amely biztosítaná a tó maksai partjának, a községközpontnak és Eresztevénynek az ivóvízzel való ellátását. Számukra ez azért is fontos, mert az ivóvízhálózat feltétele annak, hogy pályázhassanak a régebb megépült szennyvízrendszer felújítására és bővítésére.

A községvezetés önerőből befejezte a helybeli református egyházközségtől 49 évre bérbe vett kultúrház felújítását. Túl vannak az ingatlan külső és belső korszerűsítésén. Ebben a községben a lepergett évtizedek anyagi gondjai miatt nem épült új művelődési otthon, a diktatúra idején a polgári község az egyházi tulajdonban levő kultúrházat használta. Pályázati pénzből használhatóvá tették a helybeli orvosi rendelőt és a vele egy épületben található családorvosi lakást, mert régi óhaja a lakosságnak, hogy a volt családorvos, dr. Kerekes Jenő halála után állítsák vissza a községközpontban az állandó háziorvosi szolgálatot.

– Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni – emelte ki Deszke János –, ugyanis a három település lakosságának zöme előrehaladott életkorú. Úgy néz ki, hogy a hivatal lépései nyomán egy Kászon­újfaluban szolgálatot teljesítő, nyugdíjas, kézdivásárhelyi illetőségű családorvos vállalná a munkát. „A napokban beszélgettem a doktornővel, aki elmondta, hogy az új esztendőben betartja ígéretét” – biztatja a helyieket a polgármester.

Maksán és a szomszédos kiterjedt mezőgazdasági területeken öntözőhálózat működött a régi rendszerben, amelyet a Besenyői-tó látott el vízzel. A nagyobb területeket megművelő helyi vállalkozók lehetőséget látnának arra, hogy legalább részlegesen visszaállítsák a régi öntözőrendszert. Ennek érdekében megalakították az öntözést igénylők helyi szövetségét, kérték a felelős minisztérium segítségét azoknak a formaságoknak a teljesítésében, melyek alapján pályázati lehetőségekhez juthatnak.

 

Istók Judit igazgató

 

Orbán Balázs unokái

A maksai Orbán Balázs-iskola igazgatójától, Istók Judittól a helyi távoktatás mikéntje felől érdeklődtünk.

– Iskolánkban november 9. óta folyik az online oktatás. Pedagógusaink felkészültek módszertanilag a számukra kevésbé ismert eszközök alkalmazására, az oktatásnak erre a formájára. Gondot okozott, hogy volt gyermek, aki nem rendelkezett saját eszközzel, sőt, olyan családok is voltak, ahol csak egy okostelefon segítségével tanultak a gyerekek, a testvérek. Bizony, ilyen formában nagyon nehéz haladni. Nehéz az online órát megtartani, miközben ugyanabban a helyiségben több gyermek is tartózkodik, esetleg a család együtt van. Így emberpróbáló időszakot él meg gyermek és pedagógus egyaránt. Azoknak a tanulóknak, akik nehézkesen tudnak haladni, telefonos segítséget nyújtunk, hisz gyakran egy útbaigazítás, egy biztató szó csodákra képes. Vannak jó hírek is. A megyei tanfelügyelőségtől 15 táblagépet kapott iskolánk, amelyet rövidesen kézhez kapnak a gyerekeink. Ez is nagy segítség. Ugyanakkor Deszke János polgármester úr közbenjárásával 24 újabb táblagéphez jutunk a HS Timber Productions cég jóvoltából, és ezáltal elértük azt, hogy minden családban legalább egy működőképes eszköz lesz. Tudom, még mindig nem elegendő, de jóval több, mint ami volt. A nyáron Ferenczi Zoltán helybeli református tiszteletes úrral közösen sikerült tíz táblagépre is támogatást kapnunk. A munka jó menetele érdekében és pedagógusaink támogatására a községi kiegészítő költségvetésből beszereztünk néhány laptopot, hogy megkönnyítsük az online munkát. Nem csak a gyerekeknek okoz nehézséget az ilyen tevékenység, hanem pedagógusainknak is, akik szintén tele vannak házimunkával, és gyerekeik is vannak. A tanulság az, hogy ha a községvezetés, a helyi intézmények, az egyházközség és maga az iskola is támogató hármast alkot, akkor a kevésből is lehet többet kovácsolni és a semmiből sokat teremteni.

 

Készül a papi lak Eresztevényben (archív felvétel)

 

Vendégváró Eresztevény

Eresztevényben Majos Zoltán református gondnokot kerestük, aki évek óta lelkiismeretesen őrzi a helybeli eklézsia terjedelmes paplakjának kertjét, amelyen a régi ingatlan helyett évekkel ezelőtt vadonatúj papi lakás építésébe kezdtek apró jövedelmekből, sok közmunkával. Az idén sikerült bekeríteni az egész bennvalót, jelenleg a belső munkálatokkal foglalkoznak.

Sajnos, állandóan apad a település lakossága, annak ellenére, hogy közel fekszik a munkahelyeket kínáló megyeszékhelyhez.

– Híveim száma 145 körül ingadozik – mondta az Eresztevénybe beszolgáló Dénes-Szabó Lajos Levente sepsibesenyői lelkipásztor.

A helybeli derűlátók szerint egy szorgalmas fia­tal lelkész meg tudna élni itt, hiszen vadonatúj papi lakás várja, tágas kerttel, amelyet meg lehet művelni, az egyházközségnek erdővagyona van, hasznosíthatná az egyházi vagyont, s mellette valamilyen mellékfoglalkozást is vállalhatna, a régi falusi papok állatot tartottak, mezőt műveltek.

A gondnok elmondta, hogy az elkövetkezőkben a helyi köztemetőben ravatalozója is lesz Eresztevénynek, amit a helyi önkormányzat kezdeményezett. Menet közben sikerült befejezni a templom felújítását is, megújult a tetőzete, az épület vendégforgalmi látványosság. Mellette található Gábor Áron síremléke, amelyhez sokan ellátogatnak, s innen ki lehet menni kiskocsival az Óriáspince-tetőre is, a háromszéki magyarok világtalálkozójának régi helyszínére. Arra is felfigyeltek a helybeliek, hogy egyre több turistát vonz ide az ágyúöntő őrnagy síremléke és a közelében levő Benke-kúria nevű luxus­szálló: látnivalóival Eresztevény Maksa község turisztikai övezete lehetne.

A helyi gondok felől érdeklődtünk Molnár Árpád falufelelőstől, aki elmondta, a lakosság nagyon várja az ivóvíz bevezetését, kéri, hogy Eresztevényt is csatlakoztassák rá a községi szennyvízhálózatra, ezek nélkül nem alakulhat ki a falusi turizmus sem. Az út- és utcaszéli vízelvezető sáncok felteltek, ami miatt sárosak a gödrös utcák. Ha egy erőgéppel segíteni tudna az önkormányzat, az apróbb munkát a helybeliek a bejáratuk előtt felvállalnák. Tennivalók lennének Gábor Áron síremléke környékén is: a hivatal segítségét kérték, hogy kijavíthassák a műút melletti kerítést, ahol egy kis hely is kínálkozna virágoskert létesítésére.

Maksa községben, Sepsibesenyőn és Eresztevényben is negyedszáznyi római katolikus lélek él. A maksai filia a Szentivánlaborfalvi Katolikus Anyaegyházközséghez tartozik, a hívek lelki életéről, a közelgő ünnepekre való készülődésről Nagy Örs plébánost kérdeztünk. Elmondta, hogy decemberben két adventi vasárnapon és karácsonykor vehetnek részt a hívek szentmiséken. A maksai kicsi filiának kápolnája is van, azt azonban kevesen tudják, hogy annak titulusa Szent Rita, a reményüket vesztő lelkek védőszentje, akihez adventben a filiában is bizonyára sokan imádkoznak.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 527
szavazógép
2020-12-16: Elhalálozás - :

Elhalálozás

2020-12-16: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Derűlátó vendéglátók

A szálláshelyek több mint hatvan százaléka üzemel az ünnepek alatt – áll a Travelminit internetes foglaló felmérésében. A járványügyi korlátozások miatt a szolgáltatók csomagban ajánlják a lehetőségeket.