Elhalálozás

2020. december 18., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. SZONDA MATILD (szül. BORCSA) 2020. december 17-én életének 82., özvegységének 14. évében küzdelmes földi útjának végéhez ért. Utolsó útjára 2020. december 21-én, hétfõn 13 órától kísérjük a közös temetõben. Részvétfogadás a temetés elõtt egy órával a sírhelynél. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, barát és szomszéd, a sepsiszentgyörgyi NÉMET ATTILA életének 67. évében hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2020. december 20-án 15 órától kísérjük a vártemplomi református temetõben. Részvétfogadás a temetés elõtt egy órával a sírhelynél. A gyászoló család

 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy dr. BLÉNYESI ISTVÁNNÉ KIRÁLY ÉVA életének 91. évében 2020. december 17-én megtért Teremtőjéhez. Személyében családját féltve szerető, gondoskodó és érte cselekvő Mater Familiast vesztettünk el. Temetésére a Református Vártemplom Lilakertjében kerül sor 2020. december 20-án 13 órakor. Részvétnyilvánítást 12 órától fogadunk a sírnál. Az örök élet, a találkozás és feltámadás reményével a szívünkben búcsúzunk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. SZÉKELY GYÖRGYNÉ
TUZSON ANNA
93 éves korában 2020.
december 17-én elhunyt.
Temetése december 19-én
13 órakor lesz a hidvégi
családi háztól.
A gyászoló család
1116197
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
MUSZKA JUDIT
69 évesen 2020. december 17-én elhunyt.
Temetése december 19-én 13 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református temetőben.
A gyászoló család
1272
Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
ÜTŐ EDIT
életének 78. évében elhunyt.
Temetése 2020. december
19-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi
közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4319924

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KISS GYULA temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak
és a nehéz percekben
segítségünkre voltak.
A gyászoló család
4319932
Könnyes szemmel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TAKÓNÉ CSÍKI KLÁRA
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és azoknak is, akik csak gondolatban tudták elkísérni utolsó útjára.
4319926

Megemlékezés
Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, ami nagyon fáj. Múlik az idő, de az űr, amit hagytál a szívünkben, betöltetlen marad. Mindig emlékezni fogunk rád. Soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
MÁTYÁS ZSOLTRA halálának harmadik évfordulóján.
Jóságát és szeretetét
lelkünkben őrizzük.
Szerető özvegye, gyerekei, szülei, testvérei
1116199
Kegyelettel emlékezünk a kökösi NAGY ANDRÁSRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerettei
du.
Kegyelettel emlékezünk a gidófalvi KELEMEN VENDEL agrármérnökre halálának
huszadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott.
Szerettei
1116198
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
BIRÓ IMRÉRE halálának
8. évfordulóján.
Testvére, Aranka
és a Kondrád család
4319930
Fájó szívvel emlékezik
özvegye, Hajnalka és kicsi fia, Kristóf az illyefalvi
ifj. VÁNCSA ZOLTÁNRA halálának második évfordulóján. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
Pihenése legyen csendes
és emléke áldott.
4319931
A szenvedő Jézus keresztjétől neked is jutott egy pillanat, s megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Arany volt a szíved, munka az életed, a Jóisten hívott, mert szeretett. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a kilyéni
KOVÁCS BÁLINTRA
halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319927
Ma két éve volt életünk
legszomorúbb napja, amikor az illyefalvi
ifj. VÁNCSA ZOLTÁN elhagyta a földi életet. Szívünkben gyógyíthatatlan bánattal
emlékezünk dolgos és
csendes létére.
Szerettei
4319929
Szívünk szeretetével és fájdalmával emlékezünk a hat hete elhunyt DEÁK ALBERT
nyugalmazott tanítóra.
Emlékét megőrző családja
1116195
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BOTOS ÉVÁRA, aki egy éve távozott családja köréből. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4319893
Múlnak a hónapok, telnek az évek, de mi soha nem feledünk téged. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi DÁLNOKI ÁRPÁDRA, aki
december 19-én két éve
távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes,
 emléke áldott.
Özvegye, lánya és családja
4319896
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az árkosi
id. INCZE KÁROLYRA
halálának 21. évfordulóján.
Mérhetetlen szeretete,
 bátorító szavai példaképünk egy életen át.
Szerettei
4319895
Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de emléked örökre itt marad közöttünk. Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi KOCSIS CSABÁRA halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Szerettei
4319902
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Hiába borult ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz
mindörökre. Fájó szívvel
emlékezünk a kilyéni
BILIBÓK PÉTERRE, aki hat hete távozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Halálába bele nem nyugvó özvegye és szerettei
4319908
Búcsú nélkül távoztam közületek, de szívetekben megmarad emlékem. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Hiába keresünk, elmentél örökre, sírodon a sok virág a szeretet jele. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága gyermekünkre, GOREA VALENTINRA halálának 13. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szülei, lányai, Ramona, Larissza, testvére, Péter és családja, volt anyósa és apósa, Szilvia és Jóska
4319916
Fájó szívvel emlékezünk
a vargyasi
id. CSIKI ANDRÁSRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
4319917
Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygó arcod itt maradt lelkünkben.
Fájó szívvel emlékezünk
édesanyánkra, az uzoni
BODOKI VILMÁRA halálának harmadik évfordulóján.
Nyugodj békében,
drága édesanyánk.
Gyermekei
4319920

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4392
szavazógép
2020-12-18: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
ŐSBEMUTATÓ A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. A sepsiszentgyörgyi magyar színház a 2020/2021-es évad harmadik bemutatóját tartja december 19-én, szombaton 19 órától a színház nagytermében. Martin Crimp A többit már láttad a moziban című kortárs darabjának magyar nyelvű változatát most mutatják be először, rendezője Botos Bálint.
2020-12-18: Nyílttér - :

Száz magyar ember

Egy 688 esztendős kis falu, amely oly sok híres és nevezetes személyiséget adott a magyar nemzetnek, Magyarországnak, de főleg Erdélynek a történelem folyamán, sokat szenvedett, sokat változott és alakult, de mindig volt önereje ahhoz, hogy újra meg újra talpra álljon.