Elhalálozás

2020. december 24., csütörtök, Elhalálozás

A feltámadás hitével és a boldog örök Élet reményével tudatjuk közösségünk
tagjaival, hogy
id. DÁVID GYÖRGY
nyugalmazott kántor
életének 89. évében a
Mennyei Atya hívására 2020. december 22-én az örök
hazába költözött.
Elhunytunkért december 24-én 11 órától a Krisztus Király-templomban mutatunk be engesztelő gyászmisét.
Ugyanitt végezzük a temetési szertartást is, mely után 13 órától a kézdivásárhelyi római katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Imádkozzunk GYÖRGY testvérünk halhatatlan lelkéért, kérve számára a boldog találkozást a Feltámadt Üdvözítővel!
A részvétnyilvánítást koszorú helyett, kérjük, egy szál virággal vagy az emlékére koszorúmegváltással fejezzék ki.
4319999

Megemlékezés
Csillag volt, mert szívből
szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
DÁLNOKI MAGDOLNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
1116209
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Hiába borul ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.
Fájó szívvel emlékezünk
id. DEMETER ZOLTÁNRA, aki hat hónapja távozott szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye,
négy gyermeke
és hét unokája
4320002
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SIMON BÉLÁRA, aki december 24-én egy éve, hogy végleg eltávozott
szerető családja köréből.
Emléke szívünkben örökké él.
Özvegye és fia
4319901
Kegyelettel emlékezünk
BAGOLY VALÉRIÁRA
(MIMIKÉRE) halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4319933
A drága férjre, édesapára, a szülőföldjéhez mindig
hűséges zágoni születésű
JÁNÓ ALBERTRE emlékezik szerető családja. Emléke szívünkben örökre megmarad.
A gyászoló család.
4319945
Már négy éve, hogy elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, soha nem feledünk, míg élünk, velünk maradsz. Megállunk sírod mellett és könnyezünk, jó volna, ha még mindig itt lennél velünk. Fájó szívvel emlékezünk FERENCZ JÁNOSRA (TATAKÁRA).
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, Rózsika,
gyermekei és azok családja
1116205
Szerető jóságát szívünkbe zárva emlékezünk a gelencei születésű FEHÉR JÁNOSRA, aki december 25-én lesz négy hónapja, hogy eltávozott szerető családja köréből. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319953
Örök, fájó szeretettel emlékezünk a felejthetetlen Édesanyára, a sepsiszentgyörgyi FEHÉR ILDIKÓRA, aki 13 éve hirtelen távozott szerető családja köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319952
Fájó szívvel emlékezünk
KOVÁCS ATTILÁRA halálának 12. évfordulóján.
Szülei, testvére és szerettei
4319955
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / De fáj látnom könnyeteket. / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Mert én már Istennél vagyok.” „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
KARÁCSONY ERVINRE,
akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára.
Szerettei
4319963
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen.” Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, a sepsimagyarósi
id. DARABONT ZOLTÁNRA halálának 14. és
DARABONT ANNÁRA halálának 13. évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Gyermekeik és azok családja
4319957
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az uzoni
VÁNCSA JÁNOSRA halálának 4. és kislányára,
VÁNCSA EMESÉRE halálának 51. évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes,
emlékük áldott.
Szeretteik
4319969
Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi SÉRA JÓZSEFRE,
akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319983
Eltelt egy év már, nem láttunk többé, de szívünkben itt leszel mindörökké. A hiányod elviselni nehéz, s míg szívünk dobban, te örökre benne élsz. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a magyarhermányi születésű NÉMETH ÁRPÁDRA.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Bánatos felesége, két fia
és azok családja
4319979
Elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké élsz és örökre megmaradsz. Drága jó szívét, áldd meg, Atyám, köszönjük, hogy te voltál a mi drága édesanyánk. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni SÉRA TERÉZRE halálának második
évfordulóján.
Szerettei
4319988
Az emlékeik halványulhatnak, de a hiányuk mindig megmarad. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az étfalvi id. LEMHÉNYI BÉLÁRA halálának hatodik hetében és LEMHÉNYI ZELMÁRA
halálának 11. évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4319997
Kegyelettel emlékezünk a kálnoki
id. GYÖNGYÖSI JÓZSEFRE és GYÖNGYÖSI LÍDIÁRA haláluk 15., illetve 10. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4319985
Fájó szívvel emlékezünk az árapataki KÓSA ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4319990
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
VERESS ATTILÁRA halálának első évfordulóján.
Nyugodjék békében.
Szerettei
4319991
Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a besztercei születésű sepsiszentgyörgyi DEMETER TIBORRA halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
4319973
Az élet megy tovább, de az emlékek elkísérnek egy életen át. Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki
VIKÁRIUS SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4319994
Virágot viszünk egy néma sírra, / De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. / Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, / Hol pihen a te szerető szíved. / Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, / Hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi ifj. PAP JÓZSEFRE halálának 13. évfordulóján. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.
Bánatos szülei, testvérei
és azok családja
4319998

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4371
szavazógép
2020-12-24: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Karácsony ünnepe egyházainknál
A SEPSISZENTGYÖRGYI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN ma 17 órától, pénteken és szombaton 11 órától tartanak ünnepi istentiszteleteket.
2020-12-24: Sport - :

A Sepsi OSK guineai játékosa is bekerült a forduló csapatába (Labdarúgás, 1. Liga)

A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) szerdán hozta nyilvánosságra a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának csapatát, amelyben ismét helyet kapott Sepsi OSK-játékos is. A sepsiszentgyörgyi csapatból sorozatban ötödször választottak labdarúgót a legjobbak közé, ezúttal a guineai Boubacar Fofana érdemelte ki teljesítményével az elismerést.