Elhalálozás

2020. december 31., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Megrendülten, de Isten akaratát elfogadva közöljük, hogy drága édesanyánk,
GÁSPÁR LENKE
földi pályafutása véget ért.
Jóllehet szülőföldjétől, szeretett Zágonjától és Sepsiszentgyörgytől távol szakadt, de élő hite, gyakorló anyai szeretete a távolból is összekötötte övéit a szeretet szálaival. Ajándékként élte meg életét családjában és hivatásában egyaránt. Mindig jelen volt, ahová Isten küldte, s így tudta szeretetét és gondoskodását kiterjeszteni másokra is. Otthona, háza ajtaja mindig nyitva állt a rászorulók előtt, mert ezt tanulta gondviselő Atyjától, mint hitét mélyen megélő keresztény. Karácsonyi ajándékként megélt életét, melyről mindig csodaként beszélt, békében és megnyugvással tette le Isten kezébe, éppen karácsonykor a merani kórházban, Dél-Tirolban. „De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!” (Zsolt 73, 23–26) Hisszük azt, hogy Atyánk befogadta hajlékába, s ebben a hitben búcsúzunk tőle a viszontlátás reményében.
Gyermekeik és családjuk
4320047
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a torjai születésű kézdivásárhelyi
özv. PÁLL ZSOLTNÉ
SZÉKELY MÁRIA MAGDOLNA
szerető szívé életének 81., özvegységének 7. hónapjában 2020. december 29-én megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2020. december 31-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
1284
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, testvér, keresztmama, anyós, anyatárs, az árkosi születésű
KURTA ETELKA
(szül. GYULAI)
életének 63. évében hosszú, súlyos betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2020. december 31-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320037
Részvét
A sepsiszentgyörgyi egykori 2-es számú Líceum 1966-ban végzett véndiákjai fájó szívvel búcsúznak volt osztálytársnőjüktől, ADORJÁNI-SZABÓ JUDIT MÁRTÁTÓL, és osztoznak a gyászoló család fájdalmában.
4320052
Megemlékezés
„A szeretet az egyetlen, ami időn és téren átível.” Az új év első napján szeretettel emlékezünk VERES VILMÁRA (szül. RÁDULY) halálának 4., valamint férjére,
VERES GYULÁRA halálának 3. évfordulóján.
Fiaik: Laci és Barni
1116215
Hiányukat mindennap érezve emléküket szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyánkra, nagymamánkra, SZŐCS ANTÓNIA ANÁRA halálának 6., valamint édesapánkra, nagytatánkra,
id. SZŐCS GYÖRGYRE halálának 3. hónapjában. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4526/b
Fájó szívvel emlékezünk a kisborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi
ifj. SZÁSZ GÁBORRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Csak az hal meg, akit elfelednek.
Szerettei
1116214
Kegyelettel emlékezünk id. BARTÓK GERGELYRE halálának 10. évfordulóján.
Szerettei
4319950
Fájó szívvel emlékezünk a brassói KISS JÓZSEFRE halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320013
„A szeretett személy távozása nemcsak a saját elmúlásunkra világít rá, de eltávozik vele egy részünk is, magunkból és elveszítünk valamit.” Kegyelettel emlékezünk VÁNTSA DEZSŐ ref. lelkipásztorra és nejére, VÁNTSA DEZSŐNÉ
ANTALFY MÁRIÁRA
haláluk 4., illetve 7. évfordulóján, valamint GERENDI LŐRINCRE halálának 12. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4320018
Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai
UNGUREÁN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320028
Szomorú szívvel és örök fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre,
KOCSIS TIBOR SZILAMÉRRA, akit a kegyetlen sors fiatalon elragadott. Hiába múlt el tíz szomorú év, a bánat és a fájdalom örökké megmarad. Emléke legyen áldott, nyugalma békés.
Szerettei
4320041
Kegyelettel emlékezünk a kökösi NAGY MÓZESRE halálának 16. évfordulóján.
Szerettei
4320048
Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni
TÖRÖK ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4320036
Minden évben eljön a nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó gyermekre és testvérre, a komollói DOMBORA ANDRÁSRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos édesanyja, testvére, János és családja
4320044
Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szemerjai PAPP PIROSKÁRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Leánya és családja
4320049
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / zívből szeretünk, s nem feledünk Téged! Fájó szívvel emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, a sepsiszentgyörgyi
DÁVID ROZÁLIÁRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4320050
„A csillagok ragyogása volt két szemében, / Nap tündöklésénél szebb volt mosolya! / Elindult egy lélek, / Tovább szállt, / Távolra tőlünk, mely nagyon fáj!” Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk a három éve elhunyt kökösi születésű sepsiszentgyörgyi KEREKES SÁNDORNÉ
ZOÓR HILDÁRA. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4320056

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4369
szavazógép
2020-12-30: Belföld - :

Torzítanak a statisztikák, csalóka az esetszám-csökkenés

24 822 teszt elvégzése után 4875 új koronavírus-fertőzést jelentettek az elmúlt 24 órában, 238-cal többet, mint kedden, amikor 580-nal kevesebb tesztet végeztek. Csökkent viszont a kórházban levők száma – 9628-ról 9512-re –, a súlyos eseteké– jelenleg 1149 Covid-19-cel diagnosztizált beteget ápolnak intenzív osztályon, 13-mal kevesebbet, mint az előző napon –, és az elhunytaké is, a december 30-ai összesítés 127 áldozatot említ (kedden 135 volt), háromszéki is van köztük.
2020-12-31: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Évkezdés a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban
Ma Molière A fösvény című komédiájával búcsúztatja a társulat az évet. A 16 órától megtekinthető, Bocsárdi László által rendezett előadásra az eventim.ro jegyértékesítő rendszeren keresztül lehet ingyenes linket igényelni.