Elhalálozás

2021. január 8., péntek, Elhalálozás

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi VÁNCSA ALBERT életének 70. évében rövid betegség után eltávozott szerettei köréből. Földi maradványait 2020. január 9-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a mikóújfalusi ravatalozóháztól. Emléke szívünkben mindig élni fog. A gyászoló család


„Megtettem mindent,
amit megtehettem, / kinek tartoztam, mindent meg­fizettem. / Elengedem mindenki tartozását, / felejtsd el arcom romló földi mását.”
(Dsida Jenő)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa
és rokon,
KOVÁCS MIHÁLY
nyugalmazott magyartanár
életének 82. évében
eltávozott szerettei köréből.
Földi maradványait január 8-án, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új ­református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
4530/b
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a köpeci
születésű miklósvári
GYERŐ GYÖRGYNÉ
GÚZS GIZELLA
tanítónő
visszaadta lelkét ­Teremtőjének.
Szűk körű temetése 2021.
január 8-án, pénteken 13
órakor lesz a miklósvári
református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4529/b
Lelked, reméljük, békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, szerető férj, nevelőapa, jó testvér, sógor, koma, vő, unokatestvér, keresztgyermek, keresztapa, jó barát, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, a zaláni
ifj. SZÉKELY ISTVÁN LAJOS
életének 36. évében hirtelen eltávozott az élők sorából.
Szerető szíve, amellyel úgy szerette övéit, megszűnt dobogni, dolgos keze lehanyatlott.
Drága halottunk földi maradványait 2021. január 9-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zaláni református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4531/b
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a magyarhermányi
id. NAGY SÁNDOR
életének 78. évében hosszú betegség után eltávozott ­szerettei köréből.
Földi maradványait 2021. január 9-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320135
Lelked, reméljük, békére
talált. / S Te már a mennyből vigyázol ránk. / Soha nem felejtünk, szívünkben
szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát, az eresztevényi születésű szépmezői
BÁCS DEZSŐ
78 éves korában hirtelen
elhunyt.
Temetése 2021. január 9-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi új
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szerető hozzátartozói
4320136
Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki Vargha Zsuzsanna ­kolléganőnknek édesapja, KOVÁCS MIHÁLY elhunyta alkalmából.
Emléke legyen áldott.
A Kálnoky Ludmilla Általános Iskola munkaközössége
1116227
Kegyelettel búcsúzunk volt kollégánktól, a nyugalmazott ZOLYOMI ȘTEFAN rendőr-főtörzsőrmestertől. Hosszú éveken át odaadóan és eredményesen végezte munkáját a vidéki rendőrségen. Nyugdíjazásáig a nagybaconi rendőrőrs vezetőjeként több generáción át türelemmel tanította a fiatal rendőröket eredményes munkára és tiszteletre. Emléke mindig élni fog. Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Isten nyugtassa békében.
Ivan Nicolae ny. r. ezredes, a BM tartalékos egyesület elnöke
4320130
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik PÉTER ­MÁRTON temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4320129
Megemlékezés
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk az uzoni SZABÓ FERENCRE halálának 8. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4320138
Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi SZŐCS GÁBORNÉ MÁTÉ IRMÁRA halálának 10., valamint ifj. SZŐCS GÁBORRA halálának 18. évfordulóján. Pihenésük legyen
csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4320141
Szeretettel emlékezünk a hidvégi GERGELY FERENCRE halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Szerettei
4320139
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. / Az élet múlik, de akit szeretünk, / Arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk a 79 éves korában elhunyt, feldobolyi születésű zágoni id. KOCSIS KÁLMÁNRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320143
Megemlékezünk
 vitéz KERESZTÉLY FERENCRE, aki 10 éve itt hagyott bennünket. Pihenése legyen áldott, Isten nyugosztalja.
Sokat gondol rá
özvegye, Matild és gyermekei
4320125
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és drága jó édesanyára, FELCSER ­ILONÁRA (szül. ILLYÉS) halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, János, fiai,
Barni és Zsolt
4320053
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
NAGY ISTVÁNRA, aki január 5-én két éve 51 évesen távozott az élők sorából. Akit szívünk őriz, nem hal meg soha.
Testvére, József és szerettei
4320117
Éltek tovább szeretteitek szívében, s velünk maradtok így mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk VÁNCSA ERZSÉBETRE és id. VÁNCSA ISTVÁNRA haláluk ötödik évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Akik őket nagyon szerették
4320119
Szeretettel emlékezünk a lisznyópataki születésű
id. DÉSZPA JÁNOSRA
halálának 10. évfordulóján.
Szerettei
4320121
Eltelt már négy szomorú év, és még most is hihetetlen, hogy nem vagy többé földi otthonunkban, amiért oly sokat munkálkodtál. Hirtelen távozásod mély nyomot hagyott lelkünkben, de emléked szívünkben mindig él. Kegyelettel emlékezünk LOKODI SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján. Köszönet mindazoknak, akik rá emlékezve halottak napja alkalmával sírhantjára a szeretet virágait helyezték.
Emléke legyen áldott,
pihenése továbbra is csendes az uzoni temetőben.
Szerettei
4320126
Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk az egerpataki DEMETER SÁRÁRA halálának második évfordulóján.
Szerettei
4320131
„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” (Cassandra Clare)
Fájdalommal emlékezünk
id. TÓTH ZOLTÁNRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320132
Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betöltetlen az űr, ami a szívünkben megmarad.
Könnyes szemmel emlékezünk a fotosmartonosi
id. BALLÓ BÉLÁRA halálának hatodik hetében. Jóságát és szeretetét lelkünkben őrizzük.
Bánatos szerettei
4320124
Kegyelettel emlékezünk az árkosi HOSSZÚ JENŐRE halálának 27. évfordulóján, valamint HOSSZÚ JENŐNÉ LŐRINC EDITRE halálának hetedik hetében.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4320137

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4391
szavazógép
2021-01-07: Közélet - Ferencz Csaba:

Elválaszthatatlan a székely és a magyar szabadság (Siculicidium)

A csíkszéki Madéfalván ma délben mintegy kétszázan gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a Habsburg császári csapatok 1764. január 7-i székelyellenes vérengzésének áldozatairól.
2021-01-08: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Tánc
A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című előadása ma és január 9-én, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, január 13-án, szerdán 19 órától Nagyajtán a művelődési házban, január 14-én, csütörtökön 19 órától Nagybaconban a kultúrházban, január 15-én, pénteken 19 órától Vargyason a művelődési házban látható.