Elhalálozás

2021. január 13., szerda, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség, édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, a sepsiszentgyörgyi
MÉDER IBOLYA
(szül. VÁRADI)
életének 62. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2021. január
14-én 13 órakor lesz a közös temetőben.
A gyászoló család
4320167
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni születésű sepsiszentgyörgyi
TÖK ERZSÉBET
(szül. MIHÁLY)
életének 79. évében rövid betegség után hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2021. január 13-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kilyéni református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4532/b
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama,
anyós,
SIDÓ GABRIELLA,
a zabolai polgármesteri hivatal
volt könyvelőnője
70. életévében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2021. január 14-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a pávai ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
20494
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, a nagyborosnyói
JOÓS GYULA
életének 77. évében rövid betegség után hirtelen elhunyt.
Temetése 2021. január 13-án, szerdán 14 órakor lesz a nagyborosnyói temetőben.
A gyászoló család
4320169
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető férj, testvér, keresztszülő, az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi
BOCZ LAJOS BARNA
életének 46. évében hirtelen eltávozott az élők sorából.
Szerető szíve, amely úgy szerette övéit, megszűnt dobogni, dolgos keze lehanyatlott.
Drága halottunk földi maradványait 2021. január 13-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320174

Részvét
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak TÖK ERZSÉBET elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk. Pihenése legyen csendes.
A Tök család
4533/b
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Méder Babettnek édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A Dentabel munkaközössége
4320186
Megdöbbenve értesültünk volt kolléganőnk,
MÉDER IBOLYA szakácsnő hirtelen haláláról. Őszinte részvéttel osztozunk családja fájdalmában. Emlékét szívünkben megőrizzük.
A Református Kollégium munkaközössége
4320177

Megemlékezés
Örök hiányukat érezve emlékezünk szüleinkre: édesanyánkra,
KARDA VERONIKÁRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára, és édesapánkra, KARDA KÁROLYRA, aki öt éve távozott közülünk. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4320173
Kegyelettel emlékezünk az uzoni id. BARTA JÁNOSRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4320185
Egy nap életed hirtelen véget ért, bánatot ránk hagyva örökre elmentél. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, soha nem halványul szívünkben emléked. Fájó szívvel emlékezünk az alsócsernátoni
KOCSIS ENDRÉRE
halálának 10. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320102
Emlékezünk a brassói születésű id. TÓTH VILMOS nyugalmazott ezredesre halálának 13. évfordulóján. Egész életét az Isten és ember iránti hit és szeretet kísérte. Emléke legyen áldott.
Szerető családja
4320149
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk az árkosi
NAGY LÁSZLÓRA halálának 23. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető szülei, testvérei
és azok családja
4320158
Fájó szívvel emlékezünk a rétyi VARGA ROZÁLIÁRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Leánya és családja
4320164
Fájó szívvel emlékezünk a székelytamásfalvi
TUSA ÁRPÁDRA, aki 30 éve és feleségére, TUSA MARGITRA, aki három hónapja távozott szerettei köréből. Nyugodjanak békében.
Szeretteik
4320172
Fájó szívvel emlékezünk a martonosi
SERESTER MARGITRA (szül. FEJÉR), aki egy éve távozott el közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320179
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi id. SZÉKELY ANDRÁSRA, aki két éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4320180

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4392
szavazógép
2021-01-13: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben játsszák január 14-én, 16-án és 20-án 19 órai kezdettel. * Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája a színház kamaratermében tekinthető meg január 17-én, 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán.
2021-01-13: Magazin - :

Film készül az Isten ostorából (Mátray László a főszereplő )

A járványügyi előírások szerint, a lehető legszigorúbb feltételek mellett forgatják Vidnyánszky Attila többszörös fesztiváldíjas nemzeti színházi rendezése, az Isten ostora című darab tévés változatát. A darab 2015-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozó legjobb előadásának és legjobb rendezésének díját is elnyerte.