Elhalálozás

2021. január 20., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy
id. MÜLLER ZOLTÁN
életének 76., házasságának 52. évében 2021. január 19-én csendesen elhunyt.
Temetése január 21-én 13 órakor lesz a nagybaconi ­temetőben.
Részvétfogadás 20-án 16
órától, valamint a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1116255
Mert nem halt meg ő, /
Még mindig él nekünk, /
Csak messze távozott, /
Hol meg nem érinthetjük.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, testvér, rokon, szomszéd,
özv. PÁL LENKE
(szül. BAJKÓ)
életének 72. évében rövid
betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. január 21-én 14 órakor lesz a rétyi református temető cinterméből.
Részvétfogadás szerdán
16 órától és a temetés előtt
egy órával.
Emléke legyen áldott,
 pihenése csendes.
A gyászoló család
4320269
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szerető feleség, testvér, ­rokon és jó barát,
a sepsiszentgyörgyi
SECELEANU IRÉN MÁRTA
(szül. NAGY)
életének 67. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2021. január
22-én 15 órakor lesz a szemerjai új református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírhelynél.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
4320274
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd, a sepsikőröspataki
özv. FAGYAS ELLA
szerető szíve életének 76. évében hosszú betegség után csendesen megszűnt dobogni.
Szeretett halottunk földi
maradványait 2021.
január 20-án 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a sepsikőröspataki református temetőben (a kerítésben).
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával
a ravatalozóháznál.
A gyászoló család
4320263
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, a vadasdi születésű
MÁTHÉ DÁNIEL
(Öcsi)
életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2021. január 20-án 14 órakor lesz a csíkszentkirályi katolikus ­temetőben.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család
4320268
Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, / De a halál
könyörtelen volt, el kellett menni. / Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj látnom könnyetek. / Ha rólam
szóltok, ­mosolyogjatok,
emlékem így áldás
lesz rajtatok.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett gyermek, édesanya, nagymama, ­testvér, anyós, anyatárs,
sógornő, keresztmama,
rokon, jó szomszéd,
a pákéi születésű
özv. SZABÓ JUDITH
(szül. ÖRDÖG)
életének 67.,
özvegységének 10. évében
csendesen ­elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2021. január 21-én 13 órakor helyezzük örök ­nyugalomra a
sepsiszentgyörgyi szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320272
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
SERESTER ROZÁLIA,
a Tamási Áron Színház
volt varrónője
68 éves korában hosszú ­betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. január
21-én 15 órakor lesz a régi szemerjai temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320260
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy az illyefalvi
özv. BÖLÖNI MARGIT
(szül. GÁL)
életének 91. évében ­csendesen elhunyt.
Temetése 2021. január 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz
az illyefalvi református ­temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320267
Részvét
Tudjuk, hogy azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és hozzátartozóinak kedves ismerősünk, volt munkatársunk, SZABÓ JUDITH elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodj békében, drága JUTKA nénink.
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
A MultiNr teljes ­munkaközössége
1116252
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SIMON ­SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, valamint volt osztálytársainak és
osztályfőnökének, akik
szintén részvétüket
nyilvánították.
A gyászoló család
1116253
Nem mulaszthatjuk el, hogy ne köszönjük meg dr. Sipos András tüdőgyógyász
főorvosnak őszinte, fáradtságot nem ismerő, odaadó
munkáját, amit tett
testvérünkért, édesapánkért,
id. BALÁZS ISTVÁNÉRT.
Kívánunk a jó Istentől erőt, egészséget, hosszú életet családja körében.
A gyászoló család
4320226
Megemlékezés
„Akárki is volt ő, de fény,
de hő volt. / Mindenki tudta és hirdette: ő volt.”
(Kosztolányi Dezső)
Soha nem múló szeretettel emlékezünk
SYLVESTER ­TEODÓRÁRA halálának negyedik ­évfordulóján.
Szerettei
4536/b
Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk LÁSZLÓ ­ATTILA ­geológusra, egyetemi ­adjunktusra halálának 8. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320275
Múlnak a napok, telnek az évek, de mi soha nem feledünk téged. Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod emlékünkben örökre megmarad. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi PLUGÁRU ELLÁRA halálának második évfordulóján. ­Nyugodj békében az Úr szent nevében. Ezt kívánja:
szerető özvegye,
gyerekei, unokái
4320229
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a felejthetetlen, őszinte, igaz jó testvérre, a kálnoki id. BALÁZS ­ISTVÁNRA halálának hatodik, valamint feleségére, a jó
sógornőre, BALÁZS IRMÁRA halálának tizedik hetében. Emlékük legyen áldott.
Szeretteik
4320227
Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
VIRÁG ILONÁRA, akinek szíve ma három éve utolsót dobbant. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4320254
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi
BALOGH OSZKÁRRA, aki ma kilenc éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Nélküled élni oly nehéz, tudom, hogy nem jössz, de oly jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Emléked szívünkben mindig élni fog.
Szerettei
4320255
Úgy kellenél mindennap. Hogy szerettél és hogy ennyire tudsz szeretni. Hogy ennyire tudunk szeretni téged. Ami te voltál, egy ajándék Istentől, amit lelkünkben őrzünk hat éve. Szeretettel emlékezünk édesanyánkra,
FODOR CSILLÁRA.
Gyermekei
4320251
„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájdalommal emlékezünk VARGA LÁSZLÓRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320262
Hirtelen halálod / Nagy fájdalmat okozott, / De jóságod és szereteted / Szívünkben örökké élni fog. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, a zágoni KÓNYA ILDIKÓ MÁRIÁRA (szül. FRENKÓ) halálának első évfordulóján. Pihenése elegyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4320259

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4369
szavazógép
2021-01-19: Közélet - :

Eltűnt lányt keresnek

Egy tizenöt éves lány, Kalanyos Aurora Sefora elment székelyszáldobosi otthonából, és nem tért vissza.
2021-01-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Tánc
HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezésében készült Táncsétány című előadás januári játéknapjai: ma és 27-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, 21-én és 22-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban, 25-én és 26-án 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban.