Elhalálozás

2021. január 21., csütörtök, Elhalálozás

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róm. 14, 8)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, após, rokon,
NAGY LEVENTE
nyugalmazott lelkipásztor
földi életének 73., házasságának 45. esztendejében hazatért megváltó Urához.
Lelkipásztorként Kisborosnyó, Kecset-Kisfalud és Kolozsvár Írisz-telep gyülekezeteiben szolgált.
A temetési istentisztelet 2021. január 22-én,
pénteken 14 órakor kezdődik a nagyborosnyói temetőben.
A feltámadás és az örök élet reménységével
a gyászoló család
„És jöjjetek el a temetésemre (...), ne a végtisztesség végett, csak hogy együtt legyetek végre mind.” (Farkas Árpád)
1116260
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy az ozsdolai születésű
kézdivásárhelyi
LUKÁCS ISTVÁNNÉ
MOJZI ERZSÉBET
szerető szíve életének 60., házasságának 39. évében 2021. január 19-én hirtelen megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi
maradványait január 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1296
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
TAMÁS IMRE
szerető szíve életének 78., házasságának 43. évében 2021. január 20-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi
maradványait január 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a berecki ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
1297
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy
id. MÜLLER ZOLTÁN
életének 76., házasságának 52. évében 2021. január 19-én csendesen elhunyt.
Temetése január 21-én 13 órakor lesz a nagybaconi
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1116255
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, testvér, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi
SECELEANU IRÉN MÁRTA
(szül. NAGY)
életének 67. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2021. január 22-én 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírhelynél.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4320274
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a brassói
születésű sepsiszentgyörgyi
GHEORGHE LUCIAN
szíve életének 68. évében 2021. január 19-én
türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Temetése január 22-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozójából ortodox
szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Özvegye
4320287
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
özv. LŐRINCZ DÉNESNÉ
SZÁSZ ILONA
életének 92. évében türelemmel viselt szenvedés után 2021. január 19-én elhunyt.
Temetése január 21-én,
csütörtökön 14 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4320282
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szászrégeni születésű sepsiszentgyörgyi
ZSEMBERA LÁSZLÓ
67. életévében eltávozott
szerettei köréből.
2021. január 23-án 13
órakor kísérjük utolsó útjára a szemerjai régi temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4320276
Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, rokon, barát és munkatárs,
CRENGANIȘ VIKTÓRIA
(szül. NÉMETH)
életének 61. évében 2021. január 20-án végre nyugalomra talált. Szeretett halottunkat 2021. január 22-én 13
órakor kísérjük utolsó útjára a sepsibükszádi felső, katolikus ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család
4320279
Lelked, remélem, békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben
szeretünk, rád örökkön
örökké emlékezünk.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, dédtata, a sepsiszentgyörgyi
PODARIU OCTAVIAN IOAN
életének 83. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2021. január 22-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójából a vártemplomi református temetőben.
A gyászoló család
4320292

Megemlékezés
„Az élet lassan elfakul, / És nem lehet ellene tenni. / – Színes csodából szürke semmi – / Fakul és hervad és lehull.” (Tóth Árpád)
Fájó szívvel, szomorúan emlékezünk a kézdiszászfalusi
id. GAJDÓ LÁSZLÓRA halálának hatodik hetében. A megemlékező gyászmise január 23-án, szombaton 17 órakor lesz. Csendes álma felett
őrködjön az örök szeretet.
A gyászoló család
1298
Tudjuk, hogy nem jöhet, így csak könnyezünk, fájó szívvel a gyertya lángjánál rá
emlékezünk. Bánatos szívvel
emlékezünk a baróti
id. VÁRHEGYI MÓZESRE halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
20511
Oly szomorú mindig egyedül lenni, valakit, aki már nem jön, hiába várni. Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmait. Hiányát érezve, az örök elválás soha el nem múló fájdalmával emlékezem a rétyi
KOVÁCS IRMÁRA, aki váratlanul, búcsú nélkül kilenc éve örökre itt hagyott. Kimegyek a temetőbe, elsuttogom százszor: bármi is volt az életben, nagyon hiányzol.
Pihenése legyen csendes.
Halálába soha
bele nem nyugvó testvére
4320247
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem a besenyői DOCZÉ GYULÁRA halálának kilencedik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes.
A rétyi unokatestvére
4320248
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezem a kálnoki FOSZTÓ GÉZÁNÉ DÁVID BERTÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Unokatestvére, Erzsébet
4320249
Kegyelettel emlékezünk
PÁLL MÓZESRE halálának
kilencedik évfordulóján.
Nyugodjék békében.
Szerettei
4320258
Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s fogni a kezed, elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a vargyasi születésű kisbaconi id. SOÓS ANDRÁSRA,
aki hat hete hunyt el.
Szerettei
4320261

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4392
szavazógép
2021-01-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

A magyar kultúra napja
A KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ kétnapos rendezvénysorozatot szervez Sepsiszentgyörgy több helyszínén a magyar kultúra napja alkalmából. A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Pál István Szalonna és bandája előadását ma 20 órától hallgathatja meg a közönség a Tamási Áron Színház nagytermében.
2021-01-21: Magazin - :

Dokumentumfilm a Himnuszról

A Himnusz regényes története címmel készült dokumentumfilm a Budapesti Filharmóniai és az Erkel Ferenc Társaság együttműködésében. A 30 perces alkotás animációk, videóbejátszások segítségével tárja a közönség elé a Himnusz történetét.