1711. február 6.Béri Balogh Ádám brigadéros kivégzése

2021. február 4., csütörtök, História

1711. február 6-án végezték ki Budán Béri Balogh Ádám kuruc brigadérost, akit előző év októberében Szekszárd mellett fogtak el a Habsburgok oldalán harcoló rác határőrök.

  • Béri Balogh Ádám portréja. Fotó: vaol.hu
    Béri Balogh Ádám portréja. Fotó: vaol.hu

Béri Balogh Ádám 1665 körül látta meg a napvilágot a Vas megyei Hegyhátkisbéren. Családja generációk óta fontos szerepet játszott a végvári harcokban, így a legendás katona szintén az oszmánok ellen, a Szent Liga 1684-ben kezdődő felszabadító háborújában kezdte meg pályafutását. A fiatalember hosszú ideig Csobáncon szolgált, majd Sopron és Vas vármegyében tevékenykedett mint főszolgabíró. Béri Balogh Ádám származása ellenére igen előnyös házasságot kötött, ugyanis 1690 körül a később hercegi rangig emelkedő Festeticsek leányát, Juliannát vezethette oltár elé.

A frigy eredményeként a Rákóczi-szabadságharc első időszakában Béri Balogh kétkulacsos politikát folytatott. Szíve a kuruc táborba vitte volna őt, apósa azonban mindannyiszor visszatérítette az udvar hűségére. 1703–1705 között a Dunántúl számos alkalommal gazdát cserélt, ezzel összefüggésben pedig a férfi is többször pártot váltott; részben ez vezetett odáig, hogy Bécsben árulóként tartották számon, és 1710-es elfogása után kivégzése mellett döntöttek.

Egészen 1705-ig tartott, mire Béri Balogh Ádám végleg határozott jövője felől, ezután azonban Rákóczi egyik legkitartóbb és leghűségesebb katonája lett. Hadszervező kvalitásairól és bátorságáról híven tanúskodik az 1706 novemberében Győrvár és Egervár között vívott ütközet, ahol a győztes lovasroham élén három fejsérülést szenvedett. A férfi 1707-ben Rabutin felvonuló csapatai felett is diadalmaskodott, sikerei és parancsnoka, Esterházy Antal kérése ellenére azonban a kuruc hadvezetés nem járult hozzá brigadérosi előléptetéséhez. Ennek fő oka valószínűleg Béri Balogh korábbi tétovázása volt, az ezredes azonban újra és újra tanúbizonyságot tett hűségéről, így például az 1708. évi trencséni kudarc után is kitartott Rákóczi mellett.

Miután a vereséget követő hónapokban a kuruc tisztikarból többen átpártoltak I. József (ur. 1705–1711) oldalára, Béri Balogh előléptetése időszerűvé vált, így 1708 szeptemberében a férfi már brigadérosként aratott győzelmet Kölesdnél az északra törő rácok ellen. Más hadvezérekhez hasonlóan azonban a későbbiekben Béri Balogh Ádám számára sem termett sok babér a labancokkal szemben: Esterházy Antal főseregeivel együtt ő is kiszorult szűkebb pátriájából, az 1710 őszén indított utolsó kétségbeesett dunántúli hadjárat pedig szintén nem hozott számára szerencsét. Szekszárd környékén a brigadéros egy főként rácokból álló hadoszloppal került szembe, miután pedig híres lova, Murza összerogyott, ő maga is a labancok fogságába esett.

Amikor elterjedt a hír, hogy a híres brigadéros az ellenség kezére került, a kuruc vezérkar minden követ megmozgatott azért, hogy kialkudja a katona szabadságát; maga Rákóczi is kísérletet tett a Pálffy Jánossal folytatott vajai tárgyalások során Béri Balogh Ádám megmentésére, ám ebben az ügyben sem a császári főparancsnok, sem a bécsi udvar nem volt hajlandó kompromisszumra. A brigadérost a budai hadbíróság esküszegés és dezertálás vádjában bűnösnek találta, a fejére kiszabott halálos ítéletet pedig 1711. február 6-án végre is hajtották. Béri Balogh Ádám legendává, az egyik leghíresebb kuruc brigadérossá nőtt, akinek emlékét a nép ajkán – és esetleg Thaly Kálmán tollából – született költemények, a róla elnevezett közterek és különféle intézmények mellett A Tenkes kapitánya című televíziós sorozat is megőrizte.

Tarján M. Tamás (Rubiconline)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 349
szavazógép
2021-02-04: História - :

Országvesztő fejedelem?(400 éve született II. Rákóczi György)

400 éve látta meg a napvilágot a későbbi II. Rákóczi György (Sárospatak, 1621. január 30. – Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem, akinek megítélésére rányomta a bélyegét a lengyel hadjárat balsikere, de még inkább az azt követő oszmán hadjárat és annak szörnyű következményei. Országveszejtő fejedelemként, apja árnyékából kitörni képtelen nagyravágyóként láthatjuk őt történeti és szépirodalmi művekben egyaránt. Felvetődik azonban az a kérdés is, hogy vajon egy eleve elrontott vállalkozásra indult-e a fejedelem, vagy akár még reálisnak is tűnhetett a lengyel trón megszerzése. Arról a lengyel trónról van szó, amelyért Báthori István sikeresen szállt versenybe, és amelynek megtartásáért ő maga is oly sok erdélyi katona életét áldozta fel lengyelországi hadjáratai során.
2021-02-04: Belföld - :

Jobb finanszírozást a felsőoktatásnak

Az unió helyreállítási alapjából biztosított összegek felhasználásának a magyar példáját ajánlja az illetékes román miniszter figyelmébe Daniel David, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektora, a romániai rektorok tanácsának elnöke.