Király Károly: Búcsúzom Farkas Árpádtól

2021. február 15., hétfő, Nyílttér

Farkas Árpádtól, a székely nép fiától, tehetséges költőtől, a Háromszék szerkesztőbizottságának elnökétől búcsúzunk fájdalmas szívvel és nagyrabecsüléssel.

Emberi és politikai ismeretségünk, együttműködésünk Kovászna megye megalakulásáig nyúlik vissza. Kovászna megye újraalakulásának híre egyetértést, elégedettséget és a jövő iránti bizalmat keltette Háromszék lakosságának körében.

Közismerten ismeretségünk egy pár nappal a megye alakulása előtt spontán és anekdotikusan történt: egy, a volt rajoni pártbizottságnak fenntartott egyágyas vendégszobában Farkas Árpád, aki akkoriban még nem volt szentgyörgyi lakos, késő éjszaka az új megye első titkárának fenntartott ágyba belefeküdt. Amikor az első titkár pihenésre tért volna, az ágya foglalt volt. Hagytam a költőt pihenni. Másnap jó hangulatban köszöntöttük egymást.

Az azóta eltelt évtizedekben emberi, politikai kapcsolataink egybefonódtak a székelység és a magyar nép, a szülőföld szolgálatának érdekében. Köztudott, hogy voltak nézetkülönbségeink, amit bizonyos érdekkörök próbáltak kihasználni és éket verni közénk. Sikertelenül. Én mindenekelőtt Farkas Árpádban a tehetséges költőt és a szülőföld iránti szeretetet, elkötelezettséget láttam. Álljon itt egyik költeménye, melyet én személyesen nagyon szeretek és páratlannak ítélek meg:

Apáink arcán

Itt Erdélyben a suvadásos dombok
a férfiakban éjjel mélyre szállnak,
reccsenve nőnek meg a pofacsontok,
s a vízmosásos szemekben az árnyak

nézik, nézik évezredes hosszan,
hogy a türelem partjain milyen erdő ég el.
Hiába kenték be a füves rétet
jelszavakkal és piros borjúvérrel,

mert felzúg makacs hajuk az éjben
és erdőtűzként világít,
forradalmas-szép arcuk foszforeszkál,
hogy megleljük az utat hazáig,

fiúk, fiúk, ti viháncoló csitkók a vad szelekben,
ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk,
s e rögös földre mégis visszatérnénk,
csak lábujjhegyen, halkan!:

apáink hűlő, drága arcán járunk.

Dali Sándornak, a Megyei Tükör főszerkesztőjének rövid idő alatt sikerült tehetséges írókat, költőket, közgazdászokat, az ügy iránt elkötelezett társaságot verbuválnia. Természetesen párhuzamosan szerveztük a Cuvântul nou román lapot is. Daróczi Ferencet bíztam meg ezzel, ami zökkenőmentesen sikerült is. Ezután kezdődhetett Kovászna megye állami és politikai szerveinek alakulása. Nyolc nap állt rendelkezésemre, megalakult a megyei néptanács és a megyei pártbizottság. Az újonnan létrehozott Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy szellemi és társadalmi életének nagy változást hozó eseménye a Megyei Tükör napilap megindulása volt.
Kedves Barátom, el nem múló tisztelettel és nagyrabecsüléssel búcsúzom Tőled. Nyugodj békében! Emléked örökké élni fog. Osztozom a gyászoló család, a hozzátartozók és a szerkesztőség fájdalmában, fogadják őszinte részvétemet.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 522
szavazógép
2021-02-15: Nyílttér - Puskás Attila:

A cserkész illedelmes és fegyelmezett

Mire utalunk e két címszóval? Megértéséhez és az alább következő példákhoz tenném hozzá eluralkodott „gorombaságainkat” az interneten és a mindennapjainkban. A cserkészszellem teljesen hiányzik az egymás szidalmazásában és válogatott sértegetésében versengő Facebook-hozzászólásokból (habár ez alól is vannak kivételek).
2021-02-15: Kultúra - Gazda József:

Összefogó harmónia – Orth István világa

A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ kiállításterének földszinti termeit az erdélyi magyar képzőművészet Nagyszebenben élő kiváló mestere, Orth István munkái töltik be. Az első termet a festmények, a hátsóbb részeket a grafikák. Mintha megfordult volna a sorrend, hiszen művészünk a tudatokban mint a grafika kiválósága él. De hogy egyéniség alkotta, sajátos arculatú műveket látunk a festőtől is, az már első tekintetre látszik.