Kovács Gergely érsek SepsiszentgyörgyönMegkezdődött a család éve

2021. március 22., hétfő, Közélet

Kettős ünnepre hívogattak a belvárosi Szent József-templom harangjai pénteken, amikor az egyházközség búcsújára és érseki szentmisére hívták a háromszéki embereket, családokat. Kovács Gergely érsek a kerület papsága részvételével ünnepélyesen megnyitotta a család évét, amely esemény Ferenc pápa buzdítására arra hív, hogy fordítsuk tekintetünket a Szent Családra: Jézusra, Máriára és Józsefre. Az ő életükön keresztül a házastársi és családi szeretet eszménye kerüljön előtérbe. A szentmisén részt vett Antal Árpád polgármester és Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke is. A búcsút zenei szolgálatával szebbé tette a Simon Balázs kántor által irányított Szent József Egyházi Kórus, amely 2009 óta működik az egyházközségben.

  • Kovács Gergely érsek a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. Fotó: Albert Levente
    Kovács Gergely érsek a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. Fotó: Albert Levente

A kettős ünnepen családok szolgáltak: bevonuláskor a székely ruhába öltözött Timár család lányai vitték a kereszt után a szent családot ábrázoló képet; a Csiszér és Tölgyesi családok gyerekei az olvasmányokat olvasták, majd különböző szimbólumok segítségével megjelenítették a házasság szépségeit, amelyre a főpásztor áldását kérték.

A szentmise elején Szabó Lajos kanonok, a Szent József-templom plébánosa örömmel üdvözölte Erdély harmadik érsekét, aki hazajött, hogy híveivel együtt imádkozva köszöntse Szent Józsefet s egyben megnyissa a család évét.
 

Továbbvinni Márton Áron szellemiségét

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is üdvözölte a Gyulafehérvári Egyházmegye érsekét a város nevében. Utalt arra, hogy mindannyiunk számára nehéz évet éltünk meg. De mégis a tavalyi húsvéti üzenet reménysége jár a fejében, „amikor Kovács Gergely azt mondta: »mi döntjük el, hogy ezt az időszakot túléljük vagy feltámadunk belőle, és így egy új időszámítás kezdődik az életünkben«. Hirtelen ezek az üzenetek egybecsengenek: a kételkedés és a félelem rabsága helyett a hitet, a szabadságot választani, külön utak helyett együtt menni, egymásban azt keresni, ami összeköt és közösségünket megerősíti, talajunkat szilárdítja. Hálásak vagyunk a mai látogatásáért, hiszen valahogyan ez is Márton Áron szellemiségét juttatja eszünkbe, aki szerette és ismerte is a rábízottakat. Köszönjük, hogy imádkozik városunkért és közösségünkért. Isten óvja életét és munkásságát!” – zárta beszédét a polgármester.

Kovács Gergely érsek megköszönte Szabó Lajos plébánosnak, hogy meghívta a búcsúra és támogatta az egyházközség az ünnepet. A szentmise rendhagyó bevezetéseként elmondta, hogy december 8-án Ferenc pápa különleges Szent József-évet hirdetett, majd december 27-én arra buzdított, hogy szegezzük tekintetünket a Szent Családra, Jézusra, Máriára és Józsefre. Meghívott, hogy állítsuk szemünk elé a házastársi és családi szeretet eszményét, és így március 19-étől kezdődően egy teljes évet szenteljünk az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás elmélyítésének, amely a családban megélt szeretet öröméről szól. Ezt szeretnénk tenni most, amikor Szent József alakját és a családi szeretet eszményét állítják példaképül a hívek elé. Örömmel hallotta, hogy több száz család imádkozik a nagyböjti időben, és az imába több pap is bekapcsolódott, ahogy azt is, hogy Háromszéken létezik nagycsaládos kártya is, amely feljogosítja a három gyereknél nagyobb családokat különböző kedvezményekre.
 

Szent József tulajdonságai

A főpásztor szentbeszédében Szent József hét tulajdonságára reflektált. A szeretett apa önmagát, életét, munkáját teljesen családjának szentelte. Mégsem lett csalódott, nem égett ki, életét nem önfeláldozásként, hanem önajándékozásként kell szemlélnünk. Minden igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik. A gyengéd apában Jézus meglátta Isten gyengédségét, meg kell tanulnunk elfogadni gyarlóságunkat. Az engedelmes apát felzaklatta Mária emberileg érthetetlen áldott állapota, folytatta az érsek, de hitt az angyal szavának, engedelmeskedett és megmentette Máriát. Az elfogadó apa elfogadta Máriát anélkül, hogy előzetesen feltételeket szabott volna – hangsúlyozta. Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem értjük a jelentését, első reakciónk esetenként a csalódás és a lázadás, József mégis félretette az okoskodást, elfogadta a történéseket. Ha nem békülök meg élettörténetemmel, akkor a következő lépést sem tudom megtenni – magyarázta.

A teremtő bátorságú apáról a megpróbáltatások közepette kiderül, Jézus rászorult József védelmére, gondozására, nevelésére. Isten bízik ebben a férfiban, csakúgy, mint a Szűzanya. Nehézség esetén meg lehet állni, be lehet dobni a törülközőt vagy tovább lehet próbálkozni, időnként viszont épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, amelyekről nem is gondoltuk, hogy léteznek, ez a teremtő bátorság.

A dolgozó apa ács volt, aki becsületesen dolgozott, hogy családja megélhetését biztosítsa. Jézus tőle tanulta meg annak értékét és örömét, hogy az ember a saját munkájával megkeresett kenyeret eszi. A munka lehetőség az ember képességeinek kifejlesztésére, hogy a közösségépítés szolgálatába állítsuk azokat. A munka lehetővé teszi önmagunk megvalósítását – hangoztatta. Szent József valójában árnyékként kísérő apa, mintegy a mennyei Atya földi árnyéka: őrizte, védte Jézust, sosem szakadt el tőle, szüntelenül kísérte lépteit. Apává nem születik, apává válik az ember azáltal, hogy felelősséggel törődik gyermekével. Apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezeti az élet megtapasztalásába, a valóságba. Ne tartsd meg magadnak, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy döntsön, szabad legyen, elinduljon! – biztatott az érsek.
 

Krisztus fényének hordozói

A szentmise egyik megható mozzanata volt, amikor a Tölgyesi házaspár az áldozati adományok felvitele előtt Istennek ajánlotta a család életének néhány fontos elemét, amit szimbolikusan egy-egy tárggyal szemléltettek. Az asztal a család legmeghatározóbb helyszíne, hiszen az együtt étkezések, őszinte megosztások és beszélgetések segítenek megélni a családi összetartozást. A Szentírás az Istennel való élő kapcsolat, közösség jele, amelynek olvasása megerősíti a családok egységét. Az égő gyertya arra figyelmeztet, hogy Krisztus fényének hordozóivá kell lennünk. A házasságkötéskor kapott feszület arra emlékeztet, hogy a házasság szentségében, a férfi és nő szerelmében Krisztus van benne, számíthatunk a segítségére. A labda a játék jelképeként vidámságot visz a szívekbe, összekapcsolja a generációkat egymással. A kenyérrel és borral pedig önmagunkat is Istennek ajándékozzuk, felajánljuk a családi élet örömeit, nehézségeit, erőfeszítéseit és áldozatvállalásait.

Az ünnepség végén a házigazda plébános, Szabó Lajos kanonok megköszönte az érseki jelenlétet, és a háromszéki családok nevében Kovács Gergelynek adományozták az oltárt díszítő Szent Család-képet. Ugyanakkor köszönetet mondott a város szülöttének, Szénégető István családpasztorációs referensnek is a segítségnyújtásért, Sajgó Balázsnak, a Caritas lelki igazgatójának, aki a háromnapos előkészületet tartotta, a paptestvéreknek, a polgári vezetőknek, a kórusnak. Az érseki áldás után az ünnepi búcsús rendezvény a magyar és a régi székely himnusz, majd a pápai himnusz eléneklésével zárult.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 707
szavazógép
2021-03-22: Belföld - :

Zászlóbírság Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely polgármesterét, Gálfi Árpádot is megbírságolta Hargita megye prefektusa a március 15-én kitűzött magyar zászlók miatt. Az 5000 lejes büntetésről maga a polgármester számolt be.
2021-03-22: Máról holnapra - Farkas Réka:

Érdek, képviselet

Munkába lendült az RMDSZ a bukaresti kormányban, naponta érkeznek a hírek – olykor több is – miniszterei, államtitkárai tevékenységéről. Programokat indítanak, népszerűsítenek, járják a vidéket, hogy a magyar településvezetőkhöz is eljusson az információ a rendelkezésre álló eurómilliókról.