Elhalálozás

2021. március 26., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy                                                                                                                                              id. KÓSA SÁNDOR

életének 91. évében rövid szenvedés után hazatért megváltó Urához.

Temetése 2021. március 27-én 14 órától lesz a kökösi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
MÓDI ANTAL
szerető szíve életének 79., özvegységének 15. évében rövid, de súlyos, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2021. március 27-én délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra az ozsdolai katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
1377

Részvét
A gidófalvi Czetz János Általános Iskola munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki
Gál Katalinnak férje,
dr. NAGY ATTILA elhunyta alkalmából.
4321131
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak IMREH DÉNES
elhunyta alkalmából.
A Lakatos család
4321130

Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónk,
FLÓRIÁN GYULA
nyugalmazott tanár
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek.
Szerető családja
4321128

Megemlékezés
Dr. VAY EMÍLIA emlékének áldozzunk egy percet március 28-án, halálának első évfordulóján. Barátaink búcsúztatták a család távollétében, az akkori különleges időkben. A mai körülmények is csak e néhány sorban teszik lehetővé a közös megemlékezést, tiszteletadást. Köszönjük.
1116411
Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk
id. KERTÉSZ DÁVIDRA
halálának harmadik
évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1116414
Múlik az idő, a fájdalom marad, könnycsepp gördül le arcunkon, mert hiányzol nekünk nagyon. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem élhetek köztetek. Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a ma egy éve elhunyt szeretett, drága gyermekünkre, testvérre, a székelyszáldobosi születésű KOLUMBÁN PÁLRA. Emlékét őrizzük egy életen át.
Bánatos szülei, két testvére családjukkal, valamint
a nagyszámú rokonság
20533
Egy felejthetetlen napon megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Annyira szerettem volna élni köztetek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívvel kérlek titeket, szeressétek egymást, mint én benneteket. Az emlékek mély sebeket hagynak, de a hit, remény és szeretet enyhíti fájdalmunkat. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára,
RÉTYI ISTVÁNRA
halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4321100
Kegyelettel emlékezünk
ZSIGMOND SÁNDOR
szabómesterre halálának első évfordulóján.
A Bucs család
Sepsiszentgyörgyről
4321113
Előttünk az arcod, szívünkben emléked, amíg élünk, nem feledünk téged. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Fájó szívvel emlékezünk a pávai FINTA LAJOSRA
halálának 2. évfordulóján. Nyugodjál békében!
Özvegye és szerettei
1376
Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt.
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz,
de bármilyen szép is,
nélküled nem lesz ugyanaz.
Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó feleségre
és édesanyára, a cófalvi
BENKŐ OLGÁRA
(szül. KÁDÁR) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4321122
Egyetlen titka volt jóságos lelküknek, mosoly, hit és tiszta szeretet. Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BRANDER LÓRÁNT CSABÁRA halálának második és az árkosi DEZSŐ ZOLTÁNRA halálának harmadik évfordulóján.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes.
Szeretteik
4321127

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 356
szavazógép
2021-03-26: Nyílttér - :

Esetem a koronavírussal

Világszerte dúl a vakcinaháború, közben emberek milliói fertőződnek meg naponta. Egyéves kitartó védekezés után én is megfertőződtem, annak ellenére, hogy szigorúan betartottam minden egészségügyi rendelkezést, maszk nélkül soha ki nem mentem a lakásból.
2021-03-26: Máról holnapra - Farkas Réka:

Hiteltelenség a csúcson

Ha valakinek voltak még illúziói a bukaresti hatalommal kapcsolatosan, az elmúlt napokban a legutolsókkal is leszámolhatott. Olyan ellentmondásoktól terhes összevisszaságot sikerült teremteniük elodázott döntéseikkel, egymásnak feszülő vagy éppen a pár órával korábbinak ellentmondó nyilatkozataikkal, hogy azt hihetnénk, most szakadt nyakukba a koronavírus-járvány.