Tavaszi munkafronton Kökösben

2021. március 31., szerda, Faluvilág

Bármilyen szeszélyes is volt az időjárás az elmúlt hetekben, csak a nagyon fagyos és hideg időben állt egy-két napot a munka Kökös község két legfontosabb építőtelepén. Látogatásunk idején is dolgoztak a szennyvízhálózaton, de a Gábor Áron nevét viselő általános iskola sporttermét is cserép fedi immár. Tăraș Silviu polgármestert kértük, hogy számoljon be a jelenlegi munkafrontok helyzetéről és a következő időszakra vonatkozó tervekről-elképzelésekről.

  • A kökösi polgármesteri hivatal. Fotó: Albert Levente
    A kökösi polgármesteri hivatal. Fotó: Albert Levente

Kökösbácsteleken

 – Égetően fontos feladatok várnak megoldásra a csatolt településen – kezdte beszámolóját Silviu Tăraș polgármester –, mert két községi tulajdonban lévő épületet kell megmentenünk. Pillanatnyilag egy céget várunk az itt működő I–VIII. osztályos iskola halaszthatatlan felújításának megtervezésére. A 2018-ban történt nagy bácsteleki árvizet követően sürgősségi anyagi támogatásban részesültünk a kormánytól, amiből csak az iskola épületének belső felújítását tudtuk elvégezni, de maradt egy sor halaszthatatlan tennivaló is. Sürgős lenne szigetelni az épület tetőzetét, a nyílászárók ugyan ki vannak cserélve, de szigeteletlen az ingatlan külső része, és központifűtés-rendszere sincs. Igénylésünket benyújtottuk az országos beruházási ügynökséghez, ahonnan még semmilyen választ nem kaptunk, megpróbáltuk megismételni az Országos Környezetvédelmi Ügynökségnél is, amelynek van egy iskolák energetikai hatékonyságát növelni hivatott programja. Ha ez sem sikerülne, akkor megpróbálnánk a harmadik lehetőséget: a megyei tanácsnál az ismert 50–50 százalékos befektetési módozattal. Az iskolában jelenleg két összevont osztály működik, egyik az alsó, a másik a gimnaziális tagozaton. Ugyancsak az országos beruházási ügynökséghez tettük le a bácsteleki, alaposan leromlott kultúrotthon felújítására vonatkozó pályázatunkat. Az épület kultúrházként, orvosi rendelőként működött, jelenleg még óvoda és egy kereskedelmi egység székel benne. Ha erre nem sikerül anyagiakat szerezni, a tanács úgy határozott, hogy kiadja bérbe az ingatlant. Sajnos, eddig még senki nem jelentkezett, mi újra meghirdetjük módosított bérbeadási feltételekkel, ugyanis olyan cégnek engednénk át, amelynek lenne anyagi ereje-lehetősége az épület teljes felújítására.

Az elöljáró azért kezdte Kökösbácstelekkel a községgondok felsorolását, mert ott nemcsak az említett problémák sürgősek, hanem egyebek is: a bácsteleki főút rendbetételét a mellékutcák aszfaltozásával kellene folytatni. Ennek a dokumentációja is az Országos Befektetési Ügynökségnél van, de bármennyire óhajtják a helybeliek, azt csak Bácstelek közművesítésének befejezése után lehet kivitelezni a községközpontban folyó munkálatok folytatásaként.

 

Tăraș Silviu polgármester

 

Tető alatt a kibővített községi iskola

Tavaly nyár óta folynak a munkálatok a Gábor Áron-iskolában, amit az Electro­precizia AG nevet viselő brassói cég végez – miként a hivatalban elmondták – az elvárásoknak megfelelően. Hogy miért vált ez a beavatkozás szükségessé, azt Szabó Enikő igazgató-tanártól kérdeztük. Mint mondta, a legfontosabb tényező egy tornaterem hiánya volt, amire az épület folytatásában az udvaron megfelelő hely kínálkozott, megengedhetetlen ugyanis, hogy a mai körülmények között ez legyen akadálya a testnevelésnek egy községközponti iskolában. A hivatalos formaságokat a helyi önkormányzat úgy végezte, mint legfőbb saját gondjait, főleg a pályázati lehetőségek megteremtésében. Az iskola régi része teljesen megújult, központifűtés-rendszerét a kazánnal együtt kicserélték, kisebb termekkel bővült a régi épület, melyekben korszerű mosdók kerültek. A főépület folytatásában található a lelátókkal rendelkező új tornaterem. A tanítási folyamat semmiben sem sérült, az oktatás a tavalyi tanévben és előreláthatólag az ideiben is a községi óvoda és sportbázis épületében zökkenőmentesen zajlik. Beteg tanulójuk eddig nem volt. Játékokat kapott viszont az óvoda a magyarországi székelyek egyesületétől. Rajz- és énekversenyen díjakban és dicséretben részesültek a diákok, olyan igény is született, hogy a következő tanévben megszervezzék a délutáni iskolát – számolt be az igazgató.

 

Szeptemberre elkészül az iskola

 

Haladnak a közművesítéssel

Időközben az építkezésekkel párhuzamosan folyik Kökösben a közművesítés építése. Jó ütemben halad a szennyvízhálózat lefektetése, melyet a Tricomserv végez, a vízellátási munkálatokon a Goscom csapata dolgozik, és már vannak olyan bennvalók, amelyeket sikerült rácsatlakoztatni az új  hálózatra, amelyet a megyeszékhely felől Kökösig tartó fővezeték lát el jó minőségű ivóvízzel. Kökös egyfajta előnyöket szerzett kedvező földrajzi helyzete miatt, ugyanis az utóbbi negyedszázad idején zömében a szomszédos Brassó megyéből mintegy 40 vállalkozás, cég települt a község területére. Pozitív hozadéka ennek, hogy a cégek épület- és területadói a község költségvetését növelik. Gazdaságilag ezek közül a legtehetősebb a kökösi területen működő Viastein, amely az Olt alluviális teraszából származó kavicsból és homokból készít betonelemeket építkezési célokra. A község számára kedvező, hogy több más helyi vállalkozás támogatja az önkormányzatot a legkülönbözőbb tevékenységekben, rendezvényekben (önkéntes tűzoltók, kórusmozgalom stb.).

Kökös egyike azon településeknek, amelyek a legszorosabban kötődnek az 1848–49-es szabadságharc és forradalom eseményeihez. Az idei megemlékezés szűk keretek között zajlott, de nem maradt el: megkoszorúzták a helyi református templom előterében álló negyvennyolcas emlékkopját.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 215
szavazógép
2021-03-31: Nyílttér - :

Vándornapló (Egy serdülő sepsiszentgyörgyi jegyzetei...)

Jövő hétre fogalmazást kell írnom a szabadságról. A tanár bácsi ideges lehetett, amikor Kevinkére förmedt: – Nem az anyád éves szabadságáról, fiam, általában, az emberi szabadságról! Ideje kicsit elszakadni a székely földhözragadtságtól, s elgondolkodni az élet hatalmas dolgain.
2021-03-31: Szabadidő - Puskás Attila:

„Szabadba cserkész”...

„A Nap arca nevet / Ott pezsdül a friss, tüzes élet / Járjuk be a mezőt meg a rengeteget, / Szabad ott a szabadban a lélek…” – zendül az ének a cserkészőrs megannyi hangján. Nincs annál nagyobb öröm a cserkész számára, mint a nyári táborozás, az emberpróbáló cselekvések sora, amit megtanul a cserkész és alkalmaz. A természet védelmét, az állatok és növények ismeretét, a sportot és a főzést, az éjszakai őrt állást és a nappali számháborút, a keresztény erkölcs és példamutatás megannyi jellemalakító élményét teszi magáévá.