Sepsiszentgyörgy önkormányzataKiállnak az európai kisebbségvédelem mellett

2021. április 1., csütörtök, Közélet

A napirend megtárgyalását követően Sepsiszentgyörgy képviselő-testülete e havi soros ülésén elsöprő többséggel elfogadta az európai kisebbségek támogatásáról szóló politikai nyilatkozatot, melyhez hasonlót korábban Kovászna Megye Tanácsa többségi szavazattal szintén jóváhagyott. A nyilatkozat megfogalmazói arra kérik az Európai Bizottságot (EB), hogy törölje el januári döntését, és vegye újból napirendre a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés javaslatait. A testületi tagok közül csak a Nemzeti Liberális Párt képviselője (a román alakulatok egyedüli tanácstagja) tartózkodott a szavazáskor.

A nyilatkozat elfogadását Antal Árpád polgármester kezdeményezte, aki a teljes dokumentum román nyelvű változatát ismertette a testület tagjaival. Bevezetőként közölte, hogy az Európai Bizottságnak címzett dokumentumról van szó, mely a Nyilatkozat az európai kisebbségek védelmében címet viseli. A polgármester által elmondottak szerint a viszonylag hosszú nyilatkozat egészen Románia európai uniós csatlakozásáig nyúl vissza, több bírálatot fogalmazva meg a többségi nemzetekkel szemben a kisebbségi jogokkal kapcsolatos mulasztásaikért, valamint felrója az Európai Uniónak a határozott fellépés elmaradását ebben a kérdéskörben. A dokumentum megfogalmazói felhívják a figyelmet arra is, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata elkötelezett, hogy jólétet és fejlődést teremtsen a város minden lakója számára, de elengedhetetlennek tartják egy olyan jogszabályi keret meglétét, mely biztosítja a nemzeti identitás megőrzését, a többség és kisebbség közötti párbeszédet, a kölcsönös megbecsülést és az egyenlőséget.

A továbbiakban felidézik, hogy az RMDSZ és európai partnerei által kidolgozott Minority SafePack polgári kezdeményezés több európai közösség közös ügyévé vált, ennek alapján elmondható, hogy a csomagban megfogalmazottak mintegy 50 millió, az Európai Unió országaiban kisebbségben élő polgár érdekeit szolgálják. Megemlítik, hogy a Minority SafePack nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés teljesítette az előírásokat, több mint egymillió támogató aláírással nyomatékosították, illetve az Európai Parlament (EP), valamint több regionális és helyi törvényhozó testület támogató határozatokat hozott. Éppen ezért döbbenettel és csalódással vették tudomásul az Európai Bizottság január 15-i elutasító döntését, hogy jogszabálycsomagot dolgozzanak ki az MSPI-ben megfogalmazottak alapján. Sepsiszentgyörgy önkormányzata az európai nemzeti kisebbségekkel szembeni történelmi igazságtalanságnak tekinti az EB döntését.

Ezen érvek mentén felszólítják az EB-t, javítsa ki korábbi döntését, és vegye ismét napirendre a Minority SafePack javaslatait. Továbbá felkérik az EP-t és a Régiók Bizottságát, hogy ismét tűzzék napirendre az európai kisebbségvédelem ügyét és nyomatékosítsák ezt az EB felé. Felszólítják Románia európai parlamenti képviselőit, a Régiók Bizottsága képviselőit, hogy munkájuk során kezeljék prioritásként az európai kisebbségvédelem ügyének előmozdítását és olyan intézkedések elfogadását, amelyek az európai nyelvi és kulturális sokszínűség kiteljesedését célozzák. Kérik az EB-t, hogy a méltányosság elve, a jó kormányzás és az európai alapértékek mentén támogassa a jogalkotásban a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezést. Utóbbi egyébként bizonyítja, hogy a nemzeti kisebbségek továbbra sem mondanak le jogérvényesítési céljaikról, harcukról és megoldásokat várnak az Unió döntéshozóitól.

A megyeszékhelyi képviselő-testület tagjai vita és hozzászólás nélkül voksoltak a nyilatkozatról.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2873
szavazógép
2021-04-01: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Ki is van hosszú vakáción?

Ez a tanév „jobban” végződik majd, mint a tavalyi – állítja Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, aki szerint a diákok május végén, június elején térhetnek vissza ténylegesen az iskolákba. Azaz három-négy hétre. Ami addig elveszett, azt már nem lehet bepótolni, de ez a kérdés már le is került a napirendről, amikor eldőlt, hogy öthetes tavaszi vakációt adnak tizenhárom évfolyamból tizenegynek, és csak a végzősök részesülnek – vészmegoldásként, úgy-ahogy – távoktatásban. Aztán, majd, koronavírus-teszteket is végeznek a tanintézményekben, ígéret van rá.
2021-04-01: Vélemény - Pálmai Tamás:

Új korszak hajnala

A csapból is a vírus folyik, mondhatják sokan, unalmas már a téma! Nos, most ez talán az egyik legnagyobb veszély! A belefáradás, a fásultság, az unalom és az ebből következő fegyelem-lazulás. Ami végzetes lehet, mert ez a kórság még igencsak nyerhet meccseket velünk szemben. Bármennyire fájdalmas is, egyszerűen meg kell tanulnunk együtt élni vele.