Húsvét templomainkban

2021. április 2., péntek, Közélet

A tavalyinál valamelyest szabadabban, de még mindig korlátok közé szorítva kényszerülünk ünnepelni a húsvétot. Történelmi magyar egyházainknál érdeklődtünk, mily módon igyekeznek alkalmazkodni a szigorításokhoz, miként várják híveiket, hogy ne sérüljön az ünnep szentsége, de egészségük se legyen veszélyben.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Elmaradnak a katolikus körmenetek

Nt. Hajdú János szentszéki tanácsos, a Sepsi-Barcasági Kerület főesperese, a sepsiszentgyörgyi Szent Benedek-templom plébánosa lapunk érdeklődésére elmondta, hogy idén húsvétkor a pápai rendelkezés értelmében elmaradnak a körmenetek, hogy ne veszélyeztessék a hívek egészségét. Mindegyik plébánia maga alakítja a húsvéti programját, az Állomás negyedi templomban ma délután keresztutat végeznek, este megemlékeznek Jézus haláláról; szombaton reggel vízszentelés, délig közös szentségimádás, este tűzszentelés és feltámadási szertartás; vasárnap reggel megszentelik az eledelt, 11.30-tól kezdődik az ünnepi szentmise.

A Gyár utcai templomban délután keresztutat végeznek, este 18 órától kezdődik a szertartás, ennek végén nyitva marad a templom. A kijárási tilalom miatt elmarad este 22 órától a közös virrasztás. Nagyszombaton egész nap virrasztás lesz, este a húsvéti vigilia szertartása, amire kérik, hogy vigyenek gyertyát (a templomnál is kaphatóak). Vasárnap reggel eledelszentelés a szentmise után; az ünnepi szentmisék a megszokott időben kezdődnek.

A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma reggel keresztúti ájtatosság, este nagypénteki liturgia. Szombat reggel keresztúti ájtatosság, vízszentelés a hívek részére, este nagyszombati szertartás lesz. Vasárnap ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék, a 7.30-kor kezdődő szentmisén megszentelik a kosarakban vitt ételt.
 

Több református istentisztelet lesz

A nagyobb református gyülekezetekben húsvét első napján, vasárnap több istentiszteletet tartanak, hogy a járványügyi szabályok betartásával minél többen vehessenek részt a ünnepi igehirdetésen és járulhassanak az Úr asztalához.

Lapunk érdeklődésére Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese, szemerjai református lelkész elmondta, húsvétra vonatkozóan nincs különösebb járványügyi szabályozás az istentiszteleti rend tekintetében, éppúgy be kell tartani a megelőző szabályokat, mint más napokon, azaz kötelező a maszkviselés és a távolságtartás. Mivel nincs számbeli korlátozás, a templom férőhelye szabja meg, hogy az előírás szerinti távolságtartással hányan lehetnek bent a templomban, ahol szükség mutatkozik, ott kihangosítást is alkalmaznak – mondotta. Tapasztalat szerint a falvakban nincs szükség a megszokottnál több istentiszteletre, de a városi nagyobb gyülekezetekben a lelkészek dönthetnek úgy, hogy húsvét első napján több istentiszteletre várják a hívőket – véli az esperes.

Háromszék református templomaiban már a hét elején megkezdődött a húsvéti előkészület. Bűnbánati istentiszteleteket, zenés áhítatokat, alternatív együttléteket, elcsendesedést tartottak, nagypénteken elhangzik a passiótörténet, vasárnap minden templomban úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre kerül sor.
 

Szükség van a reményre

„Természetesen nálunk is rányomja bélyegét a jelenlegi járványhelyzet az év legfontosabb ünnepére, mindazonáltal igyekszünk úgy megszervezni és megélni, hogy mégse csorbuljon nagyon az ünnepélyessége és az üzenete. Hiszen minél előbbre haladunk ebben a járványügyi megszorításokkal teli időszakban, annál inkább szükségük van az embereknek a reményre, vigasztalásra, ünneplésre, mindarra, amit az egyház tud adni a hit által, és amit kimondottan a Feltámadás ünnepe jelent biztató üzenetével” – mondta elöljáróban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkipásztor, majd kifejtette, hogy a tavalyi évtől eltérően idén ott lehetnek híveik a templomban, és úrvacsorát is vehetnek, természetesen bizonyos korlátozások mellett: a kelyhek helyett egyszer használatos poharakból részesülhetnek a borból, a kenyérdarabokat pedig nem személyesen nyújtják át nekik, hanem mindenkinek magának kell elvennie egy tálcáról, ahol egymástól megfelelő távolságban helyezik el azokat. Ezenkívül a hívek létszámának csökkentésével is próbálják megakadályozni a fertőzés terjedését, aminek érdekében több istentiszteleti alkalmat hirdettek: a 11 órás és a 18 órás alkalmak mellett reggel 9 órától is istentiszteletet tartanak, és a másodnapi részvételre is buzdítják a híveket. A maszk viselése kötelező, az éneklést pedig nem várják el a hívektől.
 

Maszkkal a templomban

Az evangélikus egyházban nem tartanak feltámadási szertartást, a többi húsvéti istentiszteletre pedig a megszokott program szerint kerül sor: nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is 11 órától várják a híveket a Luther téri templomba – közölte Zelenák József lelkész. A járványügyi előírásokat természetesen ezúttal is be kell tartani, a maszkviselés és a távolságtartás kötelező, kézfertőtlenítésre is van lehetőség.

Összeállította: Józsa Zsuzsanna, Fekete Réka, Nagy B. Sándor, Demeter Ildikó

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 354
szavazógép
2021-04-02: Közélet - :

Meglátni a bennünk ragyogó isteni lelket (Húsvéti pásztorlevelek)

Húsvét ünnepe lelket erősítő, nagy örömüzenetének akkor van életünkre hatása, ha mi is megnyitjuk szívünket és elménket annak befogadására. Kiüresítünk minden félelmet és aggodalmat, és ebben a homályban, amelyben napjainkat töltjük, meglátjuk a bennünk ragyogó isteni lelket. Mert ettől lesz húsvét a keresztény világ igazi nagy ünnepe. Így tudjuk megérteni a Názáreti örök életről, Isten örök szeretetéről szóló tanítását – írja Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke húsvéti üzenetében. A feltámadás ünnepe alkalmából történelmi egyházaink vezetői ezúttal is pásztorlevélben szólnak híveikhez. Ezekből közlünk részleteket alábbi összeállításunkban.
2021-04-02: Máról holnapra - Mózes László:

Nagycsütörtök, nagypéntek

„Nem volt csatlakozás. Hat óra késést / jeleztek és a fullatag sötétben / hat órát üldögéltem a kocsárdi / váróteremben, nagycsütörtökön” – e látomásszerű sorokkal indítja Dsida Jenő remekművét, az emberi létezéshez és a történelmi időszakhoz utánozhatatlanul viszonyuló, Nagycsütörtök című költeményét.