Elhalálozás

2021. április 7., szerda, Elhalálozás

Hirtelen halálod nagy
fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa,
BODOSI ZOLTÁN
életének 64. évében hirtelen elhunyt.
Temetését április 8-án,
csütörtökön 13 órakor a
sepsiszentgyörgyi közös
temetőben tartjuk.
Részvétfogadás 12 órától.
Ezúton köszönjük
mindazoknak, akik
fájdalmunkban osztoznak.
A gyászoló család
1116438
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / De te
számunkra sosem leszel
halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, a kökösi születésű sepsiszentgyörgyi
id. VIRÁG ISTVÁN
szíve életének 69. évében 2021. április 2-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi
maradványait 2021. április 8-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4321249
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / De te
számunkra sosem leszel
halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, sógor, apatárs, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, az angyalosi születésű
BÖJTHE TIBOR
életének 83. évében hosszas betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2021. április 7-én, szerdán 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra az angyalosi temetőben.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4321250
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, rokon, jó barát,
KHELL ÖDÖN IMRE
életének 64., boldog házasságának 39. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2021. április 7-én
15 órakor lesz a berecki
ravatalozóházból.
Emléke legyen áldott.
A gyászoló család
4321237
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, unokatestvér, keresztapa, rokon,
barát, jó szomszéd, a középajtai születésű sepsiszentgyörgyi
id. KELEMEN KÁLMÁN
szíve életének 74., házasságának 39. évében április 4-én megszűnt dobogni.
A gyászszertartásról a gyászoló család később intézkedik.
Nyugalma legyen csendes, emlékét örökre szívünkben hordozzuk.
Fájó szívvel búcsúzik
szerető családja
1116435
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, a málnási
özv. GÁBOR LAJOSNÉ
BÍRÓ IBOLYA
életének 91. évében elhunyt.
Temetése 2021. április 8-án, csütörtökön 13 órakor lesz a málnási ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1116436
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az étfalvi születésű
TÓTH ANNA
(szül. PULUGOR)
szíve 79 éves korában,
özvegységének 13. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2021. április 7-én, szerdán 13 órakor lesz a
sepsiszentgyörgyi közös
temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló hozzátartozók
4321229
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a drága,
szerető édesapa, nagytata, após, testvér, keresztapa, rokon és jó szomszéd, a lécfalvi
születésű sepsiszentgyörgyi
VERES GYULA
86. életévében rövid
szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2021. április 8-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben.
A gyászoló család
4321238

Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
KHELL ÖDÖN halála
alkalmából.
A Barabás és a Kuti család
4590/b

Köszönet
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
drága halottunk, a nyujtódi
LUKÁCS LÁSZLÓNÉ FAZAKAS MÁRIA MAGDOLNA temetésén részt vettek, segítő kezet nyújtottak, sírjára virágot helyeztek és a nehéz órákban részvétükkel támogattak.
Isten gondviselő áldását
kérjük mindannyiukra.
A gyászoló család
1388
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a lisznyói PRÁZSMÁRI JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek és fájdalmunkban mellettünk voltak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4321242

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a vargyasi temetőben
pihenő szülőkre,
PÁL FERENC MÁRÁRA és nejére, TERÉZRE haláluk 34., illetve 25. évfordulóján, a testvérre, PÁL LAJOSRA, aki hat éve, a keresztgyermekre, PÁL LEVENTÉRE, aki két éve hagyott itt, a sógorra,
VERES VILMOSRA halálának első évfordulóján, a sógornőre, PÁL SÁRÁRA halálának hatodik hónapjában, valamint a sepsiszentgyörgyi temetőben 19 éve nyugvó gyermekre, KOLCZA GY. ZOLTÁNRA. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4321251
Fájó szívvel emlékezünk a berecki ifj. FEJÉR BÉLÁRA, aki ma egy éve tért vissza Teremtő Urához. A megemlékező szentmise április 17-én 18 órakor lesz a berecki templomban.
Bánatos szülei,
testvérei és azok családja
1391
Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék. Az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, id. VAJDA ENDRÉRE halálának 5. évfordulóján. Emléke
szívünkben örökké élni fog.
Gyermekei és azok családja
20532
Az idő elszáll, elmúlnak az évek, de szívünkben örökre megmarad fájó, szép
emléked. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az uzoni
MÁRK VILMOSRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4321213
„Midőn a roncsolt anyagon / Diadalmas lelked megállt; /
S megnézve bátran a halált, / Hittel, reménnyel gazdagon /
Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk. / A LÉLEK ÉL: találkozunk! (Arany János) Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi POPESCU MARGITRA (szül. KOVÁCS) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4321224
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. VARGYASI SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben megőrizzük.
Szerettei
4321235
A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a maksai IGYÁRTÓ SÁNDORRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára.
Halálába soha bele nem nyugvó szülei, leánya,
Rebeka, testvére és családja
4321247
Hát elment, elment örökre, lelkét a Megváltó magához emelte, mi maradt itt, mi maradt utána, fájdalom és könnyek végtelen hulláma, de ő már az Úrtól békességet kapott, kik itt maradtunk, gyászolunk és sírunk, a fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk. A hiány, mi lelkünket szaggatja és tépi, mért kellett így legyen, ha ész nem is érti, de szívünknek rejtekén, az emlékek között mindörökké itt lesz, lelkünkbe költözött, s míg rá gondolunk, ő is itt lesz velünk, mert emlékeink útján mindig rá lelhetünk. Eljön majd a nap, amikor mi is elindulunk, és az Úrnak jóvoltából ismét találkozunk. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi id. VARGA MIHÁLYRA, akit ma hat hete a kegyetlen halál elragadott családja köréből. Bárhogy telnek a napok és az évek, mi szívből szeretünk és nem feledünk téged.
Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos, összetört szívű hat gyermeke
és azok családja
4321236
Szeretetét megőrizve emlékezem drága nagynénémre, a szárazajtai születésű
németországi BREUER
EMMÁRA (szül. VÁRHEGYI) halálának 10. évfordulóján.
Unokahúga, Gizike
Sepsiszentgyörgyről
4321240
Fájdalommal emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, a sepsiszentgyörgyi KÁDÁR ANDRÁSRA halálának hatodik évfordulóján.
Szerettei
4321239
Minden évben eljön a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Nekünk sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a melegszívű, drága édesanyára, feleségre, nagymamára,
PORTIK CSERES ERZSÉBETRE, akit 11 éve kísértünk
utolsó útjára.
Bánatos özvegye,
gyermekei, Attila és Enikő, unokája, Réka és a rokonok
4321243
Szeretettel emlékezünk a kálnoki id. KÖLTŐ JÓZSEFNÉRE (Mariska nénire) halálának 35. évfordulóján.
Emléke legyen áldott.
Fia, András, menye, unokái, Kinga, Andráska és családjuk
4321232

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 356
szavazógép
2021-04-07: Mi, hol, mikor? - :

Létlelet

2021-04-07: Sport - Miska Brigitta:

Megszakadt a KSE negatív, a Sepsi OSK II. pozitív sorozata (Labdarúgás, 3. Liga)

A Kézdivásárhelyi SE hazai környezetben, küzdelmes mérkőzésen egy góllal legyőzte a Plopeni csapatát, így a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában megszakadt a hat mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozata. Véget ért a Sepsi OSK II. nyolc találkozó óta tartó veretlenségi sorozata is, miután 2–1-re kikapott az Astra Giurgiu II. otthonában. Kulcsár László legénysége kedden hazai pályán pótolta a múlt hónapban elhalasztott Brassói Corona elleni mérkőzést. Az 5. csoport bajnoki címét már biztosító Cenk alatti együttes 3–0-ra győzött, így továbbra is veretlen az idényben.