Változások a fiatal gazdák megtelepedési támogatásánál

2021. május 26., szerda, Gazdaság

A fiatal gazdák megtelepedésének támogatása nagyon népszerű pályázati lehetőség volt a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési időszakban. Százharmincöt 41 év alatti fiatal pályázott sikeresen a 40, illetve 50 ezer eurós támogatásra a gazdaság nagyságának, illetve értékének függvényében. A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott információk szerint a kétéves átmeneti időszakban a pályázati kiírások júliusban esedékesek, a keretösszeg pedig 100 millió euró lesz. A közvitára bocsátott ideiglenes pályázateligazító füzet számos változást tartalmaz az előző évekhez képest.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Rossz hír, hogy nem lesz pályázható összeg elkülönítve a hegyvidéken gazdálkodó fiatalok számára. A pályázatoknál alapfeltétel a gazdaság minimális 12 ezer SO-euró értéke (SO-pontokban kifejezett farmméret), a maximális érték 50 ezer euró SO lehet. A területhasználat és a 12 ezer SO-eurós feltétel teljesítésének bizonyítására elfogadott a saját, a bérelt és a teljesen átvett (például az idősektől vagy a mezőgazdasággal felhagyóktól) gazdaságok területe, illetve állat­állománya. Az intézkedésre az igénylés benyújtásakor a 41. évét be nem töltött fiatal pályázhat. Magánszemély nem próbálkozhat, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás, illetve cég formájában kell bejegyeztetni az új gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba való vétel az új gazdálkodási formával sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést már az új gazdálkodási forma szerint kellett volna letenni, de ha a fiatal gazda magánszemélyként tette le idénre a területalapú kérést, akkor az APIA-nál kell igényelni a művelt területek átírását az új gazdálkodási formára. Ugyanez az átírás érvényes az állatállományra is az állategészségügyi hatóságnál. Abban az esetben, ha a fiatal gazda a területalapú támogatás leadásának határideje (május 17-e) után hozza létre gazdaságát, vagy ha akkor még nem volt elégséges a gazdaság nagysága (nem volt meg a 12 ezer SO-euró), elfogadják a mezőgazdasággal felhagyó gazdaságok teljes átvételét.

A fiatal gazda a pályázat útján 40 és 70 ezer euró közötti támogatást kaphat, amennyiben 30 és 50 ezer SO-euró nagyságú farmon gazdálkodik, termény-előkészítést és -feldolgozást valósít meg, illetve vállalja annak megvalósítását, ökogazdálkodást folytat (vagy átáll a pályázat hároméves lefutása alatt). A támogatás értéke ebben az esetben 70 ezer euró. 12 és 30 ezer euró SO-érték közötti gazdaságoknál, amelyek feldolgoznak vagy ökotermelést folytatnak, a támogatás értéke 60 ezer euró. A feldolgozás, illetve ökogazdálkodás nélküli (vagy azt nem vállaló) gazdaságoknál a támogatás 50, illetve 40 ezer euró, a gazdaság fentebb említett nagysága szerint.

A támogatást két részletben kapja meg a sikeresen pályázó fiatal gazda: a kifizetési szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb 3 év múlva. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb az úgynevezett termékeladási feltétel, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értékének 20 százalékát kitevő termékértékesítést valósít meg legtöbb három éven belül, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések elvégzését.

A pályázónak a gazdálkodás mellett más munkahelye is lehet, feltétel, hogy az az illető községben vagy annak 75 kilométeres körzetében található településen legyen. Viszont a lakhelye és a cég székhelye abban a községben kell hogy legyen, ahol gazdálkodik. Ha a pályázat benyújtásakor ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a szerződés megkötése után kilenc hónap áll rendelkezésre, hogy a gazdálkodó falura költözzön és a cég székelyét is áthelyezze az illető településre. Pályázhatnak az egyetemet végzők is, nappali tagozatnál feltétel, hogy az egyetem a község 75 kilométeres körzetében legyen. Ha a fiatal távoktatásban vesz részt, az egyetem lehet bárhol az ország területén.

A pályázatot pontozzák, eszerint alakul ki a sorrend. A pontozásos rendszer sokat változott az előző évekhez képest. Értékelik például, ha a pályázó teljes gazdaságokat vesz át: 20 pont jár 3 gazdaság átvételekor, két gazdaság esetében 15 pont, egy gazdaságnál pedig 10 pont. A gazdaságát átadó mezőgazdász így már nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél területalapú kéréssel és területekkel, illetve az állategészségügyi farmnyilvántartóban sem állatokkal, és a helyi gazdalajstromban sem. Nem szükséges az udvar, a melléképületek és a saját fogyasztásra szánt állatok átvétele. A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár az elbírálásnál: a mezőgazdasági, állatorvosi, agrárkönyvelési, élelmiszeripari, mezőgépészi, környezetvédelmi vagy vidékfejlesztési egyetemet végzett 20 pontot kap, a szaklíceumot vagy posztlíceumot végzett 15-öt, aki pedig legalább 1-es szintű szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, az 10 pontot kap. Pont jár azért is, hogy az illető község, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található, milyen termőképességi besorolás alá tartozik. A mezőgazdasági beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.info) megtalálható az a táblázat, amely tartalmazza az összes község ilyen természetű besorolását, a legfőbb növénykultúrák SO-értékét, valamint az állatok tartási módja alapján (egész évben istállózott vagy félrideg tartás szerint). A magas termőképességi besorolású községek 5 pontot kapnak, a közepes termőképességűek hármat.

Újdonságként három új pontszerzési lehetőséget is tartalmaz a pályázati tájékoztató. 15 pontot szerezhet a pályázó, ha legalább három környezetvédelmi tevékenységet (célkitűzést) valósít meg (például a víz hatékony használata farmszinten, ökogazdálkodást folytat vagy vállal, a mezőgazdasági területek köré védősávot telepít, megújuló energiaforrásokat használ, a kártevőket biológiai módszerekkel irtja, komposztot használ a tápanyag utánpótlására, a trágyát megfelelően kezeli).

Pont szerezhető, ha az üzleti tervben célként tűzi ki a feldolgozásra használt épületek építését vagy korszerűsítését, valamint gépeket vásárol a gazdasági eredmények javítására. Ha mindkettő benne van az üzleti tervben, 25 pont jár. Ha csak épületek építése vagy korszerűsítése valósul meg, akkor 18 pont, ha kizárólag mezőgazdasági gépek vásárlása szerepel a tervben, 10 pont jár. 15 pont jár abban az esetben, ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport tagja, feltétel, hogy a pályázó a második részlet kifizetése előtti egy évben a termésének legalább felét termelői csoporton vagy szövetkezeten keresztül értékesítse.

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 654
szavazógép
2021-05-26: Gazdaság - Bokor Gábor:

Aranygyapjú Kovásznán

Újszerű, a háromszéki juhtenyésztők számára fontos vállalkozás indult Kovásznán. A város zabolai kijáratánál lévő kis üzemben gyapjú felhasználásával készítenek épületek hőszigeteléséhez használható anyagot. Az üzemről, az alkalmazott technológiáról, az Aranygyapjú szigetelőről Cristi Bindar vállalkozót kérdeztük.
2021-05-26: Belföld - :

Felgyorsulhat a fiatalok és vidékiek oltása

Oltásmaratont szerveznek a hónap végén a 16–18 éves korosztály számára, a városi oltóközpontok csapatai pedig kiszállnak a településhez csatolt falvakba – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampány koordinátora. Jelen pillanatban országszerte 973 oltóközpont 1471 oltópontjában immunizálnak.