KovásznaEgy tárlat és ami mögötte van

2021. június 16., szerda, Közélet

A csernátoni III. IKA alkotótábor legutóbbi, 2020. évi termésének alkotásaiból nyílt tárlat a kovásznai Kádár László Képtárban. Ez alkalommal is visszajáró, jó ismerősként köszöntötték egymást a helyi képzőművészetbarát közönség és az eseményen megjelent kiállító képzőművészek, valamint a tábor tevékenységét alkotásaikkal színesítő, rajzolni-festeni szerető, tehetséges gyermekek a Végh Antal Általános Iskolából.

  • Éltes Barna: Hajlék (40×40×10cm, vegyes technika)
    Éltes Barna: Hajlék (40×40×10cm, vegyes technika)

Deák Ferenc Loránd művészettörténész megnyitóbeszédében taglalta a tárlaton bemutatott alkotások formai-technikai, tematikai jellemzőit és stilisztikai vonásait. Majd arról szólt, hogy a kiállító képzőművészek szellemujjának útmutatását sem nélkülöző másfél tucatnyi, Csernáton arculatát beleérző hitelességgel megjelenítő, festeni-rajzolni szerető tehetséges kis alkotó sok szempontból hidat képez Erdély különböző részéből érkező képzőművészek, valamint a csernátoniak közt. A tábor programjának megvalósításában közreműködő és a részt vevő gyermekekre is figyelő, azokkal közösséget vállaló húsz-huszonkét képzőművész ugyanis a helybeliek számára ilyenképp mostanra már nem jövő-menő „csodabogár”, hanem a falu életére és emberei iránt nyitott, azok rokonszenvét és közreműködését magáénak tudó közösség.

A megnyitóbeszédben hangot kapott az az elképzelés, miszerint az alkotótáborozások során megszülető és Csernáton község számára felajánlott alkotások egy majdani kortárs képzőművészeti képtár gyűjteményét alapozzák meg. A terv megvalósításának folyamatát ugyanakkor sarkallja a  Haszmann Pál Múzeum példamutató, ilyen vonatkozásban is ösztönzően ható tevékenysége. Biztató jel, hogy a múzeum, illetve a község vezetősége igyekszik felkarolni nemcsak az IKA (Ika Képzőművészeti Alkotóműhely) tevékenységét, hanem a képtár létrehozásának tervét is. Ez az intézmény ugyanis teret biztosíthatna nemcsak a gyűjteménynek, de az időszakos tárlatoknak és különböző művészeti összejöveteleknek, valamint gyermekfoglalkozásoknak: képzőművészeti köröknek, pályázati rajzversenyeknek, zenepróbáknak stb.

A Kádár László Képtár és az IKA alkotótábor immár hároméves egymásra találása alkalmat biztosít a műalkotások nyújtotta élmények megosztása mellett emberi kapcsolatok létrejöttére, valamint közvetve a közösségépítésre. Többek között ezért is várják vissza a tábor résztvevőit és a művésztelep évről évre megszülető képtermését – emelte ki Konnáth Rita, a kovásznai Kádár László Képtár mindenes, ügyszerető kurátora. Majd zárszóként kifejezte elismerését és köszönetét az idei, mintegy hetvenöt alkotást felvonultató tárlat létrejöttéért, valamint a Végh Antal Általános Iskola furulyacsoportjának és szakirányítójának, Gergely Tamás zenetanárnak a közreműködésért. A tárlat megtekinthető 2021. július 5-ig, munkanapokon 11–16 óra között.

Székely Géza

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Részt kíván-e venni a június 9-i európai parlamenti választásokon?

eredmények
szavazatok száma 1619
szavazógép
2021-06-16: Közélet - Hecser László:

Megtelepedni készül a Penny (Barót)

Barót városi tanácsa legutóbbi ülésén feltételeket szabva, de jóváhagyta a Penny Market építői által kezdeményezett övezeti rendezési tervet. A diszkont áruháznak úgy kell módosítania a tervet, hogy a be- és kihajtó gépkocsik miatt ne alakulhasson ki torlódás a kórház bejáratának környékén.
2021-06-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Kilövési engedélyt kér Mikóújfalu (Medve a faluban)

Továbbra is aggasztja a mikóújfalusiakat, hogy a településen és közelében gyakran felbukkan egy medve, mely vendéglátó egységeket, lakóházakat is meglátogatott már. Az önkormányzat jó ideje tájékoztatta az illetékes hatóságokat, gyűlést is összehívtak a környezetvédelmi ügynökség és a vadásztársaság tagjaival, időközben pedig döntés született arról is, hogy áthelyezés helyett a faluba bejáró nagyvad kilövését kérik.