Gidófalvi élettörténetekVitéz Józsa Ernő életútja

2021. július 26., hétfő, Emlékezet

1918. október 26-án született Gidófalván. Édesapja, Józsa Gyula Gidófalva község főjegyzője volt, édesanyja nagyajtai református lelkész-esperes lánya. Volt egy testvére, a nála másfél évvel idősebb Gyula.

Trianon után áttelepült a család Csonka-Magyarországra, ahol édesapja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (Szajol község) kapott főjegyzői állást. Gyula báty­ját 1927-ben, négy elemi után felvették a soproni magyar királyi II. Rákóczi Ferenc Katonai Nevelőintézetbe, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alapítványi helyére. Ott azonban olyan szerencsétlen baleset érte, amely a fegyveres szolgálatra alkalmatlanná tette őt. Gimnáziumban érettségizett, majd a Honvédelmi Minisztériumban kapott beosztást katonai közigazgatási területen.

Józsa Ernőt a gimnáziumi érettségi után, 1936-ban önkéntesként besorozták a békéscsabai magyar királyi Bethlen Gábor 10. Honvéd Gyalogezred géppuskás századába. 1939. szeptember 1-jével nevezték ki hadnaggyá. 1938–40-ben a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi hadműveletekre mozgósított alakulatokba osztották be. Ezrede hivatalos képviseletében jelen volt a honvédség 1938-as kassai bevonulásán. 1940. szeptember első napjaiban ezrede az elsők között vonult be Nagyváradra, ahol vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó ünnepélyes bevonulását biztosították, majd továbbvonultak a Királyhágón át a kalotaszegi Bánffyhunyadig. 1942 szeptemberében a frontra mozgósított debreceni magyar királyi Bocskai István 11. Hajdúezred által felállított 41. menetzászlóalj 2. századának parancsnoka lett. 1943 januárjától 1944 márciusáig volt a keleti hadműveleti területen.

Hátországi beosztása nem tartott sokáig, 1944 augusztusában a németekkel addig szövetséges Románia átállt a szovjetekhez, a román hadsereg Moldvában széles arcvonalon harc nélkül átengedte a szovjet csapatokat, Dél-Erdélyben pedig támadásra indult Magyarország ellen.

Újra frontszolgálatra osztották be, a Désen gyülekező 903. Utászzászlóalj 2. századának parancsnokaként. Ez a frontszolgálat már egészen a háború végéig eltartott, Nagy-Magyarország szinte egész területét magában foglalta, a Keleti-Kárpátoktól ezeréves nyugati határunkig a Mura folyónál, majd Stájerországon át a Koralpe 2000 méteres hegytömbjén át Karintiáig, 1945. május 12-ig. 1946 augusztusáig angol hadifogságban volt, szervezett szállítmánnyal érkezett vissza Magyarországra.

Ausztriában hallott híreket a magyarországi eseményekről, de minden képzeletét felülmúlta az, amit itthon tapasztalt. A katonai igazolóbizottság igazoltnak nyilvánította. A Honvédelmi Minisztérium B-listázta, végkielégítéssel, ami 400 forintot tett ki. Munkalehetőség számára a következő szakmákban adódott: kútásó, asztalosinas, szállítómunkás, raktári munkás, vagonkirakás. Végül szerelőipari segédszakmunkásként helyezkedett el. Egyik munkáját látva a műszaki ellenőr azt ígérte 1956 nyarán, hogy felveszi az Építőipari Technikumba, majd szeptemberben tájékoztatta, hogy vállalata népi szervei nem javasolták felvételét, de ő beírja. 1957-ben kezdte meg a szaktanulást. 1959-ben technikus oklevelet kapott, vállalati igazgatója pedig műszaki beosztásba helyezte. 1959-ben a Kerületi Kiegészítő Parancsnokság új katonai igazolványt adott ki, mely szerint rendfokozat nélküli honvéd lett, minden külön értesítés helyett. 1979-ben lejárt a honvédelmi kötelezettsége, obsitos lett.

1991-ben az Antal-kormány visszaadta főhadnagyi rendfokozatát, 1995-ben rehabilitációs eljárás során őrnaggyá léptették elő, de ezeknek gyakorlati következménye nem volt. 1995-ben Pécsen vitézzé avatták.

G. Szabó Ferenc

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint milyen lesz a járvány negyedik hulláma?eredmények
szavazatok száma 845
szavazógép
2021-07-26: Emlékezet - József Álmos:

Sepsiszentgyörgy egykori főútjai és hídjai

Sepsiszentgyörgy nyugat–kelet irányú főútja a mai Olt utca vonalán haladt az Olt irányába. Ezt igazolja az Erdély (II. József császár által elrendelt) 1769–73 között készült első katonai felmérése során megvalósított ún. jozefiánus térkép is, melyen már megjelenik mind az előző írásomban említett Karácsony-, mind pedig az attól mintegy három kilométerrel északra létesített Bedeházi-malom is.
2021-07-26: Belföld - :

Oltásért szabadnap jár

Klaus Iohannis államfő kihirdette pénteken azt a törvényt, amely szabadnapot biztosít mindazoknak, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen.