Búcsú a PerkőnA nagy király alakja ma is bátorít bennünket

2021. augusztus 23., hétfő, Közélet

Augusztus 20-án ismét megkondult a perkői kápolna kis harangja, búcsúra szólítva Szentföld falvainak hívő katolikus népét. Előző nap a hagyományokhoz híven kiskászoniak díszítették fel az ünnepi szentmise helyszínét, a kápolna mögötti kőszínpadot, illetve a kápolnát. A búcsú előtt pár nappal Fábián Elemér és csapata újrameszelte a kápolnát és a haranglábat. A gelencei származású, Kézdivásárhelyen született Kerekes László segédpüspök szentbeszédében azt hangoztatta: „szent királyunk élete és példája hatással van ránk, bátorságot, lelkesedést és erőt ad nekünk a mindennapokban”. Idén első alkalommal, de hagyományőrző szándékkal az Erdélyi Mária Út Egyesület és Kovászna Megye Tanácsa lovas zarándoklatot szervezett a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület lovasainak részvételével a Kézdiszentlélek fölött álló Szent István-kápolna búcsújára.

  • Iochom István felvétele
    Iochom István felvétele

Egyéves kényszerszünet után az ünnepség 10 órakor a Kézdiszentlélek központjában lévő Szent István-szobornál kezdődött mintegy százötven-kétszáz felső-háromszéki, erdélyi és határon túlról érkezett zarándok jelenlétében. Kézdiszentlélek testvértelepüléseinek – Gönc, Alsónyék és Szentgál – küldöttei és a mátyásföldi vendégek is együtt ünnepeltek a helyiekkel. Az ünnepséget a helybeli egyházi vegyes kórus nyitotta meg Dávid István kántor vezényletével. A rendezvényen Kovászna Megye Tanácsát Bartók Enikő Mária óvónő és Nagy Zoltán történész képviselte.

Balogh Tibor polgármester köszöntötte a zarándokokat és méltatta államalapító, első szent királyunkat, aki kereszténnyé tette nemzetünket. „Összetartozunk, legyünk bárhol a nagyvilágban. Ma együtt lobban a szívünk, együtt lélegzünk, egymás édestestvérei vagyunk” – hangsúlyozta többek között a nagyközség első embere, majd Bagaméri László budapesti versmondó Lampert Géza Dal a zászlóról című versét szavalta el. Fejér László Ödön szenátor köszöntőbeszédében azt hangsúlyozta, hogy „nekünk, Felső-Háromszék lakóinak itt, a Perkőn van a legszentebb ereklyénk, számunkra a perkői kápolna jelenti azt, amit az anyaországiaknak a Szent István-bazilika”. Őt követően a helybeli Bartók Botond egyik legszebb Szent István-énekünket, az Ó, Szent István, dicsértessél! kezdetű dalt adta elő, majd Mile Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja osztotta meg a hallgatósággal ünnepi gondolatait, és emlékeztetett Szent István királyunk fiához, Imre herceghez írt, ma is időszerű intelmeire. A koszorúzás és Pál Ferenc plébános áldása után a tömeg egyházi énekeket énekelve és imádkozva, lovasokkal és templomi zászlókkal az élen elindult a szent hegy felé. Útközben elvégezték a keresztúti ájtatosságot a 2012-ben felállított kőkereszteknél.

A déli harangszóra több százan vonultak a szabadtéri oltár elé, hogy meghallgassák a másfél órás ünnepi szentmisét. Előtte a Dávid István kézdiszentléleki kántor által vezényelt egyházi énekkar szent királyunk emlékét idéző énekeket adott elő. A szentmisét megelőzően Bagaméri László versmondó II. Rákóczi Ferenc 1703. május 12-én keltezett breznai kiáltványát adta elő, majd Triff Ramona, az Erdélyi Mária Út lovas zarándoklat koordinátora szólt az egybegyűltekhez. „Az Erdélyi Mária Út Egyesületnek fontos céljai közé tartozik a régi, hagyományos zarándoklatok és szakrális helyek újjáélesztése, bővítése, összekapcsolása és új tartalmakkal való megtöltése.” Ezt követően Pál Ferenc plébános házigazdaként az Isten hozta haza! szavakkal köszöntötte a segédpüspököt, akit arra kért, hogy áldja meg ezt a népet. Ugyanakkor a plébános a megjelent egyházi és világi vezetőket is köszöntötte.

Kerekes László segédpüspök a kerület papságának koncelebrálásával mutatta be a szentmiseáldozatot. Az egyházfő prédikációjában arra bátorította az egybegyűlteket, hogy tekintsenek szent királyunkra mint példaképre, ,,mert Szent István válságos időben megtalálta a megoldást, a kiutat: Krisztusra, a sziklára épített házat és hazát. Ma is nehéz és válságos időket élünk. Számunkra is a kiút a Krisztusra alapozott élet.” A segédpüspök Váci Mihály költő szavait többször is idézve azt hangsúlyozta, hogy „valami nincs rendben ebben a világban, valami nincs rendben a mi életünkben, válságban van a mi környezetünk”. „A nagy király alakja ma is bátorít bennünket, és erőt ad, hogy magára a jóra, a szépre, az értékesre tudjunk figyelni. Szent István királyunk útja a hit útja, a kereszténységé, a bátorságé, az egyenes tekinteté, a gondolkodásé, a szívé” – emelte ki szentbeszédében a segédpüspök, aki az újpogányság jeleire hívta fel a jelenlevők figyelmét, és Szent István közbenjárását kérte: „adjon nekünk erőt a mindennapokban, hogy a világ, szűkebb pátriánk, hazánk, életünk válságainak a közepette tudjunk mi is döntést hozni, olyan jó döntést az élet és az értékek mellett, mint ahogy nagy királyunk tette azt”.

A szentmise végén Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános házigazdaként mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a szentmise megszervezéséhez és lebonyolításához. Az áldás és elbocsátás után az ünnepi szentmise a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.

Délután a perkői nyeregben néptánctalálkozóval folytatódott az ünnepség. 16 órától néptáncegyüttesek léptek fel, este pedig a sepsiszentgyörgyi Trend zenekar szórakoztatta a búcsújárókat, majd őrtűzgyújtással és tűzijátékkal zárult az idei perkői ünnep.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 312
szavazógép
2021-08-23: Közélet - Hecser László:

Hagyományt teremtenek Baróton

A baróti városháza meghívására mintegy kétszázan mondtak igent, és mentek ki péntek délután a posta mögötti kis parkba, hogy a Szent István-napi ünnepségen részt vegyenek. A hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvény különleges pillanata az új búzából sütött kenyér megszegése és szétosztása volt.
2021-08-23: Közélet - Józsa Zsuzsanna:

Továbbvinni a Szent István-i örökséget

A magyar keresztény egyház megteremtőjére és államalapító első királyunkra, Szent Istvánra ünnepi szentmisével és műsorral emlékeztek pénteken este Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-templomban és a templomkertben levő Szent István-szobornál. Az ünnepi szentmisét ft. Ilyés Zsolt, a Szent József Egyházközség új plébánosa és Elekes Szabolcs uzoni plébános mutatta be. Az est házigazdájának tisztségét a templomkertben László Károly ny. színművész vállalta. Puskás Bálint volt alkotmánybíró, a Máltai Szeretetszolgálat romániai és helyi szervezetének létrehozója is megosztotta gondolatait a közönséggel. Ft. Ilyés Zsolt megáldotta a Diószegi László pékmester által felajánlott új kenyereket, amelyeket szétosztottak a jelenlevők között. A rendezvény hangulatát a Szent József-templom Simon Balázs kántor által irányított kórusa tette ünnepélyesebbé.