Erdély és Svájc

2008. november 15., szombat, Máról holnapra

Nemrégiben, midőn Erdély után Svájcba vezetett Sólyom László útja, s nem véletlenül, ott épp a nemzetek közti viszony példás elrendezését találta fontosnak megdicsérni. A magyar államfő, aki Székelyföldön azt emelte ki, hogy e régió ,,több mint ezer évig megőrizte népe egységét nyelvében és kultúrájában", hozzáfűzve, reméli és kívánja, ,,az a jövőben is megbontatlan maradjon", nos, ugyanő a kantonok országában pontosan azt nevezte követendőnek, ami Erdélyben oly fájdalmasan hiányzik, s miről itt legfeljebb mint óhajról lehet manapság szólni.

A svájci megoldás mintaszerűsége ugyanis a társnemzeti viszonyokban áll, melytől a kelet-európai nemzetállamok — köztük a jobb sorsra érdemes Románia — oly messze esnek, mint Makó Jeruzsálemtől. Erdély vonatkozásában érdemes hozzátenni: pontosan a társnemzeti realitások és igény el nem ismerése az államalkotó többség részéről okozza e régió legfőbb baját.

No de Svájc tényleg megér egy misét, felüdülés például az ottani nyelvtörvényt olvasgatni. A négy elismert nemzeti nyelv közül három, a német, a francia és az olasz hivatalos nyelvnek is számít, ami annyit tesz, hogy az egyén és az állam közötti kapcsolatban szabadon használhatók, a polgár ezek bármelyikén fordulhat az állam intézményeihez, és azok kötelesek ugyanazon válaszolni neki.

A negyediket, a rétoromán nyelvet ugyan nem nyilvánították hivatalossá, de e nyelvjárás védelmét állami feladatnak tekintik. Szokássá vált, hogy a rétorománul megírt beadványokat a szövetség elfogadja, mi több, saját költségén fordíttatja le.

Erről az juthat az ember eszébe: nálunk évekig vita, hogy ne mondjuk, elutasítás tárgyát képezte a kisebbségi nyelvek ,,beengedése" az egyedül üdvözítő kiváltságos nyelv felségterületére, a hivatalos használatba, s mikor megengedték, emlékszem, a törvényszékeken a dolog valahogy úgy nézett ki: magyar beadványt elfogadtak ugyan, de ahhoz a folyamodónak a maga költségén készült fordítást kellett csatolnia. Akkor meg minek az egész, ugye?

Ezen nyilván már nevetnünk sem volt érdemes, bár úgy vélem, arcátlanabbul gúnyt űzni e valóban és ténylegesen multikulturális régióból nem is lehetett volna.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1170
szavazógép
2008-11-15: Közélet - Váry O. Péter:

Tizenketten tíz helyre (Civilek a Lábas Házban)

Elbírálta a sepsiszentgyörgyi Lábas Ház termeinek használatára leadott pályázatokat a város önkormányzatának e célra alakult bizottsága, a különböző kritériumok alapján felállított pontozásos módszer azonban kis meglepetést is okozott: a tizedik helyen holtversenyben három szervezet azonos pontszámot kapott.
2008-11-15: Közélet - x:

Az Ady Emlékmúzeum megmentéséért (Püspöki levél)

Tőkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke tegnap sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy az Ady Endre Emlékmúzeum ügyében nyílt levélben fordult Sofroni Drincechez, Nagyvárad és Bihar ortodox püspökéhez.