Egészségügyi nevelés a 20. század elején

2022. január 14., péntek, Emlékezet

Egészségügyi tudnivalók, megfelelő életvitelre, helyes táplálkozásra vonatkozó, betegségek megelőzését célzó tanácsok – érdekes lehet olvasóink számára, hogy a 20. század elején milyen információkat, útmutatót tartalmazott a szülőknek küldött értesítőkönyvecske. Olvasónktól, dr. Diószeghy Lászlótól vettük – köszönettel – az alábbi szöveget, mely egy 1911-es kiadású állami elemi népiskolai értesítőkönyvecskék fedő- és hátlapjának belső oldalán jelent meg. A difteritisz – torokgyík – mellett a szövegben említett összes, akkor forgalomban lévő ragály ellen ma már van ellenszer: az antibiotikumoknak, de még inkább a védőoltásoknak hála mára már eltűntek ezek a járványok. Ha talán ez nem, az egészséges életmódra és az egészséges életkörnyezetre vonatkozó tanácsok mindenképpen megszívlelhetőek ma is. (a szerk.)

Szükséges tudnivalók

Csak abból a gyermekből lesz életrevaló ember, aki kerüli mindazt, ami az egészségnek árt. Különösen kerülnie kell a gyermeknek a dohányzást és a szeszes italokat: a bort, sört és pálinkát. A dohány és a szeszes ital, kivált a pálinka, olyan erős méreg, hogy a felnőtt embernek is árt, a gyermekeket idő előtt sírba viszi. Amelyik gyermek dohányzik vagy szeszes italt iszik, az nem halad a tanulásban és testileg is elcsenevészesedik, erőtlen, munkára képtelen lesz. Ez a két méreg oltja be leggyakrabban az emberekbe a tüdővész csíráját is, ami igen sok embernek ássa meg a sírját.

Mert a tüdővész nagyon ragadós betegség és mindenki megkaphatja. Hazánkban 70 000 embert visz el ez a rettenetes betegség évente. Legjobb ellenszere a tisztaság és a jó levegő. De nem csak az arcot kell tisztán tartani, hanem egész testünket, ruhánkat és lakásunkat is. Nem szabad a lakásban köpködni, mert a köpés undorító és terjeszti a betegséget is. Minden romlott, bűzös dolgot a lakásból és környékéről is el kell távolítani. Gyakran és jó ideig kell a lakást télen-nyáron szellőztetni. Tüdőnket úgy felfrissíti a tiszta levegő, mint a szomjúságtól tikkadt testünket a tiszta víz. Aki szereti a tisztaságot, az igen sok betegségtől menekül meg. Különösen arra kell ügyelni, hogy sem a ragadós betegségben lévők, sem az ilyen betegek holmija egészséges emberrel érintkezésbe ne jussanak. Ilyen gyakran előforduló ragadós betegségek a tüdővészen kívül a kanyaró (vörös himlő), a vörheny (skarlát, sarlacht), a szamárköhögés (kehe) és a roncsoló toroklob (difteritisz). Ha valamely gyermek ilyen betegségbe esik, azonnal orvost kell hozzá hívatni, és mindaddig nem szabad a többi gyermekhez ereszteni, amíg az orvos meg nem engedi.

Különben minden betegségben legjobb orvoshoz fordulni. Mert ha szántani, vetni, aratni, házat építeni csak az tud jól, aki megtanult, a beteg embert is csak az tudja meggyógyítani, aki azt tanulta. Száz meg száz ember pusztul el csak azért, mert bajában nem orvoshoz, hanem kuruzslóhoz fordul.

Igen fontos kelléke még az egészség fenntartásának a jó táplálkozás is. Még a legszegényebb ember is táplálkozhat jól. Mert nem az a jó táplálkozás, ha valaki finom ételt eszik, amitől beteggé lesz, hanem az, ha valaki rendesen él, azaz egyszerű eledelét rendes időben, rendesen elkészítve fogyasztja. Ezért tanuljanak meg a lányok jól főzni. Az ember egészségének azért is nagy ellensége a szeszes ital, különösen a pálinka, mert aki a szeszes italra költi a pénzét, annak nem telik jó táplálékra.

Hozzászólások
Szavazás
Tavalyhoz képest Ön szerint idén miként alakul a jövedelmi helyzete?
eredmények
szavazatok száma 588
szavazógép
2022-01-14: Emlékezet - József Álmos:

A Künnle család és sepsiszentgyörgyi lakásai

Az Olt Textilművek (volt Első Székely Szövőgyár) főépületével szemben a járda mentén kopott kovácsoltvas kerítés és kapu követi a Mihai Viteazul Főgimnázium (volt Magyar Kir. Tanítónőképző) impozáns épületét. Talán kevesen tudják, hogy ezen a telken, ahol ma az 1950-es években épült társasház emelkedik, a múltban parkkal övezett, neoklasszicista stílusban épült kis kastély, dr. Künnle Tivadar családi háza állt, előtte Mária-szoborral. (A Sepsiszentgyörgy képes krónikája című kiadványban egy képeslapon teljességében látható az épület.)
2022-01-14: Kultúra - :

A 90 éves Albert Ernőt köszönti a Székely Nemzeti Múzeum

Több esztendőn keresztül, ahányszor Albert Ernő tanár úrnál jártunk, mindig ránk bízta valamelyik féltve őrzött kincsét. A diákjai gyűjtését, a saját jegyzeteit, éveken át fogalmazott tanulmányait. A ránk bízott örökség-szeletek is bizonyítják, hogy Albert Ernő lenyűgöző pedagógus, aki úgy tudta diákjait irányítani, hogy fogékonyak legyenek mindarra a kultúrára, amely körbeveszi őket, és maga is olyan tudós gyűjtő, aki mindenre figyelve új műfajokat vont be a néprajzkutatás történetébe. Ernő bácsi, Isten éltesse sokáig!