Kánikula Bölönben

2007. július 24., kedd, Riport

A munkában megállítani senkit nem volt képes a júliusi kánikula. ,,Mire való a kitartás, a szalmakalap és a jó hideg kútvíz?... Pillanatig is csak akkor fékez le az élet, ha valami olyan rendezvény van — mert ugyancsak akad az utóbbi időben —, melyet fel kell pártolni. Az öregek is azt mondták: ha valamit rendez a falu, pártold fel, fiam!" — vallják az erdővidéki nagyközségben. S mert július szokatlan melege tartósnak bizonyul, fogyatják a gabonát, vége felé jár a szénacsinálás is. A kukorica még bírta, de a virágzásban álló pityóka kárára lesz a termelőnek. ,,Ez még nem akkora szárazság, mint 1946-ban — jegyezték meg az öregek —, mert akkor majdnem teljesen kiszáradt a Falupataka, most még van benne víz jócskán!" A település szíve ütemesen dobog, ácsol az ács, vakol a kőműves, s épül az imaház is. Az irodák hűvösében az uniós pályázatokat lesi az önkormányzati megbízott, s fenn, a lomberdők hűvös árnyékában közel félszáz kisgyerek és tanuló számára nyitott tábort a községvezetés.

Őrszemek a természetben

Ezt olvastuk az már napok óta működő gyerektábor címeres lobogóján, melyre mottó is került: ,,A természet maga a harmónia és a tökéletesség!" Páratlan az a közösségi összefogás, melynek révén összejött ez a tábor.

Hogy kevesebb pénzzel teljes és hasznos szórakozást biztosíthassanak a gyermekeknek. Nem kellett ide akkora összeg, amivel ma elérhető a román tengerpart. Jó a gyerekeknek a nagy kánikulában a Nyíressel egyesült Borvízpataká­nak a vize, felmelegítette a kánikula. Buldózerrel tágasabb ,,feredőhelyet" is sikerült kialakítani, nem volt kibetonozva az alja, a gömbkavicsokon szökdécselő gyerkőcöknek erősítette a lábizmait. Nemhiába szedte begyébe annak idején a pro naturás tapasztalatot Akácsos Pál, a helybeli Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola tanára, okos vetélkedőkben nem volt hiány. Ott találtunk mindenkit, akinek köze volt a gyerekekhez: a főzést a szülők és nagyszülők vállalták, a tartalmi részt a tanügyiek, élen az igazgatóval, Dorel Păcuraruval, volt ott traktor és autó, minden, ami kellett, jelen volt a tanácsi kar is élén Sikó Imre polgármesterrel és Rudolf Béla alpolgármesterrel. Nem volt hiány lelkiekből sem, az imából és a bibliamagyarázatból. Tiszteletét tette Szabó Ákos miklósvári ró­mai katolikus plébános, hisz ő gondozza a falu katolikus lelkeit, az áhítatot és a gitáros muzsikát Fancsal Zsolt református lelkipásztor szolgáltatta. Az ,,olcsó táboroztatás" Fazakas Mó­nika jegyző gondolata volt — mondták, de melléje állott mindenki, s mondhatjuk, fenntartás nélkül átveheti bárki a bölöni módszert: erdő, patak, árnyék, közösségi erő, helyi nyersanyag, zöldség, gyümölcs és tojás, de még szponzor is mindenütt akad. Nem kell oda cukrászda, nem veszélyezteti a kicsinyeket a mandulagyulladás. Nem hiányzott ott a táblára kifüggesztett tábori program, a reggeli és déli ima, no meg vöröskeresztes sátor sem, ahol a helybeli diakóniai szolgálat szakembere állt készenlétben... S az erdei sátortáborban hosszúra nyúltak az éjszakák, trombita hangjára keltek és feküdtek a táborlakók, eddig még egy éjjeli vad — mackó, szarvas, vaddisznó — sem háborgatta az amúgy is zajos tábort! Két nagy kartonra mindenki felírhatta: mi az, ami ,,szuper volt", mi az, amit elvárnának az eljövendő honi táboroktól.

— Dorina Bădescu a táborigazgató. Két csapatra osztottuk a gyermekeket: zöldekre és narancssárgákra — tért ki a részletekre Fazakas Mónika. — Egyiket én, a másikat Lukács Rózsika vezeti. Esténként énekeket tanít a tiszteletes, és szénacsinálás után feljön a hűvösön sok bölöni fiatal, Bíró Albert, aki nagyon szépen énekel, gitározik. Szórakozásban nincs hiány: kirándulásokat szerveztünk a Farkaslaki borvízhez, a pisztrángtenyészethez, volt karnevál, gomba- és gyógynövényismeret, tájékozódási verseny, táborzáráskor tartjuk a kiértékelőt, mindenki érdemeiért ,,leg"-oklevelet kap.

Átmenet sokadikszor

A mandátumának vége felé evező bölöni önkormányzat valós eredményeket mutathat fel.

— Ez így igaz, de így van ez minden átmeneti korszakban — jegyezte meg egyik tanácstag. — Átmeneti volt a békeidőkről a román éráig, átmeneti volt a románról a kicsi magyar világra, az a népi demokráciára, s mind-mind átmeneti volt a Csao ideje alatt is. Hogyne lenne átmenet most, amikor korlátlanok a lehetőségek, de mindenhez pénzre és pénzre van szükség.

Tele vannak most is ,,átmeneti" gondokkal. Bár elkészült az új ivóvízrendszer, a lakásokba való beszerelése, további karbantartása és a szakszerű szolgáltatás dolga még megoldatlan. A 7-es kormányrendelettel anyagi alapokat nyertek a Bölönpatak fölötti, igen bővizű Darázsforrás kaptációjára, melynek annyi a hozama, hogy szabadeséssel rá lehetne kapcsolni a községközpont hálózatára is. Így aztán olcsóbb vízhez juthatna Bölön, mert a nagyajtai fúrt kutak vizét, melyre rákötötték a települést, nyilván, meg kell majd fizetni. Az már a jövő muzsikája, hogy miként, milyen alapokból készül el majd a község szennyvízhálózata. A hetesbe azonban belefért még két fahídnak az újjáépítése, egyik Felszegben, másik a Kicsi utca és a község központja között. Felújításuk — mint mondták — halaszthatatlan.

Aki próbál, az nyer is alapon Bölön több forrásból jutott számítógépekhez, lépett közelebb ahhoz a korszerű műszaki-szociális szinthez, mely nélkül nehéz a továbbjutás. Fontos ez, hiszen egyfajta ismérve annak, hogy — túl az infrastruktúrán — mennyire korszerű egy település. Nos, a megye egyetlen nyertesei voltak a távközlési minisztériumnak egy olyan pályázatán, amely korszerű számítógépes és internetes rendszer kialakítását és működtetését célozta meg. Két helybeli személyt képeznek ki. Egyelőre azon dolgoznak, hogy megfelelő helyet biztosítsanak a rendszernek. Ez a világhálós centrum uniós információs központ szerepét is betöltené, feladata lesz majd a pályázati lehetőségek lehívása is.

— Várjuk a legközelebbi ilyen lehetőségeket — folytatta Sikó. — Most, megragadva az alkalmat, Bölönpatakon akarjuk megújítani a kultúrházat, de a községközpontban is változtatnunk kell, mert a kultúrotthont vissza kellett juttatni az unitárius egyháznak, s a közeljövőben újat kell építtetnünk. Újabban olyan lehetőség is adódott, mely a villanyhálózat, a kivilágítás modern megoldását kínálja, ezt szeretnénk kihasználni, nem csak a közintézményeknél, hanem más pontokon is, mint például régi tervünk-álmunk kivitelezésében, a községközpont tervezet utáni kiépítésében. Utóbbinak egyelőre a vízhálózat működésbe helyezése az egyetlen akadálya. Olykor az is hasznos, ha nagyon előrenézünk. Feltűnt ugyanis a láthatáron egy olyan lehetőség, hogy helyi nyersanyagforrásokat tárjunk fel, s annak kitermeléséből, értékesítéséből hasznot húzhasson az önkormányzat. Gondolok itt elsősorban a hasznosítható ásványi kincsekre.

Bölönpatakból csak egy út vezet kifelé

Lenn, a faluban is lüktet az élet. Mintha csendesebb lenne itt a délelőtt, a kora délután. Nem álldogálnak tízesével-százasával a bölönpataki romák a posta, az üzletek előtt. A községhez tartozó, román anyanyelvű romák által lakott Bölönpatakon is van heti rendszerességgel postai szolgálat. Erre a célra külön posztot kaptak a távközlési minisztériumtól. Az önkormányzatban négy roma képviselő van, s mert a roma lakosság lélekszáma meghaladta a község lakosságának felét, arra törekednek, hogy a bölönpatakiak egyféle önállósági státust nyerhessenek, ne kelljen a falupatakiaknak mindenért a községközpontba lejárniuk. A roma közösség itt aránylag gyorsan és könnyebben integrálódik, mint más településeken. A bölönpataki romák oroszlánrésze szeret dolgozni, szép házakat építenek. A lakosság tetemes része pünkösdista valláson él, de épül már egy imaház a Jehova Tanúi hívei számára is. Helybeliek véleménye szerint: ,,ne háborogjon senki, mindenki olyan vallást gyakorol, amilyent szeret, s nincsen olyan vallás, amely rosszra tanítaná híveit. Mi úgyis kárára voltunk a görögkeleti egyháznak."

— Patakban a postahivatal mellett sikerült berendezni egy ún. esketőtermet — egészítette ki a helyzetképet a polgármester. — Szűk két hét alatt több mint száz 200 eurós esküvőt bonyolítottunk le. Itt kap majd helyet az önkormányzati személyzet, ha bölönpataki fogadónap van. Nem sűrű rendszerességgel, de beindult a háziorvosi rendelés is. Lassan helyreáll a rend Patakban is. Telekkönyveztettük a lakásokat annak rendje és módja szerint. Hallatja emberibb, normális hangját minden kérdésben a romaság. Számukra nemcsak itt, hanem máshol is a rend, a fegyelem, az integrá­lódás lenne a kiút. Ha csak Bö­lönpatak lenne a mi gondunk, búnkat sem mondanánk, de ott van a korlátpataki roma népvándorlás. Éppen eleget írt a lap erről, azt egyelőre megállítani nem sikerült.

Gondoltak a ,,csírákra" is

A szövetkezeti épületben a legkisebbeknek terített a Vika Kft., ugyanis beindult itt a napközi otthon. Az anyagiakat egyelőre az önkormányzat teremti elő, s mert a felnőtteket felmentő, a mezei munkába ,,besegítő" napközi Gelencén is működik, a bölöniek oda is elmentek tapasztalatcserére. Bölönben is bebizonyosodott, hogy a szülők összefogása révén lehet jót és hasznosat teremteni. Kátai Csilla helyettes óvónő vállalta, hogy délelőttönként önkéntesen foglalkozik a kicsinyekkel a községi óvoda épületében, a délutáni felügyelet is közösségi munkával történik, hol a szülők-nagyszülők, hol pedig a tanácsi alkalmazottak lépnek be egy-két órára. A polgármester öt óvónői állás meghirdetésére kérte a tanfelügyelőséget. Ennyire lenne itt szükség — mondta. Ez öt ,,odafogott családot" jelentene. Az önkormányzat az ilyenféle Bölönhöz kötöttségnek a híve. Hasonló napközi beindítására gondoltak Falupatakán is, ahol még több a gyerek, mint a községközpontban.

— Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan alakul ki a kicsinyek között is a közösségi szellem, ők ennek jövőbe mutató „csírái" — jegyzi meg László -Tana Aranka. — Szeretnek együtt lenni, együtt enni, talán még jobb étvággyal is, mint otthon. Mindig kérdik, hogy mi a mai ebéd.

*

Bölön vendéget vár. Augusztus derekán jó barátjuk, az eddig is sokat segítő Földes István látogat el ide egy autóbusznyi tápiószentmártoni magyarországi fiatallal, hogy vetélkedők, közösségi programok keretében barátkozzék az ifjúság is. Ez lenne nyitánya Bölönben a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának. A szülőfalu-szülőföld fogadja a nagyvilágból hazaérkező zarándokokat, s Bölön fölött is kigyúl majd egy magaslaton, talán éppen a Várdomb fölött, az ősiekéhez hasonló jeltűz.

A mezőt-zöldségeskertet sújtja ugyan a kánikula, a közéletet nem.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1094
szavazógép
2007-07-24: Gazdakör - Ferencz Csaba:

Hírlugas

Hőségpróba
A napok óta tartó rendkívüli hőség a mezőgazdaságot is próbára teszi, a növényi kultúrákat és az ágazatban dolgozó embereket is megviseli. A magyar szakminisztérium adatai szerint a múlt héten gyakorlatilag befejeződött a nyári betakarítású növények ― elsősorban kalászosok ― aratása.
2007-07-24: Magazin - x:

Minden rekordot megdöntött az új Potter-regény

A Harry Potter hetedik, állítólag befejező része minden rekordot megdöntött: becslések szerint az első napon csaknem egymillióval többet adtak el, mint az előzőből.