Unitárius közösségben a Vadas-tetőn

2023. július 12., szerda, Közélet

Szombaton ismét – immár huszonnegyedik alkalommal – találkoztak a vadasi tető két oldalán lakó unitárius egyházközségekhez tartozók. A szervezők ez alkalommal a nagyajtaiak voltak, hívásukra pedig a sepsikőröspatakiak, kálnokiak és árkosiak jelentek meg nagyobb számban, de küldöttsége volt a sepsiszentgyörgyi, vargyasi, szentivánlaborfalvi és brassói egyházközségeknek is.

  • Unitárius istentisztelet a Vadas-tetőn. Fotó: Demeter Zoltán
    Unitárius istentisztelet a Vadas-tetőn. Fotó: Demeter Zoltán

Az esemény kezdetét a Vadas-tető közepén harangszó jelezte: az árkosiak által ez alkalommal is elhozott kis harangot Bartha Ferenc nagyajtai harangozó szólaltatta meg, majd a mintegy kétszázötven résztvevő közösen énekelte a Szívemet hozzád emelem címet viselő egyházi éneket.

A szervező egyházközség lelkésze, a nagyajtai Fekete Levente Ézsaiás könyvéből vett igére – Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek! – alapozott beszédében hálát adott Istennek, amiért lehetővé tette az egyházköz­ségek találkozását. Mint mondotta, fontosak az ilyen együttlétek, amikor az élet hétköznapi gondjait kicsit félretéve közösségben és a Gondviselő társaságában egymásra és közös értékeinkre figyelhetünk, mert általa lelkiekben megerősödünk.

Bíró Attila, a háromszék-felsőfehéri egyházkör esperese, árkosi lelkész köszöntésében arról beszélt, milyen fontos, hogy az otthon kényelmét néhány órára feladjuk, s vállaljuk a hegyre vezető út fáradalmát csak azért, hogy a közösség, az együvé tartozás élményét megtapasztaljuk. Demeter Zoltán felügyelőgondnok örömét fejezte ki, amiért ismét sor került a vadasi találkozóra, és arra hívta fel az ünneplő sereg figyelmét, hogy az igazán szükséges dolgokat, úgy az Istennel való kapcsolat megerősítését tartsák számon.

A nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskör Fehér Orsolya karnagy vezetésével dalokat adott elő, majd a következő évi szervezési feladatokat jelképesen Barabás András nagyajtai gondnok a sepsiköröspatakiak képviselőjének, Költő Sándor gondnoknak adta át. Végezetül az árkosi rezesbanda zenéje kíséretében a székely és magyar himnuszt énekelték el az egybegyűltek.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint ki a felelős a közel-keleti konfliktusért?


eredmények
szavazatok száma 2187
szavazógép
2023-07-12: Közélet - Józsa Zsuzsanna:

Hűségben, szeretetben és odaadásban (Szénégető István Barnabás hálaadó ezüstmiséje)

Szénégető István Barnabás, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense, a Családpasztorációs Bizottság titkára június 24-én szülővárosában, Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban a kerület papságával, édesanyjával, rokonaival, barátaival és az egyházközség híveivel közösen ünnepelte 25 éves papi évfordulóját.
2023-07-12: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Kevesen kapnak munkanélküli-segélyt

Kevéssel több mint háromezer munkanélkülit tart nyilván Háromszéken a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, melynek legutóbbi összesítése szerint ez 3,87 százalékos mutatót jelent.