VidékfejlesztésHamarosan pályázni lehet az állattenyésztési beruházásokra

2023. augusztus 29., kedd, Gazdakör

A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökég (AFIR) és a mezőgazdasági minisztérium honlapján augusztus 1-jén kéthetes közvitára téve megjelent a Beruházások az állattenyésztésben (DR 20) intézkedés ideiglenes pályázati eligazító füzete, ami azt jelenti, hogy rövidesen, egy hónapon belül pályázni is lehet.

  • A támogatás 300 ezer eurótól kétmillióig terjed. Albert Levente felvétele
    A támogatás 300 ezer eurótól kétmillióig terjed. Albert Levente felvétele

Az új vidékfejlesztési stratégiában 224,6 millió eurót különítettek el az állattenyésztési pályázatok kifizetésére. Az ideiglenes füzet szerint a rendelkezésre álló keretet megosztják: külön összegekre pályázhatnak a szarvasmarha-tenyésztő, a sertéstenyésztő, a juh és kecske, valamint a baromfi ágazatban.
Magánszemélyként nem lehet pályázni, pályázhatnak PFA-k, egyéni vagy családi vállalkozások, cégek, részvénytársaságok, mezőgazdasági területtel rendelkező közbirtokosságok, szövetkezetek és termelői csoportok. Az intézkedésre csak egyszer lehet pályázni, viszont megengedett, hogy a pályázó még legtöbb egyszer egy más típusú intézkedésre is pályázatot nyújtson be.

 

Általános feltételek

A pályázónak a pályázat letevése előtt szerepelnie kell az APIA, az állategészségügyi (DSVSA) vagy az állattenyésztési ügynökség nyilvántartásában. Kivételt képez, amikor valaki teljesen új beruházást valósít meg a támogatás segítségével, ebben az esetben az állatokat utólagosan fogják ellenőrizni, a beruházás megvalósítása után. A takarmányt termelő területek kötelezően be kell legyenek jelentve az APIA-hoz.

Vegyes farmok esetében kizárólagosan csak a takarmány előállítására használatos gépek vásárolhatók meg a pályázati pénz segítségével.

A pályázó cég pénzügyi mérlegének pozitívnak kell lennie a pályázat letevése előtti évben.

Csak olyan gazdaság pályázhat, melynek a mérete, értéke legkevesebb 12 ezer euró SOC.

Nagyon fontos a gazdaságban az állománynak megfelelő trágyatároló megléte vagy megépítésének vállalása. A megfelelő tároló kapacitást egy excel táblázat segítségével lehet kiszámítani, mely a tenyésztett állatok számát és kategóriáját is figyelembe veszi. Ugyanakkor megengedett az is, hogy a pályázónak tárolási szerződése legyen egy környezetvédelem által engedélyezett községi trágyatárolóval, amely nem lehet tíz kilométernél távolabb.

A pályázat letevésekor szükséges a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi működési engedélyek megléte és feltöltése a többi dokumentummal egyetemben.

Azon pályázatoknál, ahol feldolgozás is megvalósul, az alapanyag fele a saját farmról vagy szövetkezetek esetében a tagoktól kell hogy származzon.

Az állattenyésztési pályázatoknál a támogatás maximális értéke 2 millió euró, ha a pályázat építkezést is magában foglal, akik viszont csak egyszerű gépvásárlást szeretnének megvalósítani, legtöbb 300 ezer eurót kaphatnak. A támogatás intenzitása 65 százalékos, ami azt jelenti, hogy a pályázónak a beruházás értéke 35 százalékát saját forrásból kell biztosítania.

A megszerzett pályázati pénzből a következők valósíthatók meg: istállóépítés, -bővítés vagy -korszerűsítés; utánfutó és a takarmánytermeléshez szükséges gépek vásárlása; terméktárolók és a termékek eladásra való előkészítésére használt épületek és felszerelések vásárlása; termékfeldolgozás megvalósítása a farmon; elárusítópontok létesítése a gazdaság kapujában vagy árusításra (pl. vásárokon) megfelelő hűtős járművek vásárlása; farmszintű öntözés megvalósítása; vágópontok létesítése a farmon; trágyakezelésre használt gépek vásárlása; csirkekeltetők építése és felszerelése; megújuló energiaforrásokhoz szükséges berendezések vásárlása (napelem, szélturbina, vízturbina stb.); biomassza felhasználására alkalmas berendezések vásárlása; a feldolgozott termékek reklámozása (legtöbb 30 ezer euró lehet); farmvezetési számítógépes programok vásárlása. Nem engedélyezett használt gépek, saját célt szolgáló gépjárművek, föld, épület és állat vásárlása a pályázati pénzből, lakás építése vagy felújítása, nem mezőgazdasági termékek szállítására alkalmas járművek vásárlása.

 

Pontszerzési lehetőségek

A pontszerzési lehetőségek állattenyésztési ágazatonként különböznek.

A szarvasmarhás pályázatoknál tíz pont jár abban az esetben, ha a pályázó szövetkezet vagy termelői csoport, és egyetlen tag gazdaságának a nagysága sem haladja meg a 250 ezer euró SOC-értéket, valamint egyetlen tag gazdasága nem nagyobb, mint a tagok gazdaságai összesített SOC-értékének a 30 százaléka.

Húsz pont szerezhető, ha a pályázó közepes nagyságú gazdaság, az értéke 12 ezer és 250 ezer SOC között van.

Öt pont jár abban az esetben, ha a pályázó öko-gazdálkodást folytat.

A precíziós állattartásra, valamint az automatizálásokra és digitalizálásra 15 pont jár. Ide tartozik: az állatok egészségi állapotának számítógép-programos követése, farmvezetési számítógépes programok, robotizálás (pl. fejőrobotok vásárlása), a fejési adatok számítógépes ellenőrzése-regisztrálása és egyebek. A 15 pont megszerzésének feltétele, hogy e beruházások értéke a pályázat elszámolható értékének legalább a 10 százalékát képezze.

Öt pont jár a körforgásos gazdálkodást megcélzó beruházások megvalósítására. Olyan pályázatok kaphatják meg ezt, amelyeknél a beruházás a minimálisra csökkenti a farmon keletkező hulladékokat, újrahasznosítva azokat. Például a trágya és növényi maradványok komposztálása speciális bioreaktor-rendszerrel, biogáz előállítása saját használatra.

Öt pontot kap az a pályázat, amelyben megújuló energiaforrásokat használnak fel (napelemek, szélturbina stb.), ha azok értéke több mint 15 százaléka a pályázat teljes értékének. Ha viszont ez az arány 10 és 15 százalék közötti, akkor csak 4 pont jár.

A pályázónak tíz pont jár, ha a támogatás segítségével termék-előkészítést (kondicionálást) valósít meg vagy a saját termékeit a farmon feldolgozza. Termék-előkészítésnek számít a tejhűtők, a tej szállítására alkalmas vezetékek, tejminőség-ellenőrző berendezések vásárlása. A húsnál előkészítésnek számít a farmszinten történő vágás, darabolás, hűtőkamra létesítése.

Öt pont jár abban az esetben, ha a pályázó a termékeit a saját farmján értékesíti, vagy ha a termék legalább 30 százalékát 200 kilométeres körzetben vagy szomszédos megyékben adja el.

Ha a pályázó állatai be vannak biztosítva, azzal tíz pont szerezhető. Itt feltétel, hogy a biztosítás érvényes legyen a beruházás megvalósításának éveiben (2–3 év) és az 5 éves követési (monitorizálási) időszakban.

Húsz pontot kap az a pályázó, akinek aktív régisége a mezőgazdaságban legalább három év. Ezt egy mérlegképes könyvelőnek kell igazolnia saját felelősségre tett nyilatkozattal, ha a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem a cég összjövedelmének legalább a felét kiteszi.

A juhoknál és kecskéknél 15 pont jár, ha a pályázó szövetkezet vagy termelői csoport. Tíz pontot kap az a pályázó, akinek a gazdasága közepes méretű, vagyis nem haladja meg a 250 ezer euró SOC értéket. Tíz pont jár az ökogazdálkodásért, hét pont a precíziós állattartásra, valamint az automatizálásokra és digitalizálásra. Öt pont jár azon beruházások megvalósítására, amelyek a körforgásos gazdálkodást célozzák meg. Nyolc pontot ér a megújuló energiaforrások felhasználása (napelemek, szélturbina stb.), ha értékük több mint 15 százaléka a pályázat teljes értékének; ha ez az arány 10 és 15 százalék között van, akkor hét pont jár. Húsz pontot kap az a pályázat, amely termék-előkészítést (kondicionálást) valósít meg, vagy a saját termékek farmszinten történő feldolgozását tartalmazza. A juh­állomány bebiztosítására öt pont jár. És végül húsz pontot kap az a pályázó, aki legalább három év régiséggel rendelkezik a mezőgazdaságban.

Mivel a vidékfejlesztési szakemberek véleménye szerint baromfi- és sertéstartással foglalkozó pályázatok nemigen lesznek a megyében, most nem részletezzük a pontszerzési lehetőségeket ezeknél az ágazatoknál, de ha valakit érdekelne, akkor a szakemberek szívesen elmagyarázzák a hivatal székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Stadion utca 14. szám alatt, a Babeș–Bolyai-egyetem Szemerja negyedi épületében.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Részt kíván-e venni a június 9-i európai parlamenti választásokon?

eredmények
szavazatok száma 1232
szavazógép
2023-08-29: Szabadidő - :

A nap fotója

2023-08-29: Gazdakör - :

Fiatalok szakképzési igazolványa

Azoknak a 40 év alatti fiataloknak, akik tavasszal az APIA-s kérés letevésekor igényelték a jövedelemkiegészítő támogatást (PD 03), szeptember 30-ig kell letenniük a szakképzésüket vagy a mezőgazdasági gyakorlatot (tapasztalatot) igazoló dokumentumot.