Kézdi-Orbaiszék római katolikus templomaiAz alsóesztelneki kerített templom

2024. május 30., csütörtök, Történelmünk

Bartos Lóránt és Iochom István Kézdi-Orbaiszék római katolikus templomai című, a kézdivásárhelyi Pro Press Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában megjelent, múlt héten bemutatott könyvéből Történelmünk rovatunk előző számában a Lemhény és Kézdialmás közötti Szent Mihály-hegyi templomot, a bélefalvi műemlék templomot és az esztelneki ferences kolostort mutattuk be. Ma az alsóesztelneki kerített templommal ismerkedhet meg az olvasó.

  • A kerített templom. Fotó: Bartos Lóránt
    A kerített templom. Fotó: Bartos Lóránt

Esztelnek legértékesebb és legrégibb műemléke az alsóesztelneki római katolikus templom. Legősibb része az Árpád-házi királyok idejében létesült, a hozzátoldásokkal és a stílus jegyeinek változtatásával a település legrégibb és legimpozánsabb épülete a mai napig. A Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok védelmébe ajánlott templom Székelyföld erődtemplomai közé tartozik.

Az 1332-es tizedjegyzékben a templom János nevű papja 16 régi banálissal járul hozzá az egyház központi intézményének fenntartásához. Ez azt jelenti, hogy az akkori idők egyik jelentősebb egyházközségének volt a temploma. Az egyházközség kezdettől fogva három településből tevődött össze: Esztelnekből, Kurtapatakból és Csomortánból. Feltételezhetően a II. András által 1224 táján idetelepített székelyeknek épült a templom az akkori román stílusban. Ezt a feltételezést megerősíti a templomhajó északi oldalán levő ívsora („lombard ív”) és a ma is meglévő Árpád-kori keresztelőkút, amelyek a XIII–XIV. századból származhatnak.

Az Orbán Balázs által ismertetett esztelneki harangot 1567-ben öntötték, s ekkor már toronynak is lennie kellett. 1635-ben kerül sor újabb javításra, és ekkor építik a ma is álló sekrestyét. A cinteremfal is feltételezhetően 1635 körül épült. A szentély gótikus boltozatát az 1802. évi földrengés után nem állították vissza. Bordái tégláinak töredékeit 1958-ban találták meg a feltárt gótikus ablaknyílásban. Ekkor szélesítették a diadalívet és építették át félkör­ívessé. 1838-ban újabb földrengés sújtotta az épületet. A károkat 1839-ben javították ki. E két földrengés és az azokat követő javítások jelentős mértékben megváltoztatták a templom külső és belső képét. Az 1958-ban szakszerűen helyreállított templomot az 1977. évi földrengés ismét megrongálta. A földrengés okozta károk kijavítását 1978-ban fejezték be. Egyik sajnálatos hiba, hogy a hajó északi oldalán húzódó ívsor mélyedéseit feltöltötték, megnehezítve így a későbbi feltárást. A jelenlegi déli bejárat mellett bal kéz felől az 1977-ben történt földrengéskor előkerült egy piros kereszt fekete körben. Valószínű, hogy a templom felszentelésének a jele.

A mai templomkülső több, XV. századra jellemző gótikus elemet őriz. Ebből a korból valók a déli falhoz támaszkodó kettős tagolású támpillérek is. Talán nem érdektelen az sem, hogy a diadalív retro­spektív felirata az első javítás időpontját 1523-ra teszi.

A templomot kerítő falak, valamint a bejárati torony együttese érdekes keveréke a háromszéki és csíkvidéki templomokat körülvevő cinteremfalaknak. Míg a templomtól különálló, XIX. század első felében épített barokk hagymakupolás torony háromszéki jellegzetességnek tekinthető, addig az alacsony lőréses cinteremfalat már a csíki templomok kerítéseivel rokoníthatjuk.

1958-ban fedezték fel és bontották ki a vakolat alól a déli gótikus ajtókeretet, a déli falban álló két ablakkeretet, valamint a töredékesen megmaradt szentségfülkét, amelyen virágdíszes motívum látható.

Az alsóesztelneki templom belsejét az 1635. évi, majd az 1724. évi renoválás idején teljesen átalakították. Gótikus ablakait részben befalazva nagy köríves ablakokkal helyettesítették. A szentélyt és a hajót elválasztó diadalív felirata: „Positum fuit elrium renovatum 1523 m susrsus 1635 et 1724, terrae motu concursum 1802. Reparatum 1819 et 1839 et 1864.”

A főoltár festményén a templom két védőszentje, Szent Simon és Júdás-Tádé apostol látható. Az elég szegényes díszítésű szószéknek nincs koronája. A templomban ma is megvan az Árpád-kori keresztelőmedence, amely a XIII–XIV. századból származhat. Az 1958-ban szakszerűen helyreállított templomot az 1977. évi földrengés ismét megrongálta. A lehullott vakolat alól a hajó déli és északi falán freskótöredékek kerültek elő. A javításkor kiderült, hogy freskónyomok találhatók még a szentély északi oldalán is, amelyen egyetlen figurális alak vehető ki tisztán: az áldozó főpap. A töredékek a XIV. századra utalnak, gelencei, kőröspataki festményekkel mutatnak rokonságot.

A szentély északi falába beépítve egy szentségtartó fülke, alatta egy festett kőemlék található. A szentségtartó fülkében két gyertyatartó és egy kis kereszt látható. A napjainkban is kitűnően működő hatregiszteres, mechanikus rendszerű orgonát 1869-ben Kolonics István Kézdivásárhelyen élő orgonaépítő mester készítette. Mind a kolostortemplom, mind pedig a plébániatemplom orgonájának principál sípjait rekvirálták (puskagolyónak olvasztották be) az első világháborúban. Az 1970-es években Mesnyi János (1911–1990) marosvásárhelyi orgonaépítő pótolta a hiányzó sípokat. 2004-ben Bors László tusnádi orgonaépítő mester teljes felújítást és hangolást végzett az orgonán. Lelkiismeretes, áldozatos munkájának köszönhetően a hangszer jelenleg is működőképes.

A nagyharang felirata: „Egységben az erő. Az esztelneki rom. kath. Egyházközséghez tartozó hívők adománya 1925.” A kisharangon latin felirat látható. Készült a segesvári Manchen Mihály harangöntő műhelyében.

Bartos Lóránt, Iochom István

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 1233
szavazógép
2024-05-30: Sport - :

Horvátországban versenyzett a háromszéki alakulat (Sporttánc)

A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club táncszakosztálya huszonnégy táncossal és három produkcióval nevezett a május 18. és 26. között Horvátországban zajló DanceStar világbajnokságra, ahonnan három dobogós helyezéssel tértek haza.
2024-05-30: Család - :

Nem függeszthető fel a börtönbüntetés

Elfogadta kedden a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely kizárja a felfüggesztett börtönbüntetés kiszabásának lehetőségét rabszolgatartás, emberkereskedelem és gyermekkereskedelem bűntette esetén. A jogszabályról a képviselőház döntő házként szavazott.