KármentőMiért jár a kitüntetés? - Hecser László

2009. február 11., szerda, Nemzet-nemzetiség

Nemrég az RMDSZ hetedik alkalommal adományozott Ezüstfenyő-díjakat — az indoklás szerint többek közt a szülőföld visszaszerzése érdekében kifejtett munkáért. Hogy honnan és kiktől kellett visszaszerezni a szülőföldet, arról a szövetség tisztségviselői nem ejtenek egyetlen szót sem.

Talán azért, mert politikájuk nyilvános fiaskóját jelentené, ha a községek polgármestereitől könnyűszerrel beszerezhető információk — az elmúlt időszakban kik vásároltak házat és földet — felszínre kerülnének. Nyilvánvalóvá válna, kitől kellene visszaszerezni azt, ami nemrég még apáinké volt. Csak Erdővidék helyzetéről szólok.

Bölönpatak már rég elveszett, a román ajkú roma közösség pedig már Bölön község közel felét teszi ki. A tizenegy tagú tanácsban pártjuknak négy képviselője van, és az SZDP-t is mandátumhoz segítették. Ha három esztendő múlva nem is, de hét év múlva biztosan közülük kerül ki a polgármester. Valószínűleg ezért követett el az RMDSZ mindent (postát, kultúrházat, orvosi rendelőt, rendőrségi székhelyet, iskolát, óvodát épített vagy újíttatott fel), hogy megteremtse feltételét Bölönpatak különválásának, azaz önálló községbe való szerveződését.

Hasonló a helyzet Bardoc községben is. Ott már annyira jól szervezettek, hogy a helyhatósági választá­sokon szigorú feltételekhez kötötték volna az MPP színeiben polgármesterségért induló Benkő Emőke támogatását. Lapunk 2008. május 29-i számában megjelent, Szövetséget ajánlottak a romák című cikkből idézek: ,,A roma párt megyei elöljárója azt szerette volna elérni, hogy a választásokig mintegy tízezer lej értékben alapanyaggal támogassák a felújításra szoruló pünkösdista imaházat, majd június elseje után biztosítsanak a közösség számára temetkezési helyet, rendezzék a nem telekkönyvezett területek sorsát, bővítsék ki a vízhálózatot, illetve otthonukhoz közel építsenek orvosi rendelőt, óvodát és postát."

Magyarhermányban annyi az iskolaköteles gyermek, hogy új tantermeket kellett emelni, így itt is csak idő kérdése, mikor ébred öntudatra a még mindig lenézett — és ezért nem komolyan vett — közösség. Ha megteszi, szülőföldünk bánja.

Nagyajta volt polgármestere, Brotea Olga mandátumának utolsó napjaiban folytatott beszélgetésünkkor említette, hogy az elmúlt egy-két esztendőben a jó középajtaiak több házat és idővel belteleknek nyilvánítható területet adtak el ismeretleneknek. A Brassó irányából érkező új gazdák egyelőre csak hétvégenként jelennek meg, s bár fogadják a magyar köszönést, válaszuk már az állam nyelvén hangzik...

Azt mondják, azé a föld, aki benépesíti és belakja. Az elvesztett tulajdonjogot, az általunk parlagon hagyott, majd mások által megművelt termőt nem lehet kitüntetésekkel visszaszerezni. Még akkor sem, ha az ezüstből van.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 1036
szavazógép
2009-02-11: Nemzet-nemzetiség - x:

Böjtelő hava - Klárik Attila

Heltai Gáspár átörökített fabulaértelmezéseinek egyikében Szent Pált idézi: Quid habes, quod non accepisti? Mi vagyon nálad, melyet mástól nem vettél volna? Hadd ne maradjon titok, hogy mely nemes fabula kapcsán von le ilyen biblikus következtetéseket. Egy igen szép és kevér öker morál vala a szép zöld pázsiton.
2009-02-11: Nemzet-nemzetiség - x:

Recept a nemzettudathoz (Békési levelek) - Pálmai Tamás

,,A magyarság kollektív tudata a megvert és megalázott gyermek lelkületét szimbolizálja, amely a mindent kibírok dacosságában nyilvánul meg, egy idő után azonban megadó viselkedésbe, önfeladó magatartásba megy át. A kollektív tudat nem pusztán szellemi örökség vagy alkati sajátosság, hanem a hatalmi viszonyok függvénye. A magyarok vélt vagy valós vétkeitől terhelt kollektív tudattal szemben ott van a nagyhatalmi erőszak táplálta, erőt és büszkeséget sugárzó amerikai életszemlélet.