Elhalálozás

2009. augusztus 1., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

,,Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll." (Jób. 19,25)

Megrendülve, szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett gyerek, férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, szomszéd és jó barát, a sepsiszentgyörgyi születésű kolozsvári

ZOLTÁNI ISTVÁN

szerető szíve életének 65. évében 2009. július 29-én megszűnt dobogni, lelke visszatért pihenni az Úrhoz.

Drága testét és székely szívét, amelyre mindig büszke volt, augusztus 1-jén du. 4 órakor a közös temető ravatalozóházától helyezzük örök nyugalomra a családi kriptába.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

510/b

Fájdalmas szívvel, de Isten akaratába beletörődve tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, rokon, ismerős és jó szomszéd,

id. MOLNÁR ISTVÁN

nyugalmazott textilgyári

villanyszerelő

életének 78., házasságának 54. évében rövid betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2009. augusztus 1-jén 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi református Vártemplom ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4223957

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi

NAGY ILONA

(Ilus néni)

életének 88. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2009. augusztus 2-án, vasárnap 13 órakor lesz az új református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes.

Lánya és unokái

4223970

Részvétnyilvánítás

Megrendülten búcsúzunk volt osztálytársunktól, NAGY MAGDITÓL. Szép emlékét szívünkben őrizzük őszinte részvéttel.

A kézdivásárhelyi tanítóképzőben 1952-ben végzett osztálytársai nevében Deák Anna

553

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az ojtozi TÍMÁR IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik a nehéz napokban mellettünk álltak.

A gyászoló család

554

Megemlékezés

Augusztus 1-jén emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. GRUMAN VILMOSRA halálának negyedik évfordulóján. Akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

512/b

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BÁLINT ANDRÁS LÁSZLÓRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Köszönet azoknak, akik négy éven át nem feledtek el virágot helyezni sírjára.

Bánatos szülei és élettársa, Marika

4223692

,,Egyetlen jótétnek emléke jobban világít miutánunk, mint ezer fáklyának lobogása." Kegyelettel, lelki fájdalommal emlékezünk MÁRTON GYÁRFÁSRA halálának hatodik évfordulóján. ,,A szeretet soha el nem fogy." Pihenjen csendesen.

Szerettei

551

,,Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó, Isten, mindörökké." (Zsolt. 73:26) Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérekre, az ikafalvi születésű MÁTYÁS KATALINRA halálának kilencedik és MÁTYÁS ANTALRA halálának 29. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik

4223881

Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a kökösi ifj. ÜRMÖSI DOMOKOS LAJOSRA, aki hat hete távozott közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

4223937

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes lesz a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk RÁDULY GYÖRGYRE halálának negyedik évfordulóján. Munka és küzdelem volt az élete, legyen áldott, csendes pihenése.

Özvegye, leányai családjukkal együtt

4223938

Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki KOVÁCS JÁNOSRA halálának tizennyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4223956

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 417
szavazógép
2009-08-01: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor?

Falunapok vasárnapi műsora
Kommandó. 11 órától az uzoni Atlantis fúvószenekar és mazsorettek lépnek fel, Kommandó―Papolc futballmérkőzés; 13.00 órára elkészül a gombapaprikás; 13.30 órától Székelylend, Kozma Attila és Lung László Zsolt humoros előadása;
2009-08-01: Magazin - x:

Százéves a feketebalogi kisvasút (Kárpát-medencei kisvasutak) — Fodor Illés—Markója Szilárd

A Breznóbánya (Szlovákia) mellett található Feketebalog (Čierný Balog) központtal kiépült kisvasút közel 130 kilométer hosszúságban tárta, illetve részben tárja fel a Vepor-hegységben eredő Fekete-Garam (Čierný Hron) és mellékfolyóinak völgyeit. Az erdei vasút építésének legfőbb oka a térség ,,zöld aranya", azaz a kitermelésre váró erdőségek.