Elhalálozás

2009. augusztus 15., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi

id. IMREH ELEMÉR

szerető szíve életének 67., házasságának 38. évében 2009. augusztus 13-án türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.

Temetése 2009. augusztus 16-án 15 órakor lesz a kézdivásárhelyi református ravatalozóháztól római katolikus szertartás szerint az új refomátus temetőben.

A gyászoló család

575

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk testvéreinek, azok családjának, rokonoknak, szomszédoknak, volt kollégáknak, ismerősöknek, mindazoknak, akik drága halottunk, ÁDA GYULÁNÉ LUKÁCS ANNA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet dr. Bodó László doktor úrnak és az osztály személyzetének.

Gyászoló családja

4224499

Megemlékezés

Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem az, amit szívünkben hordunk egy életen át halkan, csendesen. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a kézdivásárhelyi KOVÁCS ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos hozzátartozói

544

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FÜLÖP PÁLRA halálának negyedik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

3334

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. VARGHA JÁNOSRA halálának hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4224434

Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki IMREH SÁNDORRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4224494

Szerettél volna élni, a betegséget legyőzni. Megállt a szív, mely élni vágyott, elvitted a mosolyt, meleget, egy sugarat hagytál, az emlékedet. Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság, a szeretet. Könnycsepp gördül végig arcunkon, mert hiányzol nagyon. Nyugodjék békében a felejthetetlen, drága feleség, édesanya, nagymama, gyermek, testvér, anyós, a földvári születésű sepsiszentgyörgyi SZELES ERZSÉBET, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára.

Szerettei

4224496

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára és testvérre, a középajtai születésű sepsiszentgyörgyi BENKŐ LÁSZLÓRA, aki ma hat hónapja hagyott itt bennünket. Fájó lelke nyugodjék békében.

Gyászoló családja

4224503

A csend ölel át, és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szerettek. Ma hat hete, hogy elveszítettük a szeretett nagymamát, BACONI MARGITOT (szül. BADI). Szívünkben mindig velünk van. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Unokái, Ibike és Sanyika, valamint családjuk

4224504

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 600
szavazógép
2009-08-15: Máról holnapra - x:

Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal? — Bogdán László

Kedden a pénzügyminiszter bejelenti, hogy a Nemzetközi Valutaalap ultimátumot adott. Zárójelben: az IMF a román média régi mumusa, most is dühtől fuldokolva bírálják némely hírmagyarázók, noha nem a valutaalap kényszerítette rá hitelét Romániára, hanem a válság szelétől megcsapott ország kérte, s az illetékesek, így Pogea pénzügyér is, nagyon jól tudják: a szigorú feltételeket bizony be kell tartani, másképp ugrik a pénz!
2009-08-15: Közélet - x:

Mielőbb döntsenek a tanácselnökök — Farcádi Botond

A székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen való részvételre buzdít a Magyar Polgári Párt Hargita és Kovászna megyei önkormányzati frakciója, ugyanakkor felkérik a két megyei tanács elnökét, hívják össze a közös tanácsülést, és ott határozatban rögzítsék, részt vesznek a székely parlament előfutáraként emlegetett testület ülésén szeptember 5-én Székelyudvarhelyen.