A magyar nyelv védelmébenSzellemi elitünk a nyelvtörvény ellen

2009. szeptember 1., kedd, Nemzet-nemzetiség

,,A Szlovák Köztársaság az elmúlt hetekben olyan törvényt terjesztett elő, amely teljesen ellentétes az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapelvével, amely szerint a Földön minden ember születésénél fogva szabad és egyenlő.

De szemben áll a magyar—szlovák alapszerződéssel, az Európa Tanács nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezményével és még sok más ajánlással. Olyan törvényről van szó, amelynek értelmében az állampolgárok egy meghatározott köre számos helyzetben csak büntetés terhe mellett használhatja majd anyanyelvét, amikor azonos anyanyelvűekkel hivatalból érintkezik"— hangzik A szlovákiai kisebbségben élő polgárok anyanyelvhasználatának súlyos és értelmetlen korlátozása ellen című nyilatkozat. ,,A törvény állami nyelvi cenzúrát vezet be akkor, amikor beleszól az oktatás menetébe, az egyházak életébe, a civil rendezvényeknek, a rádió- és tévéadóknak, a nyomtatott sajtónak, sőt, a területi önkormányzatok helyi krónikáinak nyelvhasználatába. (…) Alulírottak felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ember veleszületett joga a vele azonos anyanyelvűekkel közös anyanyelvükön érintkezni. Ennek korlátozása és különösen büntetése az emberi jogok legsúlyosabb megsértése, amely ellen, úgy véljük, minden szabadságszerető embernek tiltakoznia kell. (…) Alá­írásunkkal hitet teszünk egy olyan Európa mellett, amelynek polgárai szabadon, félelemmentesen és emberi méltóságukban háborítatlanul élhetnek. Amelynek polgárai birtokosai és nem kiszolgáltatottjai saját államaiknak. Amelynek polgárai szabadon használhatják egymás között anyanyelvüket. Amely erős, és képes hatékonyan fellépni saját alapvető, demokratikus és humanitárius értékei védelmében. Hitet teszünk a nemzetek és etnikai csoportok közötti feszültségek elkerülésének és a szabadság Európája megőrzésének, megmentésének szükségessége mellett." A nyilatkozat mottója egy Milan Kundera-idézet: ,,A nemzeteket úgy likvidálják, hogy legelőször elveszik az emlékezetüket. Megsemmisí­tik könyveiket, műveltsé­güket, történelmüket. És valaki másféle könyvet ír, más műveltséget nyújt, és más történelmet gondol ki nekik. A nemzet lassan nem érti jelenét, és elfelejti a múltját."

A nyilatkozat aláírói: prof. dr. Ádám Veronika akadémikus, Jaakov Barzilay író — Izrael, dr. Bábel Balázs római katolikus érsek, dr. Bogárdi Szabó István református püspök, Csoóri Sándor Kossuth- és Herder-díjas költő, prof. Istvan Deák PhD — Columbia University, New York City, prof. dr. Freund Tamás akadémikus, prof. dr. Görömbei András akadémikus, prof. dr. Hámori József akadémikus, prof. Charles Ingrao — Purdue University, USA, prof. dr. Kopp Mária, prof. dr. Lovász László Wolf-díjas matematikus, akadémikus, prof. Ann Major — Sydney, Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész, prof. dr. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke, prof. dr. Pozsgay Imre, prof. dr. Roska Tamás akadémikus, prof. Ivan Sanders PhD — Columbia University, New York City, Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező, prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus.

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 668
szavazógép
2009-09-01: Nemzet-nemzetiség - x:

Ökumenikus nagytalálkozó Szegeden (A magyar nyelv védelmében)

Több mint ezer ember gyűlt össze vasárnap este a szegedi dómban, ahol a Pünkösdváró Európa címmel megrendezett Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozón a megjelent hazai és határon túli magyar egyházi méltóságok és politikusok egyöntetűen felemelték szavukat a szeptember 1-jén életbe lépő szlovákiai államnyelvtörvény ellen.
2009-09-01: Nemzet-nemzetiség - x:

Európa csendes? (Jegyzet) - Mózes László

,,A felvidéki magyarságot gúzsba akarják kötni, el akarják némítani, és ezt nem engedhetjük!" — hangzott el vasárnap délután egy különös szoboravatón a felvidéki Csicsón, ahol a helybeliek gyászszobor emelésével tiltakoztak az anyanyelvhasználatot súlyosan korlátozó jogszabály ellen.