Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2010. január 23., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, nagymama, anyós, testvér, anyatárs és rokon, a maksai születésű sepsiszentgyörgyi

MÁR MARGIT

(szül. IGYÁRTÓ)

életének 60. évében türelemmel viselt, rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2010. január 24-én, vasárnap 14 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a közös temető ravatalozóházában.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4229922

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, édesapa, férj, rokon, szomszéd és ismerős,

SORBÁN JÁNOS

életének 48., házasságának 22. évében súlyos szenvedés után elhunyt.

Földi maradványait 2010. január 24-én, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Vártemplom ravatalozóházától a református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

Gyászoló szerettei

4229914

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér és jó szomszéd,

id. GYÖRGY JÁNOS

életének 70. évében hosszú betegség után 2010. január 22-én csendesen elhunyt.

Részvétfogadás 2010. január 23-án 18 órától, temetése január 24-én 14 órakor lesz a kovásznai közös ravatalozóháztól a református temetőben.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4229924

Részvétnyilvánítás

A sepsiszentgyörgyi Filológia—Történelem Líceum 1979-ben végzett vén diákjai őszinte részvétüket fejezik ki osztályfőnöküknek, Matekovics Hajnalkának testvére elvesztése alkalmából.

725/b

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2009. január 23-ra LUKÁCS VIKTOR halálának első évfordulóján. Veled együtt volt teljes életünk, hogy elmentél, magaddal vitted örömünk. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.

Bánatos özvegye és lánya

H. L.

Nehéz az életet élni nélküled, fájó szívvel siratni téged. Egész életeden át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Nagyon fájt a szívünk, hogy örökre itthagytál, hiába várunk vissza, többé nem jössz már. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, a mikóújfalusi LUPULY SAROLTÁRA, akinek szíve ma hat hónapja szűnt meg dobogni. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

H. L.

Halálának első évfordulóján örök hiányát érezve emlékezünk drága jó édesapánkra, a berecki TIMÁR ANDRÁSRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető gyermekei és azok családja

4229855

„Akiket lelkünkben megőrzünk, örökké élni fognak." (Tompa Mihály) Lelkünkben az örökösen feltépődő seb fájdalmával és a pótolhatatlan veszteség okozta űrrel emlékezünk a nagyon szeretett CZINE ATTILÁRA, akinek példás, dolgos életét ma hat hónapja kettétörte egy megmagyarázhatatlan, hihetetlen tragikus baleset. Döbbenetes hirtelenséggel távozott szerettei köréből, akiket annyira imádott, akikért fáradhatatlanul dolgozott, álmokat, terveket szőtt és valósított meg. Bár lehetetlen, próbáljuk elfogadni és alázattal elviselni a sors eme kegyetlen akaratát, hálát adva Istennek azért, hogy Attila sajnálatosan rövid, de szép, tartalmas, vidámsággal, sikerekkel teli életét velünk oszthatta meg, annak mi részesei lehettünk, szeretett minket, és mi szerethettük. Csendes álma fölött őrködjék az igaz, örök szeretet és emlékezés. Lelkünkben őt mindig megőrizzük.

Szerető családja

4229923

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, MOLNÁR ÉVÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Leánya és családja

4229742

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre és édesanyára, SZÉNÉGETŐ CSILLÁRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes. Emléke szívünkben mindig élni fog.

Szerető özvegye, két gyermeke, Etele és Lacika, anyósa, apósa és szomszédasszonya, Dóra

4229899

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesapára, a zágoni id. SZABÓ ALBERTRE, aki 2009. január 24-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Három gyermeke, azok családja és testvére, Ferenc

4229917

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. SZABÓ LAJOSRA halálának harmadik évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zártuk.

Bánatos édesanyja és testvére

4229921

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 264
szavazógép
2010-01-23: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor?

Megemlékezés
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ma Zágonban emlékezik Domokos Gézára, a szövetség első elnökére. A megemlékezés 15 órakor a református temetőben Domokos Géza sírjánál kezdődik, ahol Szőcs László református esperes mond beszédet. Utána a Mikes-kastély kertjében Domokos Géza kopjafájánál Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, miniszterelnök-helyettes tart megemlékező beszédet, majd koszorúzás következik.
2010-01-23: Közélet - x:

Ki volt János vitéz? — Kisgyörgy Zoltán

Buda alatt, a ráckevei régi temetőben járva egy különös útjelző táblán akad meg a tekintet: János vitéz sírja felé mutat a nyíl, ahol egy félbetört oszloppal megjelölt síremlék áll. Rajta a felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János, rangjai és kitüntetései felsorolva... Sokan szinte értetlenül állunk, hiszen nem más ő, mint Petőfi Sándor megálmodott mesehőse, János vitéz! És ha minden legendának van valamilyen valóságmagva, akkor lássuk, ki is volt ő valójában. Korabeli ráckevei dokumentumokra támaszkodva Borovsky Samu Pest-Pilis-Solt vármegye műemlékei című monográfiájában (1910) említi a ráckevei műemlékek között Horváth N. János síremlékét, és ír „a jobbágyból lett világlátott huszárkapitányról".