Magyarhermány az idő és hegyek szorításában

2007. szeptember 13., csütörtök, Faluvilág
A Dél-Hargita lábánál fekvő települést nemcsak a hegyek szorítják össze, hanem az idő is. A közélet alakulását immár uniós normák is irányítják. Életet adó szántóterülete csak a Barót vizének szegélyén van.

Évszázadok óta a kaszálók, legelők tartották el népét. A bányászkodás hozadéka már csak történelem. Illatos szénája-sarjúja azonban ma is nagy értékű, nemcsak az állattartás, hanem a termékcsere alapja is, kiterjedt erdői miatt széles e táj leggazdagabb közbirtokossága gazdálkodik itt. Látogatásunk alkalmával azt kerestük, mi az, ami új, mi történik az unió előszobájában várakozó faluközösségben.

Isteni áldás. Az utóbbi hetekben lehullott csapadékot nevezték így a hermányiak. Az aggodalmat szülő aszály után kizöldültek egy időre a kaszálók, s a hirtelen sarjadt fűben virítottak a nyári virágok, tündöklött a margaréta.

— Igen, ez az igazi istenáldás – mondták a férfiemberek. — A Bükkös-patak hozta le a hegy levét. Többször befolyt már az ár az alacsonyan fekvő templomunkba, költségbe hajtotta egyházunkat. Kőfalat kellett állítanunk a víz útjába. Hívő ember nem káromolja az időjárást, úgy fogadjuk el, ahogyan a Fennvaló adja. Volt még rosszabb esztendő a történelem idején, hinni akarjuk, hogy a jövő év jobb lesz. Aki igyekezett, szénát is tudott készíteni, nő a sarjú, lesz csereáru. Míg jószág van az istállóban, juh a réten, majorság az udvaron, addig hálálkodnunk kell.

A munkálatokat Csog Miklós megyebíró irányítja, a kiadások kaláka nélkül már súrolják a 60 millió régi lejt — tájékoztatott t. Hegyi Dániel helybeli református lelkipásztor, aki egyházának sérelmeit sorjázta, mert erdőbirtokaiknak tulajdonjoga még most sem tisztázott.

Unióban masíroznak. Két fontos megvalósításról szóltak a helybeliek, tanácstagok: lehetőség nyílik a közeljövőben a falu infrastruktúrájának kiépítésére, és a Fekete-patak jó minőségű vizét fogják vezetékbe fogni.

— A vizet ebben az évben le kell hozni a faluba — erősködött Baló Irma képviselő —, mert a célirányos pénzzel decemberben el kell számolni. Pályáztak a bekötőút aszfaltozására, megvan minden remény, hogy sikeresen. Illyés Attila tanácstag ez alkalommal is szóvá tette a Magyarhermány felszegi részén haladó főút javításának szükségességét. Olyan szociális jellegű tervek valóra válását várják, mint az iskola bővítése, új óvoda építése. De nem minden csupán terv, hisz éppen csak bútorra, fűtési lehetőségre és speciális felszerelésre vár a holland segítséggel elkészült, korszerű körorvosi rendelő, s már működik a Sélyi nevű tejbegyűjtőközpont. A tejet a baróti Tyrom Rt. veszi át a megyében szokásos áron. A szárazság miatt esett a tejmennyiség, és sajnos, vannak gazdák, akik beleuntak a kálváriába, túladnak a jószágon. Nos, ez a nagy baj. Tavaly a jelenlegi 1300 liter napi hozamnak a kétszeresét tudták megvalósítani!

Lesz új iskola. Az autodidakta falutudós, Máthé János nevét viselő iskola igazgatója, Kolcza Károly Attila elmondta, növekedőben a tanulólétszám. Részben a roma származású gyerekek gyarapodása tette szükségessé az iskola bővítését, amit a falusi iskolahálózat fejlesztését célzó program keretében világbanki pénzből fognak finanszírozni. Összértéke 14,5 milliárd régi lej. Most folyik a versenytárgyalás. Az iskola mellett vásároltak meg egy telket, van tehát hely különálló, új épületre. Ezzel párhuzamosan modernizálni fogják a régit is. A gyerekek létszáma, az óvodásokkal együtt, meghaladja a 220-at, s így ettől a tanévtől önálló egységként, külön jogi személyiségként fogunk működni. Lesz titkár, könyvelő, karbantartó, és közvetlenül fognak hozzájutni a pénzforrásokhoz.

A nagybaconi tanács távlati terve egy új óvodaépület, ugyanis most a négy gyermekcsoporttal a kultúrotthon szobáiban foglalkoznak, de azt a házat visszakapta jogos tulajdonosa, egykori építtetője, az erdő-közbirtokosság. A tanács úgy döntött, hogy pályázat útján szerez anyagi alapokat erre.

Hermányban mindig volt kulturális élet. Erről beszélgettünk Ilyés Attila tanácstaggal és Gere Mózessel, a közművelődés felelősével. Három testvértelepülésük van. A magyarhoni hegymagasiak augusztusban tették tiszteletüket. A mezőgyániakat szeptemberben várják, Rákóczifalvával erősíteni akarják a kapcsolatot. Gerétől megtudtuk, hogy a művelődési ház belső felújításáról a tanács gondoskodott. Iskolás tánccsoport működik, a fiatalok is bármikor előadják műsorukat, a közbirtokosság és a KSDC cég segítségével szabadtéri színpadot is építettek. Kuriózumértékű volt a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára időzített, régi mesterségek és zászlók-lobogók kiállítása.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1207
szavazógép
2007-09-13: Közélet - Váry O. Péter:

Butiksziget az állomás előtt

Hosszas előkészület után hozzáfognak a sepsiszentgyörgyi vasútállomás előtti tér — valójában kiszélesedő utca — átalakításához.
2007-09-13: Közélet - Magyari Lajos:

Băsescu és a kisebbségiek (Jegyzet)

Államelnökünk újra ,,megtréfálta" önmagát: pajzsmirigy-operációja után a sebészcsapat főnökét úgy örményezte le — dicsérvén szaktudását —, hogy annak sem a honi örmény közösség, sem az örmény nemzet tagjai nem örvendhettek igazán. Sőt!