Elhalálozás

2010. október 16., szombat, Elhalálozás

Fájdalommal tudatom, hogy a sepsiszentgyörgyi
VASS ÁDÁM ATTILA
életének 47. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2010. október 16-án 14 órakor lesz a homoródalmási háztól.
Pihenése legyen csendes.
Leánya, Kata
4238283


Megemlékezés


Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, az ikafalvi DOMBI KATALINRA halála évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emlékét megőrizzük kegyelettel.
Gyermekei
2450


Kegyelettel emlékezünk a szárazajtai id. MÁTHÉ IMRÉRE halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4238105


Fájó szívvel emlékezem 2008. október 16-ra, amikor édesapám, BLÉNESSY ISTVÁN hosszú szenvedés után eltávozott a földi életből. Emléke örökké élni fog.
Gyermekei és unokája
4238289


Fájó szívvel emlékezünk BÉRES LAJOSRA halálának nyolcadik évfordulóján. Em­lékét szívünkben őrizzük egy életen át.
Szerettei
1130/b


Hat hete, hogy rád borult a temető csöndje, de szívünkben élni fogsz örökre. Iszonyú fájdalmat és űrt hagytál magad után, miért mentél el úgy, hogy el sem búcsúztál? Sokat szenvedtél, de a halálra nem készültél, hirtelen távozásod nehéz elfogadni. Fájó szívvel emlékezünk az oltszemi születésű ZSIDÓ JÓZSEFRE.
Szerettei
H. L.


Megállunk egy néma sír mellett, szeretnénk még egyszer megfogni a kezed. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Oly üres, árva lett a ház, hiányozni fogsz egy életen át, nagyon szeretünk, és soha el nem felejtünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsi­kőröspataki id. ILYÉS MIHÁLYRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1129/b


Fájdalommal emlékezünk a szárazajtai id. MÁTHÉ IMRÉRE halálának huszadik évfordulóján. Sohasem feledjük.
Szerettei
4238167


Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, rokonra, a kőröspataki id. KÖVÉR ERZSÉBETRE halálának harmadik évfordulóján. Nyu­galma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4238229


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az angyalosi MOLNÁR ROZÁLIÁRA (szül. LUNGULY) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4238274


Kegyelettel emlékezünk VAJNA ZOLTÁN volt gyógyszerészre halálának második évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4238286


Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GÖDRI BARNÁRA halálának hatodik hetében. Drága emléke szívünkben örökre megmarad. Nyugodjék békében.
Szerettei
4238288

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2237
szavazógép
2010-10-16: Kiscimbora - :

Megjelent

A Kézfogás az irodalommal című rovatban a gyermekversek állatvilágáról olvashattok, a Szín-térben pedig felkavaró szépségekről, a Barangolóban a köszönési szokásokról ír a Cimbora.
2010-10-16: Kultúra - Bogdán László:

A tehetetlenek (A Szatmári Harag György Társulat vendégjátéka Sepsiszentgyörgyön)

A három nővér (balról jobbra): Némethy Zsuzsa, Vencz Stella és Varga Andrea Fotó: Biró István
Ha valakit érdekel — és kit ne érdekelne? —, ho­gyan jutott az orosz társadalom oda, ahova jutott, befolyásolva a fél világot, az tanulmányozza az orosz klasszikusokat, akik egyebek mellett félel­metes, hátborzongató leltárt készítettek a középosztály tehetetlenségéről és veszedelmes élet­kép­telenségéről, egyúttal sugallva a változások elkerülhetetlenségét, addig festve az ördögöt a falra, amíg a bolsevikok képében meg is jelent, és elseperte, a költő szavaival szólva, a régi világot. Hogy helyette mit teremtett, arról sokat lehetne beszélni, de most koncentráljunk az előzményekre.