Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2010. december 4., szombat, Elhalálozás

Ó, te halál, milyen kegyetlen voltál, hogy időt még búcsúzni sem hagytál. Elraboltad tőlünk azt, akit annyira szerettünk.
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, férj, após, testvér, rokon, barát és jó szomszéd, a szászrégeni születésű
MOLNÁR JÁNOS
életének 61. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2010. december 5-én 14 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szombaton 16—18 óráig és a temetés előtt egy órával.
Halálába soha bele nem nyugvó bánatos özvegye, Erzsébet, lányai és családjuk, valamint hozzátartozói
7100


Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, rokon és ismerős,
özv. DEMETER JULIANNA
életének 75. évében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt.
Temetése 2010. december 4-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.
A gyászoló család
4239920


Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett és hűséges élettárs, szeretett apa, fiú, jó barát és a munkában mindig felelős
BOÉR IVÁN
59 éves korában eltávozott közülünk.
Soha nem fogjuk elfelejteni.
Temetése 2010. december 5-én, vasárnap 14 órakor lesz a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Bánatos özvegye,
szerető fia, édesapja
és a család többi tagja
4239921

Köszönetnyilvánítás


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VARGA JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4239901

Megemlékezés


Szomorú szívvel emlé­kezünk ZÖLDI MÓZESNÉ DOMBORA GIZELLÁRA halálának ötödik évforduló­ján. Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
4239799


Kegyelettel és szeretettel emlékezünk édesapánkra, LŐRINCZ GYULÁRA halálának 22. évfordulóján. Pi­henése legyen csendes, emléke áldott.
Élő gyermekei, Erzsébet, Ilona, Sándor és Gyula
4239906


Fájdalommal, kegyelettel emlékezünk drága jó szü­leinkre, a kézdivásárhelyi KOVÁCS JÓZSEFRE és KOVÁCS ANNÁRA, akik immár tizenhárom, illetve tizennégy éve nyugszanak a csendes hant alatt. De telhetnek, múlhatnak az évek, drága emlékük velünk él tovább minden lehulló őszi falevélben, a karácsonyi szentesték fényében és a húsvéti feltámadások reménységé­ben. Pihenjenek békében.
Szerető leányaik
családjukkal
4239915

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2307
szavazógép
2010-12-04: Közélet - Paizs Tibor:

Erdélyi prikulicsok (19.)

Gyulafehérvár — római katolikus székesegyház
Peregrinusnak rokonai élnek a Vajdahunyadhoz közeli Déván. Az első vér, ahogy az unokatestvéreket nevezik. A sötétségből érkeztek a sötétbe. Magyarpalatkáról a dévai bányamélybe.
2010-12-04: Gazdaság - :

Portugália: hogyan lesz az elsőből utolsó

Európa újabb ,,betege" számos gazdasági elemző szerint a következő, EU—IMF-mentőcsomagra szoruló EU-tagország Portugália lehet — Magyarország, Románia, Görögország és Írország után.