Elhalálozás

2010. december 4., szombat, Elhalálozás

Ó, te halál, milyen kegyetlen voltál, hogy időt még búcsúzni sem hagytál. Elraboltad tőlünk azt, akit annyira szerettünk.
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, férj, após, testvér, rokon, barát és jó szomszéd, a szászrégeni születésű
MOLNÁR JÁNOS
életének 61. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2010. december 5-én 14 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szombaton 16—18 óráig és a temetés előtt egy órával.
Halálába soha bele nem nyugvó bánatos özvegye, Erzsébet, lányai és családjuk, valamint hozzátartozói
7100


Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, rokon és ismerős,
özv. DEMETER JULIANNA
életének 75. évében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt.
Temetése 2010. december 4-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.
A gyászoló család
4239920


Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett és hűséges élettárs, szeretett apa, fiú, jó barát és a munkában mindig felelős
BOÉR IVÁN
59 éves korában eltávozott közülünk.
Soha nem fogjuk elfelejteni.
Temetése 2010. december 5-én, vasárnap 14 órakor lesz a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Bánatos özvegye,
szerető fia, édesapja
és a család többi tagja
4239921

Köszönetnyilvánítás


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VARGA JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4239901

Megemlékezés


Szomorú szívvel emlé­kezünk ZÖLDI MÓZESNÉ DOMBORA GIZELLÁRA halálának ötödik évforduló­ján. Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
4239799


Kegyelettel és szeretettel emlékezünk édesapánkra, LŐRINCZ GYULÁRA halálának 22. évfordulóján. Pi­henése legyen csendes, emléke áldott.
Élő gyermekei, Erzsébet, Ilona, Sándor és Gyula
4239906


Fájdalommal, kegyelettel emlékezünk drága jó szü­leinkre, a kézdivásárhelyi KOVÁCS JÓZSEFRE és KOVÁCS ANNÁRA, akik immár tizenhárom, illetve tizennégy éve nyugszanak a csendes hant alatt. De telhetnek, múlhatnak az évek, drága emlékük velünk él tovább minden lehulló őszi falevélben, a karácsonyi szentesték fényében és a húsvéti feltámadások reménységé­ben. Pihenjenek békében.
Szerető leányaik
családjukkal
4239915

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 637
szavazógép
2010-12-04: Közélet - Paizs Tibor:

Erdélyi prikulicsok (19.)

Gyulafehérvár — római katolikus székesegyház
Peregrinusnak rokonai élnek a Vajdahunyadhoz közeli Déván. Az első vér, ahogy az unokatestvéreket nevezik. A sötétségből érkeztek a sötétbe. Magyarpalatkáról a dévai bányamélybe.
2010-12-04: Gazdaság - :

Portugália: hogyan lesz az elsőből utolsó

Európa újabb ,,betege" számos gazdasági elemző szerint a következő, EU—IMF-mentőcsomagra szoruló EU-tagország Portugália lehet — Magyarország, Románia, Görögország és Írország után.