Elhalálozás

2007. október 5., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a barátosi

özv. BEDER ALBERTNÉ

BUCSI VILMA

életének 99., özvegységének 63. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2007. október 6-án, szombaton 14 órától lesz a családi háztól.

A gyászoló család

2504067

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SEBŐK LAJOS

életének 65. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2007. október 5-én, pénteken 13 órakor lesz a málnásfürdői családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4199918

Részvétnyilvánítás

A Székely Mikó Kollégium II. A osztálya őszinte részvétét fejezi ki Erőss Ágota családjának az édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

4199914

Őszinte részvétünket fejezzük ki Erőss Levente osztálytársunknak felesége elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A XII. D osztály

4199941

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. PARTIN SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4199957

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszászfalusi SÜKÖSD M. DEZSŐRE halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

7249288

Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen egy kéz, mely értünk dolgozott. Fájó szívvel emlékezünk a komollói KERESTÉLY BORBÁLÁRA halálának első évfordulóján. Emléke, irántunk mutatott szeretete szívünkben mindig élni fog.

Gyermekei és azok családja

4199978

Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Fájó szívvel emlékezünk a lisznyópataki NÁNI MÁRIÁRA halálának második évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Két lánya, unokái és veje

4199740

,,Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom múló földi mását." Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a felsőcsernátoni BÖLÖNI SÁRA tanító nénire halálának első, BÖLÖNI TÜNDÉRE halálának kilencedik és BÖLÖNI ERNŐRE halálának 25. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

Keresztleányuk és családja

4199776

Aki szerettei szívében él, soha nem hal meg. Mély fájdalommal emlékezünk az árkosi özv. BARABÁS MARGITRA, a drága jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Lányai és azok családja

4199890

Kegyelettel emlékezünk LÉVAI LÁSZLÓ ATTILA alezredesre halálának tizenegyedik évfordulóján. Elfeledni soha nem lehet, ő volt a jóság és szeretet. Emlékét életünk végéig megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és fia,

Attila és Ede

4199927

A múltra visszanézve valami fáj, akit keresünk, nincs közöttünk már. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. Fájdalommal emlékezünk id. CSATLÓS DÉNESRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben mindig élni fog.

Szerető gyermekei

és azok családja

4199934

A volt Textil női kézilabdacsapat játékosai kegyelettel és tisztelettel emlékeznek KOVÁCS KÁROLYRA, aki a kézilabda szeretetére tanította őket. Nagyon szerettünk mint tanárt, mint embert.

A volt csapat

4199937

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz fájó emléked. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi KERCSULY TIBORRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

4199944

Fájó szívvel emlékezünk drága kislányunkra, a komollói CSÜRÖS BOGLÁRKÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Gyászoló hozzátartozói

4199949

Fájó szívvel emlékezünk NEDELCU KLÁRÁRA, aki ma hét éve hunyt el. Emlékét megőrizve, Istentől kérünk csendes és békés nyugodalmat.

Bánatos hozzátartozói

4199955

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2295
szavazógép
2007-10-05: Közélet - Ferencz Csaba:

Telefonon is lehet időpontot kérni

A gépkocsi-nyilvántartó (RAR) sajtóközleményben adja hírül, hogy a torlódások elkerülése érdekében a gépkocsik beírásához telefonon is lehet időpontot kérni. Háromszéken a 351 210-es számon, de országosan a www.rarom.ro honlapon megtalálható minden megyei hivatal telefonszáma.
2007-10-06: Máról holnapra - Bogdán László:

Tábornokok éjszakája

Mire gondoltak, mivel töltötték utolsó óráikat a kivégzés előtti éjszakán a tábornokok, akiket az önkény és a bosszú, a vak düh juttatott hóhérkézre? A fiatal, ambiciózus Ferenc József teljhatalmat adott a hóhérnak, a bresciai hiénának, talán mert örök időkre példát, szörnyű példát akart szolgáltatni, megmutatva, mi vár azokra, akik a birodalom hatalma ellen lázadnak.