MementóFábián Adorján Béla

2011. április 6., szerda, Emlékezet

Harmincöt esztendeje, 1976. november 20-án hunyt el az erdővidéki Bodos re­formátus lelkipásztoraként. 1882-ben született Sepsi­szentgyörgyön.

Iskolai tanulmányait Békéscsabán kezdte, 1921-ben érettségizett a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégiumban. Bukarestben jogi tanulmányokat végez, de később úgy dönt, hogy lelkész lesz. 1928-ban elvégezte a kolozsvári teológiát, és kihelyezték az udvarhelyszéki Patakfalvára, ahol nyolc évet töltött. Kétévi homoródszentmártoni paposkodás után hazajött Bodosba, és 34 évig szolgálta a gyülekezetet. Megvá­lasztották az egyházmegye missziói előadójának, számvevőjének, 1952-től az egyházmegye megszűnéséig az esperesi teendőket is végezte. Kiemelkedő kulturális és közművelődési tevékenysége, Erdély-szerte előadás-sorozatot szervezett, elnöke volt a gazdakörnek, a Hangya és a Hitelszövetkezet­nek. Megírta a Bodosi egyházközség történetét (1959). Síremléke a bodosi temetőben áll. Emlékét gyermekei és családja őrzi.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 193
szavazógép
2011-04-06: Emlékezet - Józsa Lajos:

Mesterlegények útleveleinek szigorítása 1812-ben

Az Erdélyi Gubernium nem kért útlevelet a határállomásokon azoktól a mesterlegényektől, akiket a céhek köteleztek arra, hogy mesterségüket legalább egy évig más városban folytassák, a szakmát minél jobban kitanulják, gyakorolják, amikor a Német Birodalom területére, Moldovába és Havas­alföldre utaztak.
2011-04-06: Emlékezet - József Álmos:

A Vitézi Rend

A Vitézi Rendet Horthy Miklós kormányzó alapította 1920-ban. Olyan személyeket avattak a rend tagjaivá, akik harcokban vagy egyéb módon tűntek ki a magyar nemzet szolgálatában. Tagjai vitézi telket, azaz földbirtokot is kaptak, és a vitéz előnevet használhatták. A cím használatára a rend alapszabálya szerint a legidősebb férfi leszármazott is jogosulttá vált.