Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

3.Törvénytár: Az örökösödés

2011. április 6., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az örökösödés a tulajdonjog megszerzésének egyik módja, amelyen egy elhalálozott személy vagyonának átszállása értendő a törvény, illetve az elhunyt által meghatározott egy vagy több személyre.

A túlélő házastárs öröklési joga
Törvényes örökösödésről akkor beszélünk, ha az elhunyt nem végrendelkezett. Ebben az esetben a polgári törvénykönyv szabályai és a túlélő házastárs öröklési jogát szabályozó 1944/319-es törvény előírásai szerint az elhunyt javait az öröklésre hivatottság szerint vérrokonai és özvegye öröklik. Utóbbi törvénnyel hatályon kívül helyezték a polgári törvénykönyv 679, 681–684-es vonatkozó szakaszait.
Az 1944/319-es törvény lényegesen javított az özvegy öröklési jogain, ami a következőkben nyilvánul meg:
– a négy örökösi osztályhoz tartozó rokonokkal együtt örököl, vagy ha nincsenek örökösök a négy örökösi osztályból, egyedül örökli az egész hagyatékot
– ha a túlélő házastárs az elhunyt II–IV. örökösi osztályhoz tartozó rokonaival örököl, kizárólagos joga van a házasság ideje alatt szerzett bútorokra és más, a háztartásban használt tárgyakra
– ha nincs saját lakása, a halálesettől számított legtöbb egy évig lakhatási joga van arra a lakásra vonatkozóan, amelyben lakott, és amely a hagyaték tárgyát képezi.
A túlélő házastárs akkor örököl, ha a hagyaték megnyitásakor házastársa volt az elhunytnak. A házasság időtartama, közös gyerek léte vagy hiánya, a házastársak együtt vagy külön élése, akár folyamatban lévő válóper (ha a házasság felbontására vonatkozóan nincs visszavonhatatlan végzés) nem befolyásolja az özvegy öröklési jogát.
Jó tudni azt, hogy az együttélés – függetlenül annak időtartamától, esetleg közös gyerektől – nem biztosít törvényes öröklési jogot a túlélő társnak. Az özvegy örökösi joga annak függvényében változik, hogy melyik örökösi osztályhoz tartoznak az örökhagyó azon rokonai, akikkel együtt örököl.

A túlélő házastárs örökrésze
1. A hagyaték egynegyede, ha a gyermekekkel együtt örököl (érvényes a képviseleti jog, vagyis az előbb elhalt gyermek helyett örököl annak leszármazottja).
2. A hagyaték egyharmada, ha együtt örököl az elhunyt szüleivel vagy az egyik szülővel és az elhunyt házastárs testvéreivel (a IV. rokonsági fokig érvényes a képviseleti jog, vagyis az előbb elhalt testvér helyett örököl annak leszármazottja).
3. A hagyaték fele, ha csak az örökhagyó apjával és anyjával, illetve egyikükkel örököl együtt.
4. A hagyaték fele, ha csak az örökhagyó testvéreivel örököl együtt (IV. rokonsági fokig érvényes a képviseleti jog, vagyis az előbb elhalt testvér helyett örököl annak leszármazottja).
5. A hagyaték háromnegyede, ha együtt örököl a többi felmenővel vagy oldalági rokonnal a IV. fokig bezárólag.
Az elhunyt vér szerinti rokonainak száma nem befolyásolja az özvegy örökrészét.
Abban az esetben, ha a túlélő házastárs együtt örököl az elhunyt vér szerinti rokonaival, elsődlegesen az ő örökrészét állapítják meg, és csak utána következik a vér szerinti rokonok örökrészének megállapítása.
6. Az özvegy örökli az egész hagyatékot, ha nincsenek örökösök a négy örökösi osztályból.
A túlélő házastársnak, ha nincs saját lakása, a hagyaték felosztásáig, de legalább az örökség megnyitásától számított egy évig lakhatási joga van arra a lakásra vonatkozóan, amelyben a házasság ideje alatt lakott, ha a lakás a hagyaték tárgyát képezi. Megszűnik a lakhatási joga annak a túlélő házastársnak, aki új házasságot köt.
Ha az özvegy nem a leszármazókkal, hanem az örökhagyó II–IV. örökösi osztályba tartozó vérrokonaival örököl együtt, kizárólagosan örökli a háztartáshoz tartozó bútorokat és más, a háztartáshoz tartozó tárgyakat, eszközöket, valamint a nászajándékba kapott dolgokat is. Abban az esetben, ha az örökhagyó leszármazottjaival együtt örököl, az ingóságokra vonatkozóan is csak az örökség egynegyede illeti meg.
Balogh klára jogtanácsos

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint jó hatása lesz-e az edzőváltásnak a Sepsi OSK-nál?

eredmények
szavazatok száma 620
szavazógép
2011-04-06: Pénz, piac, vállalkozás - Csinta Samu:

Megvédeni az árut és árát (Beszélgetés Tonk Emil marketingszakértővel)

A világ húsz legjobb üzleti előadója közé egyetlen európaiként meghívott Tonk Emil szerint az üzleti siker kulcsa, hogy a vállalkozó képes legyen saját gondolkodásmódját a piaci követelményekhez igazítani. A magyarországi marketingguru az Edutech szervezésében tartott előadást Sepsiszentgyörgyön.
2011-04-06: Pénz, piac, vállalkozás - :

Hírbörze

Növekvő idegenforgalmi mutatók
Az év első két hónapjában 14 százalékkal emel­kedett a turistaérkezések és vendégéjszakák száma Romániában. A turisztikai szálláshelyeken az érkezések száma 13,9 százalékkal, 716 700-ra nőtt és szintén 13,9 százalékkal, 1,45 millióra a vendégéjszaka.