Nagybercsényi Miklós sírdogál magában...

2007. október 18., csütörtök, Gazdaság

Nagybercsényi Miklós sírdogál magában / Elfogyott szegénynek minden katonája... Mikes rodostói háza után a Magyar utca sarkán összeomlott Bercsényi Miklós sarokháza is. Összeroskadt a patinás ház, szerkezeti felépítését és formáját tekintve a török építészet egyik kincse, mert — a szomorú kuruc nóta fogalmazásában — ,,elfogyott szegénynek minden katonája".

És süvít a szél, nem Késmárk, hanem Budapest felől, a mai magyar kulturális kormányzat bűnös közömbösségének torokodvaiból, mert nem csupán a Bercsényi-házat, az egész Magyar utcát bérbe lehetett (illetve kellett) volna venni, a mai, tetszetősebbnek tűnő idegen szóval ,,koncesszionálni" vagy megvásárolni. Turisztikai, kereskedelmi, művelődéstörténeti funkciókkal működtetni. Rodostó városvezetésében megvolt az ehhez szükséges akarat. De új uraink, akik belső száműzetésbe kényszerítik a magyarságot, erre érzéketlenek és alkalmatlanok voltak.

Az idei székelyföldi Mikes-zarándokút — szám szerint a harmadik —, mielőtt a Nagyságos Fejedelem magyar származású tolmácsa, Ibrahim Müteferrika szobrának avatására indult volna magyar és székely zászlókkal, végigvonult a Magyar utcán, hogy a jelen levő magyar diplomáciai képviselet láthassa Mikes lakóházának helyszínét s a múlt évben összeroggyant Bercsényi-háznak a nemzet szégyen-felkiáltójeleivé kormosodott gerendáit.

Hátha, hátha egy plasztikus követségi helyzet- és hangulatjelentés felébreszti az otthon alvókat: még mindig lehetne tenni valamit... Rodostóban Rákóczi ülő alakos szobrát a törökök állíttatták. A háromalakos térplasztikai Mikes-alkotást a háromszékiek, budapesti civil szervezetek és más nem kormányzati ,,erők" telepítették a Magyar parkba. Utána kisborosnyói cserefából a csernátoniak faragtak székely kaput a rodostói Magyar utca bejáratához. A másik évben a Magyarok Székelyföldi Társasága a rodostói magyarok kedvelt ,,savanyúvizes" helyére vitt kopjafát. Idén Ibrahim Müteferrika szobra kapott helyet Rodostó központjában...

És azt is megértük, hogy ügynökeik már nálunk, Erdélyben is tépázzák az Árpád-sávos zászlókat. Azt is megértük, hogy lemondtak rólunk. Legutóbb abban is megegyeztek ellenség-ellenfeleinkkel, hogy nincs szükségünk autonómiára. Zavarná békés uralgásukat.

Otthon, ami már ki tudja, kinek az otthona.

Mi is lemondtunk róluk.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 1037
szavazógép
2007-10-18: Gazdaság - Sylvester Lajos:

Isztambul, a vízről nézvést (Újabb keletű keleti utazások)

Hajókázás a Marhagázlón
Mostani utunkon az Isztambullal való ismerkedést a reggeli-délelőtti órákra időzítettük, méghozzá a legjobb látószögből, a világ két kontinensét elválasztó Boszporusz-csatornáról. Egyhetes törökhoni kirándulásunk, mondhatni, legszebb órái voltak ezek.
2007-10-18: Család - Jártó Kocsis Edit:

Megnyirbált szabadság (Holtvágányon)

Menyhért egy kis csángó faluban született, ott nőtt fel 11 éves koráig. Az édesapjáról csak homályos emlékei voltak, őt elnyelte az élet forgataga, így édesanyjával, nagymamájával, nagytatájával alkottak egy családot.